Ruszyły termomodernizacje dwóch gdyńskich liceów - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Ruszyły termomodernizacje dwóch gdyńskich liceów

01
lipiec
Ruszyły termomodernizacje dwóch gdyńskich liceów

Letnia przerwa od nauki to popularny czas remontów w budynkach szkolnych. Właśnie rozpoczęły się prace termomodernizacyjne w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kopernika 34 na Wzgórzu św. Maksymiliana oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wejherowskiej 55 w Chyloni. W ich efekcie nie tylko wzrośnie komfort pracy i nauki w odnowionych budynkach, spadnie emisja gazów cieplarnianych, ale też zmniejszy się zużycie energii i tym samym obniżą koszty eksploatacyjne.

– Gdyńskie powietrze nieprzypadkowo należy do najczystszych w Polsce. Systematycznie wzmacniamy ten ważny aspekt jakości życia mieszkańców poprzez kompleksowe działania na terenie miasta. Flota ekologicznych pojazdów komunikacji miejskiej, program całkowitej likwidacji pieców na paliwa stałe, promowanie transportu rowerowego czy projekt „KLIMATyczne Centrum” – zazielenienia Śródmieścia i ograniczenia w nim ruchu kołowego, to przykłady inicjatyw Gminy, które niewątpliwie mają wpływ na dobrą jakość powietrza. – wymienia Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Takim działaniem jest też modernizacja energetyczna budynków, która wpływa na spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Placówki oświatowe poddane termomodernizacji będą nie tylko bardziej komfortowe dla ich użytkowników, ale też energooszczędne i bezpieczniejsze dla środowiska.

W 2017 roku Gdynia podpisała w Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”. Obejmuje ona szesnaście placówek oświatowych oraz zespół placówek specjalistycznych. Realizacja projektu, którego całkowity koszt wynosi prawie 77 mln zł, wsparta jest dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dotacji unijnej wynosi 27 997 827,72 zł, co stanowi 36,90% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostała część finansowana jest z budżetu miasta.

Do tej pory, zgodnie z harmonogramem projektu, termomodernizacje zakończyły się w 7 budynkach – w Szkole Podstawowej nr 6, 16, 21, 31, 33 i 34 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. W 2020 roku pracami objętych zostało kolejnych 7 placówek – Szkoła Podstawowa nr 11, 12 i 52, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, VI i XIV Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Placówek Specjalistycznych. Umowy na wykonanie prac w dwóch liceach ogólnokształcących zawarto w czerwcu.
 
– 1 czerwca zostały zawarte osobne umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „FRONTEX” z Wejherowa, odpowiednio dla VI i XIV Liceum Ogólnokształcącego. Wykonawca już przystąpił do wykonania robót, które zgodnie z umową powinny się zakończyć do końca listopada tego roku. – informuje Beata Brzostowska, Naczelnik Wydziału Budynków UM Gdynia. – Rusztowania w VI LO już zostały rozstawione, w XIV LO właśnie są stawiane. Roboty będą wykonywane w taki sposób, aby umożliwić normalne funkcjonowanie placówek, kiedy uczniowie i pracownicy wrócą do nich we wrześniu. – dodaje.

Zakres prac termomodernizacyjnych, zarówno w VI LO jak i w XIV LO, obejmie docieplenie ścian zewnętrznych i dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej oraz dociepleniem ścian fundamentowych i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Zostanie wymieniona również część stolarki okiennej, drzwi zewnętrzne oraz instalacja centralnego ogrzewania wraz grzejnikami, z zamontowaniem systemu monitorowania mediów i sterowania ogrzewaniem, a także zmodernizowana zostanie instalacja ciepłej wody. Wymieniona zostanie wentylacja mechaniczna na wentylację z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej i w części gastronomicznej, a na dachu zamontowane panele fotowoltaiczne. W obydwu placówkach zostanie również wymieniona instalacja elektryczna oświetlenia z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia LED z automatycznym sterowaniem.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek