Trudny i owocny rok dla gdyńskiej edukacji - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Trudny i owocny rok dla gdyńskiej edukacji

05
styczeń
Trudny i owocny rok dla gdyńskiej edukacji

To był niezwykle trudny rok dla gdyńskiej edukacji. Wojna w Ukrainie postawiła przed dyrektorami, nauczycielami i uczniami wyzwania, z jakimi nigdy wcześniej nie musieli się mierzyć. Mimo przeciwności wszystko się udało – gdyńska oświata kończy 2022 rok z sukcesami i nadzieją na przyszłość.

Inwazja na Ukrainę zmieniła wszystko, po raz pierwszy w powojennej historii Europa mierzyła się  z tak dużym kryzysem humanitarnym, na który nikt nie miał szans się przygotować. Wszystko działo się bardzo szybko: sale gimnastyczne gdyńskich szkół zmieniły wiosną się w domy setek ludzi, którym wojna zabrała wszystko, a w naszych klasach wciąż przybywa dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

– W tym najtrudniejszym dla oświaty w całym kraju czasie stało się jasne, że Gdynia od lat prowadzi spójną politykę na rzecz dzieci z doświadczeniem migracyjnym – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Mieliśmy wypracowane procedury przyjmowania dzieci z doświadczeniem migracyjnym do szkół, wdrażania całych rodzin do naszej kultury, wspierania ich w znalezieniu w Gdyni swojego miejsca. W te działania natychmiast włączyło się całe środowisko edukacyjne: dyrektorzy, nauczyciele i rodzice. Edukacja niezmiennie była, jest i będzie priorytetem dla gdyńskiego samorządu. W tym roku udało nam się udowodnić, że działając razem jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom.

Wiosną, gdy wybuchała wojna, przybyli do Gdyni rodzice prawie natychmiast mogli zapisywać dzieci do szkół i przedszkoli. W tych ostatnich na najmłodszych czekało pełne wyżywienie, co było niezwykle ważne w czasach największego kryzysu. Dzięki doświadczeniu w tworzeniu oddziałów przygotowawczych dla uczniów bez znajomości języka polskiego, (przed wojną działały w Szkole Podstawowej nr 26), w rekordowo krótkim czasie gmina uruchomiła kolejne w SP nr 21. A niedługo potem również w dwóch szkołach średnich: V Liceum Ogólnokształcącym i CKZiU nr 2.
Z natychmiastową pomocą ruszyli także gdyńscy nauczyciele – blisko tysiąc pedagogów zgłosiło się na organizowane przez Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli webinaria „Praca z uczniem z Ukrainy. Kontekst metodyczny i międzykulturowy”.

Inwestycje małe i duże

Ponad 43,5 miliona złotych – to kwota, którą tylko w kończącym się roku, Gdynia zainwestowała w remonty szkół i przedszkoli.
Dwie potężne rozbudowy, były realizowane w najszybciej rozwijającej się dzielnicy Gdyni: Chwarznie-Wiczlinie. Szybko zmieniała się Szkoła Podstawowa nr 48 przy ul. Jowisza 60. Przewidywany termin zakończenia jest planowany na koniec stycznia 2023. Orientacyjna kwota wykonania wynosi 12,5 mln zł.

W listopadzie zakończyła się rozbudowa mieszczącego się również w tej okolicy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 Microsoft Showcase School, w skład którego wychodzi Szkoła Podstawowa nr 37 i XVII Liceum Ogólnokształcące. Tu realizacja prac wyniosła około 20,5 miliona złotych.

Trzy inne gdyńskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Leonida Teligi z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 28 im. Lotników Polskich oraz Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orła Białego, w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” stają się właśnie bardziej przyjazne i dostępne dla uczniów z różnymi potrzebami. Na usuwanie barier, nie tylko architektonicznych, przeznaczono tu w sumie dwa i pół miliona złotych.
Bardzo dobre warunki do uprawiania sportu zyskali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni. Zakończyły się tam inwestycje w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym. Przy pracach pomagali
także amerykańscy żołnierze.

W tym roku trwał również drugi etap projektu modernizacji łącznie aż siedemnastu budynków użyteczności publicznej, w tym szesnastu placówek szkolnych i jednej placówki specjalistycznej. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.. Prace te były wykonywane od 2019r. Obecnie jest jeszcze realizowany ostatni budynek ZSSO. Całość inwestycji (dla ZSSO przyjęto kwotę szacunkowa) wynosi 97 400 mln. zł.
Udało się także wyremontować Przedszkole nr 27 „Malutkowo” przy ulicy Wiejskiej 30. Remont kosztował blisko pół miliona złotych (ok. 460 tys. zł.) Wyremontowano tam m.in. poszycie dachu, ocieplono stropodach metodą nadmuchu, schody i podjazd dla wózków przy głównym wejściu do budynku.

Bardzo wysokie wyniki egzaminów

Do matury w 2022 roku przystąpiło 2506 uczniów ze szkół publicznych i prywatnych.  Zdawalność z poszczególnych przedmiotów wyglądała następująco – język polski 97 procent, matematyka 85 procent, język angielski 97 procent. Stuprocentową zdawalność miały gdyńskie licea samorządowe: II, III, VI, X oraz XIV. To wyższe wyniki niż średnia województwa i kraju. Podobnie było w przypadku egzaminu ósmoklasisty – w Gdyni wyniki,  podobnie jak w zeszłym roku są zdecydowanie wyższe od wyników krajowych i wojewódzkich. Do tego ich poziom w Gdyni jest lepszy niż w roku ubiegłym.
Rekrutacja do szkół średnich, była w tym roku wyjątkowo trudna – do egzaminów przystąpiło więcej ósmoklasistów niż w latach ubiegłych, a gdyńskie szkoły, ze względu na wysoki poziom stały się bardzo popularne wśród uczniów z ościennych miejscowości. Gdynia wyszła naprzeciw tym potrzebom, zwiększając liczbę oddziałów w szkołach średnich.

Nieskończone sukcesy naszych licealistów

Każdego roku gdyńskie licea zajmują wyższe pozycje w ogólnopolskich rankingach. Tak też stało się w tym roku. Poza gdyńską „Trójką”, która od lat już zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach, wysoko uplasowały się: VI Liceum Ogólnokształcące (pozycja 53) oraz II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi (pozycja 73). Z kolei Technikum Chłodnicze, na 61 miejscu w setce najlepszych techników w Polsce, funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.
Ten rok obfitował w sukcesy informatyczne – aż 43 uczniów z Gdyni wzięło udział w drugim etapie XXIX Olimpiady Informatycznej. Aż 41 spośród nich to wychowankowie „Trójki”.
Gdynianie znaleźli  się również w gronie uczestników konkursu Explory dla młodych naukowców. Byli to uczniowie III oraz VI Liceum Ogólnokształcącego.
Na początku kwietnia odbył się finałowy polski etap międzynarodowego konkursu dla uczniów szkół średnich – BRAIN BEE 2022. Wśród wąskiego grona uczniów szkół średnich znalazły się aż trzy uczennice z Gdyni.
Z kolei w końcówce  roku, licealiści II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni wygrali debatę oksfordzką zorganizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, ELSA Gdańsk oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, pokonując I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

Ciekawe projekty dla szkół i przedszkoli

Wystawa w Przedszkolu nr 55
Szansę na rozwój zdolności w naszym mieście otrzymują już najmłodsze dzieci. W kończącym się roku, dziewięć gdyńskich przedszkoli, które brały udział w projekcie „Gdyńskie turbo przedszkolaki” „zamieniły” się w prawdziwe laboratoria legorobotyki. A to za sprawą blisko 600 godzin zajęć z podstaw programowania i konstruowania robotów przy wykorzystaniu klocków LEGO WeDo 2.0. Po tak solidnej porcji nauki konstruowania robotów najmłodszym gdynianiom z pewnością żadnego problemu nie sprawił cykl kolejnych zajęć – z kształtowania umiejętności logiczno-matematycznych.
Przez cały rok realizowany był projekt „GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, o wartości  aż 2,5 mln. Działania projektowe odbyły się w Przedszkolach nr: 16, 22, 25, 26, 30, 44 oraz Szkołach Podstawowych nr 8, 29, 17, 34, Zespole Wczesnej Edukacji nr 1, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Kolejny projekt „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc pracy w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” realizowany był w Przedszkolach nr 11, 29, 32, 35, 43, 48 oraz w Szkole Podstawowej nr 11, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i 5. Jego celem jest poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej w Gdyni. W tym roku mieliśmy finał projektu „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Przedsięwzięcie realizował Wydział Edukacji we współpracy z pomorskimi pracodawcami i ekspertami z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jego celem było podniesienie jakości oferty gdyńskich szkół zawodowych, zwiększenie atrakcyjności edukacji zawodowej i zniwelowanie stereotypów dotyczących kształcenia zawodowego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym roku również dużym zainteresowaniem cieszył się projekt „Zdolni z Pomorza” Obok rozwoju naukowego młodzi ludzie w jego ramach mogli pogłębiać wiedzę o sobie i o świecie, umiejętności krytycznego myślenia, empatii i dyskusji.  Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Gdynia, jak na nadmorskie miasto przystało realizowała w tym roku  kolejny projekt edukacyjny dofinansowany ze środków unijnych. „Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA”. Portfolio tego nowego projektu jest niezwykle bogate – zajęcia pozalekcyjne o morzu, z kartografii i nawigacji na żaglowcach, ćwiczenia na symulatorach statków, warsztaty w Stacji Morskiej na Helu, indywidualne doradztwo zawodowe, a dla najbardziej aktywnych uczniów zajęcia żeglarskie na wodzie.

Sport na wyciągnięcie ręki

W kończącym się roku w naszym mieście klasy sportowe otworzyło kolejnych pięć szkół: „21” „33” „35” „44” oraz „48”. W dziewięciu innych szkołach podstawowych, nauka w klasach sportowych była kontynuowana. Klasy sportowe w gdyńskich szkołach mają zwiększoną liczbę godzin od dziesięciu nawet do osiemnastu tygodniowo. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkołach, często z uprawnieniami trenerskimi, we współpracy z klubami sportowymi, takimi jak Asseco Arka Gdynia, Basket Arka Gdynia, czy UKS Jantar Gdynia. W gdyńskich szkołach najbardziej popularna jest piłka nożna, ale wiele dzieci trenuje również żeglarstwo, karate, unihokej i rugby. Są też klasy dla pływaków i gimnastyczek.
W tym roku, podobnie jak w poprzednich, realizowany jest w gdyńskich szkołach program „Wgraj się!”. We tegorocznej edycji, uczniowie gdyńskich szkół podstawowych z aż 140 klas mieli okazję spróbować swych sił w treningu z18 dyscyplin sportu.

UNICEF partnerem Gdyni

Prawie trzydzieści dwa miliony złotych – takie wsparcie trafiło do Gdyni z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Pieniądze są przeznaczone dla najmłodszych, których dotknęła wojna w Ukrainie. To zaś oznacza nie tylko małych uchodźców, ale wszystkie gdyńskie dzieci, które zmuszone są mierzyć się z nową, trudną rzeczywistością. Ponad 13 milionów złotych z tych środków wesprze działania edukacyjne m.in. Szkoły Otwarte, Akcję Zima, Akcję Lato, organizację intensywnych kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty i matury czy zajęcia wyrównujące poziom nauki.

Tuż po podpisaniu współpracy, do Gdyni dotarł pierwszy sprzęt, który został zakupiony dzięki wsparciu UNICEF-u. To 1000 nowych tabletów. Będą z nich korzystać uczniowie gdyńskich szkół.
W listopadzie realizowane były w naszym mieście warsztaty dotyczące tolerancji. Była to pierwsza część kampanii „Wszyscy jesteśmy tacy sami” organizowanej przez gdyński samorząd przy współpracy z UNICEF-em. To jedno z wielu działań w Gdyni, w których najważniejsi są najmłodsi mieszkańcy.

Jedną z najnowszych inicjatyw, której celem jest wsparcie najmłodszych i ich nauczycieli, są działania Gdyńskiego Zespołu Wsparcia dla Oświaty, którego specjaliści docierają bezpośrednio do dyrektorów i pedagogów gdyńskich placówek z konkretną ofertą działań pomocowych zarówno dla dzieci polskich jak i ukraińskich, których obecnie uczy się w naszym szkołach około dwóch tysięcy.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek