Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego

Szkoła Podstawowa nr 13 w Gdyni to wyjątkowa placówka, na której rozpoznawalność pracowały kolejne pokolenia uczniów, a także doskonale przygotowanych i zaangażowanych pracowników.

Szkoła Podstawowa nr 13 należy do najstarszych szkół gdyńskich. Wybudowano ją w 1937 roku. W czasie drugiej wojny światowej budynek szkoły został prawie całkowicie zniszczony. Dzięki determinacji kierownika szkoły i mieszkańców dzielnicy już od 1945 roku szkoła ponownie prowadziła swoją działalność. W 1961 roku młodzież i nauczyciele przenieśli się do nowego budynku zbudowanego zgodnie z programem „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Była to pierwsza „tysiąclatka” w Gdyni. Do dziś zachował się dawny drewniany budynek szkoły. Obecnie w szkole uczy się nieco ponad 368 uczniów, dzięki czemu placówka ma wyjątkowy, kameralny charakter.

Od 2001 roku szkoła prowadzi klasy integracyjne, dzięki czemu dzieci uczą się tolerancji i poszanowania dla innych. Takie podejście stwarza szansę na wszechstronny rozwój każdego dziecka, jego zainteresowań. Uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia na różnych zajęciach dodatkowych, m.in. ceramicznych, origami, szachowych, tanecznych, gitarowych, teatralnych, sportowych, dziennikarskich. Natomiast umiejętności językowe pogłębiają na zajęciach języka angielskiego i języka francuskiego. W szkole zabiega się o to, aby dzieci odkrywały pasje, które będą procentować w przyszłości. Kładzie się nacisk na to, żeby absolwenci szkoły byli osobami twórczymi, samodzielnymi, dobrze przygotowanymi do kolejnego etapu edukacyjnego. Szkoła bierze udział w projektach, w które angażuje różne środowiska, np. rodziców, studentów czy rodzeństwo dzieci. Placówka prowadzi współpracę
z różnymi ośrodkami, realizuje zróżnicowane działania na gruncie lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym. Stwarza możliwości nauczycielom do podejmowania różnorodnych innowacyjnych, nieszablonowych inicjatyw. Szkoła inspiruje uczniów do aktywności, do zaangażowania się w życie społeczności lokalnej. Organizuje obchody rocznic świąt lokalnych i państwowych. Sukcesywnie wdrażane są hasła i idee ekologiczne, między innymi poprzez organizację Gdyńskiego Konkursu Przyrodniczego, włączanie się w akcję „Sprzątanie Świata”, zbiórkę surowców wtórnych, realizację programów czy udział uczniów w warsztatach.

W szkole dba się o to, by uczniowie nie tylko znali zasady funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego, ale z powodzeniem je stosowali w podejmowanych przez siebie inicjatywach, np. organizowali życie szkolne (dyskoteki, apele, uroczystości klasowe), prowadzili szkolne czasopismo „Nasza Trzynastka”, działali w harcerstwie. W szkole promuje się nowatorskie metody nauczania, szczególną uwagę przywiązuje się do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, np. rzutników multimedialnych i tablic interaktywnych. Nauczyciele tworzą różnorodne innowacje pedagogiczne, uczestniczą w inicjatywach międzynarodowych, np. w roku szkolnym 2019/2020 realizowano następujące projekty e-twinning: „Local Area Explorers”, „Naturally” oraz „Reading Ignites the Imagination”.

Uczniowie „Trzynastki” od lat uczestniczą w różnych akcjach społecznych i charytatywnych, np. Góra Grosza, WOŚP, Pola Nadziei, współpracują z Caritas Parafii Chrystusa Króla w Małym Kacku.

Dane kontaktowe:
ul. Halicka 8
81-506 Gdynia
tel. +48 58 622 23 43 +48 501 750 004
sekretariat@sp13.edu.gdynia.pl
www.sp13gdynia.pl
fb.com/SP13Gdynia


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek