Stypendia Miasta Gdyni wręczone - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Stypendia Miasta Gdyni wręczone

08
marzec
Stypendia Miasta Gdyni wręczone

Uczestnicy gali po wręczeniu stypendiów // fot. Mariusz Biernacik

Uroczystość uświetniły występy zespołu wokalnego Granda oraz młodych artystów – wychowanków szkoły muzycznej czy Młodzieżowego Domu Kultury. Dyplomy z rąk Joanny Zielińskiej, przewodniczącej Rady Miasta Gdyni, Bartosza Bartoszewicza, wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia oraz pani Anny Myszki, Radnej Miasta Gdyni odebrali młodzi i zdolni naukowcy, artyści oraz sportowcy.

– Takie wydarzenie to dobra okazja, aby docenić rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i wszystkich tych, którzy tworzą w Gdyni wspaniały klimat do rozwoju. Oczywiście największe gratulacje należą się samym stypendystom i stypendystkom. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
Wiceprezydent dziękował również zaangażowanym we wsparcie młodych stypendystów – rodzicom i opiekunom, podkreślając, że dają im najpiękniejszą szansę, aby mogli rozwijać swoje talenty.

Stypendia przyznawane są w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, w trzech kategoriach: za osiągnięcia w nauce, za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe oraz za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne. Stypendia dla studentów są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi.

Stypendia odpowiednio wynoszą:

– dla uczniów szkół podstawowych: 2500 zł,
– szkół ponadpodstawowych: 3000zł,
– artystycznych i sportowych: 2500 zł,
– studentów: 3500 zł.

Wyróżnionych zostało 20 uczniów szkół podstawowych oraz 23 przedstawicieli szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w nauce. Są to m.in. finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, uczniowie uzyskujący wysokie wyniki w nauce lub legitymujący się osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawniający szczególne uzdolnienia, bądź aktywnie działający na rzecz lokalnego środowiska rówieśniczego.
11 osób zostało uhonorowane za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne, takie jak zdobyte miejsca w konkursach i przeglądach o charakterze artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz wojewódzkim.

Kolejne 11 osób otrzymało wyróżnienie dzięki dobrym wynikom w nauce ale i osiągnięciom sportowym. Są to członkowie Kadry Narodowej oraz zwycięzcy turniejów w różnych dziedzinach sportu. 10 studentów otrzymało stypendia za wyniki w nauce. To osoby, które zarówno biorą udział w grantach badawczych, programach popularyzatorskich i naukowych lub zdobywający dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych, oraz uczestnicy konferencji, aktywnie działający w kołach naukowych, stowarzyszeniach.

– Dzisiejszego dnia naszymi gośćmi było aż 81 młodych uczniów i studentów. – mówi Joanna Rutkowska, dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni. – Są to osoby, które pomimo młodego wieku osiągają już znakomite sukcesy w dziedzinach jakimi się pasjonują. Myślę, że te stypendia wywołają silną motywację do tego, aby realizować kolejne cele. Nasza szkoła, która otrzymała aż 8 stypendiów artystycznych, miała okazję pochwalić się 4 uczniami, którzy brali udział w tym koncercie. Mam nadzieję, że dzisiejszy koncert okaże się niezapomnianym dla publiczności, a z pewnością kolejnym pamiętnym wydarzeniem dla szkoły.

Stypendia dla studentów są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi.

Lista gdyńskich stypendystów za rok szkolny 2022/2023 w załączeniu.

Do pobrania:

Stypendia 2024

ikona Opublikowano: 08.03.2024 11:13

ikona Autor: Aleksandra Regulska (aleksandra.regulska@gdynia.pl)

ikona Zmodyfikowano: 08.03.2024 12:42

ikona Zmodyfikował: Sylwia Szumielewicz – Tobiasz


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek