To był dobry rok dla gdyńskiej edukacji - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

To był dobry rok dla gdyńskiej edukacji

12
luty
To był dobry rok dla gdyńskiej edukacji

Wysoka jakość edukacji stanowi podstawę dla polepszenia życia ludzi i zrównoważonego rozwoju. Twarde wskaźniki, które opisują gdyńską oświatę pokazują, jak bardzo miasto wyróżnia się na tle zarówno województwa, jak i kraju. Nie byłoby to możliwe bez konsekwentnie realizowanej przez gdyński samorząd polityki oświatowej. W minionym roku na ten cel przeznaczono ponad 30% środków z budżetu miasta. W Gdyni edukacja bezsprzecznie od wielu lat uznawana jest za najważniejszą gdyńską inwestycję.

Gdynia liderem edukacji

Nowatorskie pomysły w dziedzinie oświaty, twórcze rozwiązania, oryginalne projekty i wrażliwość na problemy społeczne w sferze edukacji, to tylko niektóre z wyróżnionych przez komisję Certyfikacyjną Programu „Samorządowy Lider Edukacji 2017” atrybutów Gdyni jako miasta, które na tle całej Polski wyróżnia się w zarządzaniu oświatą, kreatywnie, konsekwentnie i z odwagą realizując edukacyjne cele, jednocześnie postrzegając placówki oświatowe jako instytucje budujące lokalny kapitał społeczny.

Inwestycja w najmłodszych

Miniony rok rozpoczął się od dobrych wiadomości dla rodzin z małym dziećmi – już 2 stycznia mieszkańcy Dąbrowy cieszyli się z otwarcia żłobka, który zapewnił 52 nowe miejsca. To był, jak się okazało, dopiero początek inwestycji w najmłodszych. Później przyszła kolej na oddanie do użytku nowych przedszkoli, w tym dla 96 dzieci z Dąbrowy. Nowe oddziały zaczęły działać też na Karwinach i w Cisowej, na terenie Przystani Morskiej. W tym samym miejscu, utworzonym jako punkt integracji mieszkańców, powstał jeszcze żłobek, który oficjalnie otwarto już na początku 2018 roku.

W żłodku/ mat. prasowe

W roku szkolnym 2016/2017 w prowadzonych przez samorząd gdyńskich przedszkolach realizowane były nowe projekty edukacyjne:
– „Przedszkolaki czytają” – skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców oraz nauczycieli przedszkoli. Projekt ma na celu wspieranie czytelnictwa, kształtowanie dobrych nawyków czytelniczych i popularyzację wartościowej, rozwijającej wyobraźnię literatury dla dzieci.
– „Bezpieczny Przedszkolak” – adresowany do najstarszych grup dzieci uczęszczających do gdyńskich przedszkoli. Głównym założeniem programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań przy skoordynowanych działaniach instytucji i służb dbających o bezpieczeństwo w mieście.
– „Program Edukacji Młodego Widza”, realizowany wspólnie z Gdyńską Szkołą Filmową. Program adresowany do najstarszych dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół.

Gdyńscy stypendyści i szkoły na szóstkę

W 2017 roku na tle województwa jak i całego kraju Gdynia ponownie wypadła znakomicie – znacznie powyżej średniej krajowej z każdej części egzaminu gimnazjalnego. Osiągnęła także najwyższy odsetek zdawalności matury wśród wszystkich powiatów województwa pomorskiego: na poziomie 83%. Maturę zdało 1796 uczniów.

Nieszablonowe metody nauki i inwestycje w młodych ludzi owocują liczbą stypendystów. Aż 20 z 23 w województwie pomorskim ze stypendiami Ministerstwa Edukacji Narodowej  to gdynianie. To po raz kolejny potwierdza, że gdyńska oświata jest najlepsza w województwie. Ponadto 5 z 6 stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiegotrafiło włąsnie do Gdyni.

Wyniki egzaminów zewnętrznych zależą od wielu czynników na które szkoły, w której uczyli się uczniowie na danym etapie edukacyjnym, nie mają wpływu, a przede wszystkim są uzależnione od ich wcześniejszych osiągnięć. Metoda EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) jest nieocenionym narzędziem analizy wyników nauczania, w której wykorzystywane są dwa pomiary osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Polski system egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania EWD dla gimnazjów (sprawdzian po ostatniej klasie szkoły podstawowej jako miara na wejściu i egzamin gimnazjalny jako miara na wyjściu) oraz szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą (egzamin gimnazjalny jako miara na wejściu i maturalny jako miara na wyjściu).

Najlepsi maturzyści 2017/ fot. M. Puszczewicz

Od kilku lat w czołówce trójmiejskich szkół mierzonych metodą EWD znajdują się: III Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące i Katolickie Liceum Ogólnokształcące. W tym roku szkolnym największe gratulacje należą się jednak X Liceum Ogólnokształcącemu, które pierwszy raz znalazło się w czołówce szkół mierzonych tą metodą. „Dziesiątka” zamyka ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Trójmieście z 7,2 punktami EWD, z czego 3,4 to punkty z przedmiotówhumanistycznych, a 3,8 pkt ze ścisłych.

Warto podkreślić, że III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni w 2017 roku w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych “Perspektywy 2017” ponownie zostało liderem wśród szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim, z 7. miejscem w Polsce. Gdyńska Trójka po raz 19. z rzędu okazała się najlepszą szkołą na Pomorzu.

Gimnazjum nr 1 zostało nagrodzone tytułem „Szkoły z mocą zmieniania świata” Tytuł został przyznany szkole przez Fundację Ashoka. Razem z pięcioma innymi szkołami placówki dołączyły do grona 44 europejskich szkół – Change makers. To edukacyjny Nobel, wzmacniający działania i zobowiązujący do jeszcze lepszej pracy.

4 grudnia w warszawskiej siedzibie Związku Banków Polskich doszło do podpisania trójstronnego porozumienia o partnerstwie i współpracy pomiędzy Związkiem Banków Polskich i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości z samorządem Gdyni w zakresie Edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży, studentów i seniorów – współpracy sektora finansowego z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”.

Gdyńskie przedszkolaki/ fot. A. Bolda-Górna

Gdyńska szkoła ze wsparciem unijnym

Samorząd gdyński skutecznie zabiega o wsparcie swoich działań unijnym finansowaniem. To szansa dla gdyńskiej oświaty na jeszcze lepszą jakość kształcenia młodych ludzi:

– Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni (dodatkowe zajęcia dla uczniów),

– Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni (dodatkowe zajęcia dla uczniów),

– Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj. To program  o wartości ponad 12.000.000 złotych. Obejmuje łącznie 2500 uczniów i 92 nauczycieli. W jego ramach w roku szkolnym 2016/2017 udział w stażach i praktykach wzięło 200 uczniów, kolejny rok szkolny ma przynieśc podwojenie tej liczby.

– Erasmus+ – na realizację projektów otrzymały dofinansowanie trzy szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (projekt: D.I.A.L.O.G.; 26 900.00 Euro), Gimnazjum nr 7 (projekt: Your market, your region, our Europe; 22 065.00 Euro), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (projekt: Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Elary Childhood Education; 21 834.00 Euro).

W roku 2017 zrealizowano też projekt „Gdyńska Akademia Debaty”, w którym wzięło udział 60 uczniów z 6 gdyńskich szkół (udział uczniów w zajęciach warsztatowych, wykładach, debatach eliminacyjnych i finałowych).

Na dokształcanie nauczycieli miasto przeznaczyło łącznie razem: 1.353.225 zł (część tej sumy pochodziła ze środków unijnych). 31 nauczycieli gdyńskich szkół podjęło w roku szkolnym 2016/2017 studia (w tym m.in. studia podyplomowe) w ramach projektów unijnych realizowanych przez Wydział Edukacji. 1086 nauczycieli gdyńskich szkół rozpocznie w roku szkolnym 2017/2018 studia podyplomowe oraz weźmie udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje i kompetencje realizowanych w ramach projektów unijnych.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek