Uczniowie wspólnie zazielenią Gdynię - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Uczniowie wspólnie zazielenią Gdynię

10
wrzesień
Uczniowie wspólnie zazielenią Gdynię

Gdynia reaguje na zmiany klimatyczne i chce ograniczyć ich wpływ na miasto. Dlatego realizuje m.in. projekt edukacyjny „Posadź drzewo”. Jego uczestnicy, dzieci i młodzież wspólnie zazielenią nasze miasto. Swoje zgłoszenia lokalizacji nasadzeń drzew mogą przesyłać do 31 października.

Inwestujemy w proekologiczne przedsięwzięcia, szukamy nowych rozwiązań mających na celu zwiększanie świadomości ekologicznej gdynian po to, by wspólnie budować miejski ekosystem dla przyszłych pokoleń. Stąd projekt „Posadź drzewo” skierowany do uczniów. Zależy nam szczególnie na tym, by młodzi ludzie zaangażowali się w przeciwdziałanie zmianom klimatu – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji – Dlatego zachęcamy uczniów gdyńskich szkół do tego, by wzięli udział w tym przedsięwzięciu. By uświadomili sobie znaczenie zieleni w mieście, sami rozejrzeli się i poszukali miejsc, gdzie w Gdyni można posadzić nowe drzewa. Dzięki ich aktywności Gdynia, będzie jeszcze bardziej zielona, przyjazna i piękna.

Projekt „Posadź drzewo” skierowany jest do najmłodszych mieszkańców Gdyni – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednym z jego elementów jest kampania edukacyjna. We wszystkich gdyńskich szkołach nauczyciele organizują lekcje tematyczne m.in. o sposobach łagodzenia zmian klimatycznych, a najprostszym z nich jest właśnie sadzenie drzew. Wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne uczniowie zostali także włączeni w proces decydowania o tym, gdzie w mieście zasadzić drzewo.

W gdyńskich szkołach realizujemy od lat wiele projektów edukacyjnych, które budują w uczniach postawy ekologiczne, świadomość w obszarze efektywnego wykorzystywania zasobów, konieczności obniżania poziomu zanieczyszczeń i powstrzymywania negatywnych zmian klimatycznych. Projekt Posadź drzewo generuje wiele korzyści dla wszystkich mieszkańców Gdyni. Nie tylko edukuje dzieci i młodzież w zakresie zmian klimatycznych i sposobów zapobiegania im. To także doskonała lekcja z kształtowania kompetencji obywatelskich i współodpowiedzialności za jakość życia w Gdyni. Poza tym więcej powierzchni terenów zielonych i drzewa rosnące wraz z młodym człowiekiem, który je „posadził”. Wartość edukacyjna i społeczna projektu jest zatem ogromna. Warto w nim wziąć udział. Wspólnie decydujmy, gdzie w mieście zasadzić drzewo i uczynić Gdynię jeszcze bardziej zieloną – zachęca Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Uczeń, mając do dyspozycji aktywne Konto Mieszkańca, może do 31 października br. poprzez wielofunkcyjną aplikację Gdynia.pl zgłosić propozycję miejsca nasadzeń nowych drzew. Lokalizacja ta może być dobrana niemalże dowolnie, jedynym ograniczeniem jest kwestia własności terenu i docelowe jego przeznaczenie. Zgłoszenia nasadzeń, które otrzymamy będą wstępnie weryfikowane, a 100 najbardziej popularnych lokalizacji wskazanych przez gdyńskich uczniów zostanie przekazanych do Ogrodnika Miasta w celu dokonania nasadzeń. Sadzenie drzew rozpocznie się wiosną 2022 roku.

Co zrobić, gdy nie ma się aktywnego Konta Mieszkańca?

Dla rodziców została stworzona również instrukcja zakładania Konta Mieszkańca i delegowania uprawnień do korzystania z niego dla dzieci – uczniów. To pozwoli im poprzez aplikację oddać głos na daną lokalizację drzewa lub wskazać jakąś konkretną. Instrukcję przekazano rodzicom za pośrednictwem e-dziennika.

Dodatkowo podajemy opis sposobu głosowania:

1. Rodzice gdyńskich uczniów aktywują konta dzieci poprzez dodanie adresu e-mail.

2. Następnie dzieci i młodzież logują się do własnych kont poprzez stronę konto.um.gdynia.pl lub aplikację gdynia.pl.

3. Wybierają zakładkę POSADŹ DRZEWO i wysyłają swoje propozycje nasadzeń.

Dodajmy, że kluczem do eko-sukcesu są mocno zaangażowani mieszkańcy Gdyni, którzy od najmłodszych lat dostrzegają negatywne skutki braku kontaktu człowieka z przyrodą w przestrzeni miejskiej oraz niebezpiecznie postępujące zmiany klimatyczne. Doskonale rozumieją współczesne potrzeby ekologiczne i potrafią mądrze na nie odpowiedzieć. A młodzi gdynianie tacy są. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie drzewo może być w Gdyni symbolem społeczeństwa zaangażowanego. Wspólnie z uczniami zazieleńmy nasze miasto!


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek