Szkoła Muzyczna rekrutuje - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Szkoła Muzyczna rekrutuje

19
kwiecień
Szkoła Muzyczna rekrutuje

Fortepian, skrzypce, flet, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, obój, klarnet to tylko kilka z wielu instrumentalnych klas w Szkole Muzycznej w Gdyni.

Szkoła Muzyczna I i II stopnia – rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej – szczegóły

Szkoła Muzyczna I stopnia

ZASADY REKRUTACJI

1.  Szkoła prowadzi nabór na dwa cykle nauczania:

Kandydaci do nauki w cyklu 6-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, harfa, flet, klarnet, trąbka, waltornia, puzon, akordeon i perkusja.

Kandydaci do nauki w cyklu 4-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych: organy, klawesyn, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, akordeon i perkusja.

Kandydaci do SM I stopnia komplet wymaganych dokumentów składają do dnia 14 maja 2021r. drogą mailową na adres: sekretariat@sm.edu.gdynia.pl lub listownie na adres: Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia
(informacja telefoniczna: 58 622-06-33 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00).

Badania przydatności kandydatów do nauki w SM I st. odbędą się w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2021 r.

Film promocyjny

Szkoła Muzyczna II stopnia

UWAGA Kandydaci !
W roku szkolnym 2021/2022 egzamin wstępny do SM II st. będzie obejmował TYLKO część praktyczną w zakresie przedmiotu głównego.

ZASADY REKRUTACJI

Szkoła Muzyczna II st. prowadzi naukę na trzech wydziałach:

Instrumentalnym – 6 lat
Wokalnym – 4 lata
Rytmiki – 6 lat

O przyjęcie do klasy pierwszej SM II st. może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie więcej niż 23 lata.
(wydział wokalny – od 15 roku życia).

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach: fortepian, organy, klawesyn, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, akordeon i perkusja.

W Szkole Muzycznej II st. dopuszcza się rozpoczęcie nauki bez przygotowania muzycznego na:

Preferowani są kandydaci z wcześniejszym przygotowaniem muzycznym (pełnym lub niepełnym), którzy wykażą się odpowiednią umiejętnością gry na wybranym instrumencie, odpowiednimi umiejętnościami wokalnymi lub predyspozycjami ruchowymi (w zależności od wydziału).

Kandydaci do SM II stopnia komplet wymaganych dokumentów składają w terminie do dnia 26 maja br. drogą mailową na adres: sekretariat@sm.edu.gdynia.pl lub listownie na adres: Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia
(informacja telefoniczna: 58 622-06-33 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00).

Egzaminy wstępne do SM II st. odbędą się w dniach od 10 do 12 czerwca 2021 r.

Film promocyjny


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek