Siedemnaście placówek bardziej ekologicznych. Ruszyła termomodernizacja ZSSO - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Siedemnaście placówek bardziej ekologicznych. Ruszyła termomodernizacja ZSSO

20
maj
Siedemnaście placówek bardziej ekologicznych. Ruszyła termomodernizacja ZSSO

Siedemnaście budynków, trzydzieści procent dofinansowania, pięć lat prac termomodernizacyjnych i blisko 100 milionów złotych. Trwa ostatni etap projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.

Projekt dotyczy modernizacji łącznie aż siedemnastu budynków użyteczności publicznej, w tym szesnastu placówek szkolnych i jednej placówki specjalistycznej. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” to projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

– To olbrzymia inwestycja, olbrzymie koszty i olbrzymi nakład pracy wielu osób zaangażowanych w projekt. Jednak najbardziej cieszy poprawa komfortu nauki i pracy dla korzystających z tych obiektów. Oprócz tego realnym efektem tej modernizacji jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych tych placówek i zmniejszenie ich emisyjności – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Energooszczędność, wzrost komfortu nauki i pracy, a także ochrona środowiska – to efekty wykonywanych prac modernizacyjnych. W rezultacie ich przeprowadzenia następuje spadek emisji gazów cieplarnianych, czyli np. CO2, oraz pyłu PM10 do atmosfery, dzięki czemu poprawia się komfort życia i zdrowie mieszkańców Gdyni i okolic.

– Dzięki temu projektowi wprowadziliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań w szkołach. Dzięki temu mamy realną szansę zmniejszyć koszty funkcjonowania placówek, ale także przyczynić się do ograniczania zmian klimatycznych. Kluczowe jest pokazywanie młodym ludziom, że dbamy nie tylko o ich rozwój, ale i środowisko, w którym żyją. Mamy nadzieję, że w przyszłości będą motorem kolejnych proekologicznych zmian – mówi Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji.

Do chwili obecnej zaplanowane prace przeprowadzono już w szesnastu obiektach:

 

– To projekt, który był prowadzony na szeroką skalę, o dużym budżecie, jednak korzyści z niego wynikające są olbrzymie. Wiele szkół już realizuje działania proekologiczne, a dzięki inwestycjom miasta w ich budynki możemy im w tym pomóc – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Zakres przeprowadzanych usprawnień obejmuje m. in. wykonanie docieplenia ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ponadto, wymieniane są instalacje elektryczne i oświetlenie na energooszczędne LED oraz montowane są panele fotowoltaiczne. Aktualnie trwają prace w siedemnastym budynku czyli Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV. Łącznie w tych 17 placówkach przebywa, uczy się i pracuje ponad 11 tysięcy osób i to oni jako pierwsi są odbiorcami tych działań miasta.

Realizacja projektu, którego całkowity koszt wynosi ponad 97,6 mln zł wsparta jest dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dotacji unijnej wynosi 30 788 532,14 zł, co stanowi 33,12% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostała część finansowana jest z budżetu miasta.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek