Szczepienia przeciwko HPV - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Szczepienia przeciwko HPV

30
sierpień
Szczepienia przeciwko HPV

HPV (Human Papillomavirus) to powszechnie występujący wirus brodawczaka ludzkiego. Według Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie wirusem HPV zakażonych jest 10-20% osób w wieku 15-49 lat, w tym niemal 40% kobiet poniżej 25 roku życia. Niektóre typy wirusa HPV mogą prowadzić m. in. do rozwoju raka szyjki macicy. Można temu jednak efektywnie zapobiegać poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV, którymi zostaną objęte dziewczynki w wieku 13 i 14 lat, zameldowane na stałe lub czasowo na terenie Gdyni.

Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020

Program przeciwdziałaniu nowotworom szyjki macicy i ograniczenia zakażeń HPV poprzez szczepienia profilaktyczne realizowany jest nieprzerwanie przez Gminę Miasta Gdyni od roku 2008 (wcześniej pod nazwą  Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11.). Gdynia jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce podjęła się finansowania szczepień przeciw wirusowi HPV. Programem w zakresie szczepień zostaną objęte dziewczynki posiadające 13 i 14 lat w danym roku kalendarzowym, zameldowane na stałe lub czasowo na terenie Miasta Gdyni.

Celem głównym programu jest zwiększenie odporności osobniczej na zakażenia wirusem HPV w populacji docelowej co najmniej 60% dziewczynek w wieku 13-14 lat oraz zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym i zakażeniom wywołanym przez wirusy brodawczaka ludzkiego u co najmniej 70% populacji chłopców i dziewcząt w wieku 13 lat, w latach 2018-2020 w Gdyni.

Istotnym celem długofalowym jest zmniejszenie umieralności na RSzM wśród mieszkanek Gminy Gdynia oraz spadek lub utrzymanie wskaźników zachorowalności na choroby, których głównym czynnikiem jest HPV (m.in. rak szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu i brodawki narządów płciowych – kłykciny kończyste).

Szczepienia zostaną wykonane zgodnie z obowiązującą procedurą, tj. podanie 2 dawek w schemacie 0-6 miesięcy dla dziewcząt do ukończenia 13 r.ż. i 3 dawek w schemacie 0-2-6 miesięcy dla dziewcząt do ukończenia 14 r. ż.

Edukacja dziewczynek oraz ich rodziców i opiekunów w trakcie szczepienia dziecka dotyczyła będzie roli szczepień ochronnych oraz badań profilaktycznych – z wykorzystaniem opracowanych materiałów edukacyjnych. Materiały informacyjne zostaną przekazane do gdyńskich szkół podstawowych w celu przeprowadzenia działań edukacyjnych i przekazania ich rodzicom 13  i 14-letnich dziewcząt i chłopców w trakcie wywiadówek, za pośrednictwem elektronicznego dziennika, w czasie spotkań z pielęgniarką szkolną, oraz umieszczone zostaną na stronach internetowych Urzędu Miasta, Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Dodatkowo materiały zostaną każdorazowo przekazane rodzicom przez lekarza kwalifikującego do wykonania szczepienia. Informacje medialne przekazywane do lokalnych i regionalnych mediów (radio, prasa, telewizja).

 


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek