Szanowni Państwo, Nauczyciele i Dyrektorzy - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Szanowni Państwo, Nauczyciele i Dyrektorzy

30
kwiecień
Szanowni Państwo, Nauczyciele i Dyrektorzy

Szanowni Państwo, Nauczyciele i Dyrektorzy gdyńskich placówek oświatowych,

W odpowiedzi na przesyłane przez Państwa pisma, dotyczące sytuacji strajkowej,  a także w nawiązaniu do informacji medialnych, dotyczących strajku, zawieszonego w ostatnich dniach, pragnę Państwa poinformować o podjętych decyzjach oraz sposobach rozwiązania problemów, które Państwa dotyczą.

Prezydent Gdyni Pan Wojciech Szczurek jasno deklarował, że wszystkie środki, zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli, pozostaną w budżetach szkół, niezależnie od czasu trwania strajku i jego skali. Sposób rozdysponowania kwoty – łącznie z opcją wypłacenia jej w pełni także osobom strajkującym – uzależniony jest od istniejących rozwiązań prawnych. Z dużym żalem należy stwierdzić, że pomimo wyrażanych oczekiwań władz większości dużych miast w Polsce, nie udało się na poziomie krajowym wypracować rozwiązania, które dałoby możliwość wypłacenia wynagrodzeń za czas strajku. W świetle obowiązujących przepisów prawa nie ma innej możliwości, niż odliczenie części wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy z powodu strajku. Każde inne działanie musiałoby zostać uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Taką wykładnię potwierdza działanie władz największych miast w Polsce. Wbrew wcześniej składanym deklaracjom, solidarnie podejmują one decyzje i rekomendacje, by wynagrodzenia były uszczuplane o część wynikającą z udziału w strajku. To sytuacja z pewnością niekorzystna dla osób strajkujących i gorąco nad nią ubolewam. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, gdy odpowiedzialność za dysponowanie finansami publicznymi zmusza także do podejmowania trudnych decyzji. Są to decyzje, wynikające wyłącznie z obowiązujących przepisów. W dyskusji, która się toczy  pomiędzy największymi samorządami w Polsce nie pojawia się przykład miasta w Polsce, które postąpiłoby inaczej.

W mediach i dyskusjach publicznych pojawiają się informacje wskazujące na to, że Miasto Gdynia nie wyraziło zgody na rozkładanie kwot odliczeń z nauczycielskich wynagrodzeń na raty lub wręcz, że organ prowadzący odmówił takiej możliwości. Pragnę bardzo stanowczo zaprotestować przeciwko takim stwierdzeniom, gdyż nie są one zgodne z prawdą. Z dużym niepokojem obserwujemy próby przenoszenia odpowiedzialności na samorząd Gdyni, który nie jest stroną strajku, a który konsekwentnie – także finansowo – w sposób wymierny wspiera system oświatowy, przekazując znaczne środki finansowe także na nauczycielskie wynagrodzenia.

Sposób odliczania wynagrodzenia za czas strajku jest uregulowany przepisami prawa i ze zleconych przez Urząd Miasta opinii prawnych wynika wprost, iż rozłożenie przez dyrektora zobowiązania na raty byłoby złamaniem prawa i naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Także Prezydent Miasta Gdyni nie posiada możliwości rozkładania na raty odliczeń za czas strajku. Dopiero w przypadku, gdy dyrekcja szkoły nie odliczy z wynagrodzenia kwoty za czas strajku, Prezydent Miasta Gdyni może podjąć decyzję o ewentualnym umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu tych płatności. Musiałoby to jednak być uzasadnione ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym i poprzedzone błędem dyrektora, skutkującym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Potencjalne konsekwencje, które dotyczyłyby dyrektora, zdają się przesądzać decyzję o braku możliwości rozkładania odliczeń na raty w największych miastach Polski.

Niezależnie od istniejących przepisów prawa regulujących wprost sposób i metody potrącania wynagrodzeń, pragnę Państwa zapewnić, że wszystkie kwoty zabezpieczone w budżetach szkół na wynagrodzenia zostaną zachowane i przeznaczone na wynagrodzenia, część z nich już w maju b.r. Jestem głęboko przekonany, że rozwiązania, które uda się wypracować wspólnie przez dyrektorów, nauczycieli i rodziców – pozwolą stworzyć rozwiązania dające realne szanse na poprawę warunków finansowych wśród nauczycieli dotkniętych strajkiem i jego konsekwencjami, a jednocześnie stworzyć dodatkową ofertę, na której skorzystają sami uczniowie. Sposób organizacji zajęć zostanie ustalony w pierwszej połowie maja także z Państwa udziałem.

Z poważaniem
Bartosz Bartoszewicz
Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek