Rok 2023 w gdyńskiej edukacji - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Rok 2023 w gdyńskiej edukacji

05
styczeń
Rok 2023 w gdyńskiej edukacji

Rok 2023 w gdyńskiej edukacji, fot. Mariusz Biernacik

To był rok pełen wyzwań: podwójny rocznik w rekrutacji, wielojęzyczne dzieci w klasach i niż demograficzny w przedszkolach. Gdyńska edukacja, po raz kolejny udowodniła, że oferuje młodym mieszkańcom miasta to co najlepsze: przyjazne szkoły, najwyższy poziom kształcenia i zaangażowaną kadrę pedagogiczną. Z wielką dumą podsumowujemy zatem rok 2023 w Gdyni Edukacyjnej.

Aż cztery edukacyjne nagrody trafiły w odchodzącym roku do Gdyni! Nasze miasto po raz siódmy otrzymało tytuł Samorządowego Lidera Edukacji. To jednak nie koniec: Gdynia otrzymała także miano Lidera Jakości Kształcenia oraz Wyróżnienie Primus, które w 2023 roku trafiło wyłącznie do pięciu gmin w całej Polsce! Komisja doceniła również gdyńską Trójkę, przyznając jej tytuł Edukacyjnej Doskonałości.

– To prestiżowe wyróżnienie już po raz kolejny trafia do naszego miasta – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Jesteśmy dumni z tego, że nasze działania w zakresie edukacji docenia tak szacowne grono specjalistów. To najlepszy dowód na to, że w Gdyni doskonale rozumiemy czym jest misja, jaką jest kształtowanie charakterów przyszłych pokoleń. To wyzwanie, które staje przed każdą szkołą chcącą sprostać wymaganiom teraźniejszości i przyszłości. Musimy pamiętać, że edukacja jest taką wartością i takim obszarem, który musi się cieszyć szczególnym zrozumieniem, mimo trudnych finansowo czasów.

Z gdyńskich doświadczeń, szczególnie w zakresie edukacji, coraz częściej czerpią inne miasta.

– Gdyńskie szkoły są takie jak nasze miasto: nowoczesne, otwarte, patrzące w przyszłość – dodaje Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Dla gdyńskiego samorządu ważne jest, aby wszyscy nasi mieszkańcy, a także te osoby, które chcą się związać z miastem na dłużej, czuły się tu jak najlepiej. Szczególną troską otaczamy w Gdyni najmłodszych bo edukacja zawsze była, jest i będzie dla nas priorytetem. Mamy w Gdyni wyjątkowe środowisko edukacyjne, pedagogów, którzy reagują bardzo szybko, dostosowując programy do stale zmieniającej się rzeczywistości. Jesteśmy dumni, że z naszych innowacji chcą korzystać inne samorządy.

Jak co roku byliśmy dumni z naszych maturzystów. Tegoroczne grono absolwentów szkół średnich liczyło w Gdyni ponad 2400 osób. Wyniki – zdawalność, ale i średnia uzyskanych punktów plasują Gdynię w czołówce trójmiejskich miast. Jednocześnie wyniki po raz kolejny lokują gdyńskie szkoły powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej. A to nie koniec dobrych informacji. Tradycyjnie bardzo wysokie wyniki uzyskali gdyńscy ósmoklasiści, przebijając średnią województwa i kraju.
Jak co roku gdyńskie szkoły podbijały ogólnopolskie rankingi. „Trójka” reprezentowała Gdynię na Gali Fundacji Perspektywy, gdzie nagradzano przedstawicieli najlepszych szkół średnich w Polsce. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi już po raz dwudziesty piąty znalazło się w czołówce najlepszych liceów w kraju. Ale wielki sukces odnotowały też trzy inne gdyńskie licea: „Dwójka”„Czternastka” i „Siedemnastka”, które awansowały w stosunku do ubiegłego roku o kilkadziesiąt miejsc w rankingu! W pierwszej setce tradycyjnie już znalazła się też “Szóstka”. W rankingu “Perspektywy 2023” pierwsze miejsce wśród techników w Gdyni zajęło Technikum Hotelarskie, działające w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, które jest równocześnie czwarte w województwie pomorskim, oraz 71 w kraju (awans ze 122 miejsca w ubiegłym roku). Cieszy również wysokie miejsce Technikum Elektronicznego z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektrycznych w Gdyni.

Inwestycje w edukację

W odchodzącym roku w naszym mieście zakończyło się kilka ważnych, oświatowych inwestycji. M.in. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 zyskał nową przestrzeń. W części zwanej „białą szkołą” powstały nowoczesne, komfortowe wnętrza. W szkole realizowanych jest mnóstwo inicjatyw i innowacji edukacyjnych, również we współpracy z Microsoftem. Koszt budowy to blisko 20 mln zł. To jednak nie wszystko – na kilka dni przed Wielkanocą uczniowie z Chwarzna-Wiczlina dostali wyjątkowy prezent. W Szkole Podstawowej nr 48 im. prof. Kazimierza Demela uroczyście oddano do użytku nowe skrzydło budynku. Placówkę powiększono o trzykondygnacyjne skrzydło wraz z łącznikiem pomiędzy nową a starą częścią. Szkoła Podstawowa nr 44 zyskała z kolei nowy kompleks boisk.

Bardzo trudna rekrutacja

Zwiększona liczebność oddziałów w IX Liceum Ogólnokształcącym, dodatkowa klasa w niezwykle popularnym Technikum Gastronomicznym oraz czynna od godziny 8 do 20 infolinia – to decyzje, które zapadły jeszcze przed oficjalnymi wynikami rekrutacji do szkół średnich w Gdyni. Ostatecznie udało się znaleźć miejsca dla wszystkich chętnych. Dla gdyńskich uczniów rekrutacja była trudna z dwóch powodów. Po pierwsze, szkoły podstawowe kończy większa niż zazwyczaj liczba uczniów, co jest wynikiem rządowych reform edukacji i równoczesnego posłania do szkół dzieci z dwóch roczników. Po drugie z każdym rokiem rośnie zainteresowanie młodych mieszkańców gmin ościennych nauką w Gdyni. I nic dziwnego – w ostatnich latach uczniowie gdyńskich szkół średnich osiągali jedne z najwyższych wyników w kraju, a w roku bieżącym byli najlepsi. Przepisy oświatowe nie pozwalają jednak na preferowanie mieszkańców miasta, w którym odbywa się rekrutacja.
Wychodząc naprzeciw potrzebom gdyńskich uczniów, samorząd uruchamił dodatkowe klasy.
Z kolei po ubiegłorocznej rekrutacji w Gdyni mieliśmy rekordową liczbę wolnych miejsc w przedszkolach. Na maluchy czekają również miejsca w żłobkach. To efekt racjonalnej polityki władz samorządowych, która uwzględnia zmiany demograficzne.

Równe szanse dla wszystkich

Gdynia była jednym z dwunastu miast, które rozpoczęły współpracę z UNICEF-em. To właśnie tu w marcu powstało miejsce, które ma sprzyjać integracji i stanowić dla uchodźców namiastkę ojczyzny w nowym kraju. W otwarciu gdyńskiego Spilno wzięli udział: konsul Ukrainy Oleksandr Plodystyi, przedstawiciele władz miasta, Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF oraz zaproszeni goście i dziennikarze. Od tej pory Spilno Gdynia łączy i integruje mieszkańców miasta. Ale samo wsparcie UNICEF miało w odchodzącym roku znacznie szerszy zakres.
W większości szkół w Gdyni odbywały się zajęcia dodatkowe z matematyki i angielskiego wyrównujące deficyty edukacyjne, ale dające też szansę na edukację w krajach anglojęzycznych. Kwota zaplanowana na te zajęcia to 1,76 mln zł – a wzięło w nich udział ok. 4400 dzieci. Intensywne kursy przygotowujące do egzaminów, nie tylko pomogły w zdobywaniu wiedzy w przedmiotach zdawanych podczas matur czy egzaminów ósmoklasistów, ale także pomogły naszym uczniom nabyć umiejętności rozwiązywania testów egzaminacyjnych. Koszt tych zajęć to 960 tys. zł.

​Latem w Gdyni ruszyła Letnia Szkoła Sportowych Możliwości, jedyny w Polsce projekt, w ramach którego dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy brały udział w profesjonalnym szkoleniu surfingu z wykorzystaniem deski SUP oraz całym cyklu zajęć sportowych z uwzględnieniem mentalizacji. Projekt miał na celu budowę wiary w siebie, wsparcie w odkrywaniu pasji oraz poszukiwaniu mocnych stron. Twórcą szkoły jest Gdyński Zespół Wsparcia dla Oświaty, który w tym roku bardzo intensywnie działał na rzecz zdrowia psychicznego młodych gdynianek i gdynian. Do tego celu specjaliści z zespołu wykorzystują między innymi sztuczną inteligencję, która powoduje redukcję poziomu stresu. Foka Paro została przekazana SPILNO Gdynia przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Pozyskano ją od rządu Japonii. W naszym kraju jest obecnie zaledwie kilkanaście tego typu sztucznej inteligencji pod postacią foki.

Autorskie projekty naszej edukacji

Buduje drony i wysyła je w stratosferę, koordynuje zdalne korepetycje dla kilkuset uczniów i wspiera ukraińskich uchodźców. Anna Rzepa z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Najlepszą Nauczycielką Pomorza! Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego przyznano też jednemu z gdańskich uczniów, z kolei Wiesław Kosakowski, dyrektor “Trójki” otrzymał specjalne podziękowanie. Nagrodzona nauczycielka jest autorką projektu bezpłatnych korepetycji dla wszystkich potrzebujących uczniów. To nowy innowacyjny pomysł, realizowany w ubiegłym roku wspólnie przez III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej oraz Spilno Gdynia. Przy pomocy specjalnej platformy, najlepsi licealiści pomagają potrzebującym uczniom z Polski oraz innych narodowości.

Z kolei innowacyjne działania Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych prowadzone w roku 2023, wciąż budzą duże zainteresowanie również w innych miastach. Początkowo odbyła się cała edycja spotkań – poświęcona między innymi radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami w związku z obecnością dzieci z doświadczeniem uchodźczym w polskim systemie oświaty. Później, wspólnie ze Stowarzyszenie Educational Cha(lle)nge, i Biurem ds. Jakości Życia UM ruszyły cieszące się ogromną popularnością wspólne działania na rzecz gdyńskich szkół i placówek oświatowych „Porozmawiajmy o edukacji w Gdyni”, które są kontynuowane.

W odchodzącym roku głośno było również o II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, do którego trafił Certyfikat Jakości nauczania przyznany przez Ministerstwo Edukacji Francji. Prestiżowe wyróżnienie otrzymują wyłącznie szkoły z Europy z najwyższą jakością nauczania. II LO jest jedyną szkołą z takim certyfikatem na Pomorzu, a Gdynia jednym z sześciu miast w kraju, które może poszczycić się szkołą z francuskim certyfikatem.
To jedna z wyjątkowych szkół – przedstawiciele gdyńskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza po raz kolejny reprezentowali Polskę na prestiżowych, Międzynarodowych Zawodach Prawniczych (International Moot Court) 2023. To działania koordynowane przez nauczycielkę, Annę Ćwiklińską-Rutkę. Wcześniej, grupa absolwentów tej szkoły, wraz z nauczycielem geografii, Marcinem Jankiem powróciła z Himalajów. Wyprawa do Nepalu została zrealizowana w ramach działalności Szkolnego Koła Turystyki Górskiej.

Dobry rok odnotowały również gdyńskie szkoły zawodowe. Profesjonalne kursy dla uczniów w zawodach przyszłości, najnowsze technologie w szkolnych pracowniach, nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego dla nauczycieli. Zakończył się innowacyjny projekt “Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się doświadczaj pracuj”. Skorzystało z niego blisko pięć tysięcy uczniów! W projekcie brało udział pięć gdyńskich szkół średnich: Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych oraz Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych. Jego całkowity koszt to 8 230 198,23 złote, z czego środki wspólnotowe stanowiły 6 995 668,50 złotych, dofinansowanie z budżetu państwa 411 509,91 złotych, a z budżetu Miasta Gdyni 823 019,82 zł.

Z kolei o gdyńskim V Liceum Ogólnokształcącym głośno zrobiło się w pierwszej połowie roku, nie tylko w Polsce, ale też w Europie, odkąd gościło w programie RTL. Autorska metoda, jaką kształci się tu nastolatków z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy, zyskała miano innowacji pedagogicznej. Ich metodyką nauczania interesują się również wyższe uczelnie. V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, było jedną z pierwszych szkół średnich w Polsce, która utworzyło klasy przygotowawcze dla obcokrajowców bez znajomości języka. W dwóch klasach, na dwóch poziomach uczyło się tu pół setki nastolatków z Ukrainy, wszyscy są uchodźcami wojennymi. Poza nimi, młodzież pochodzenia ukraińskiego bądź białoruskiego, jest tu praktycznie w każdej klasie. Na ukraińskich forach internetowych szkoła słynie jako przyjazna dla młodzieży obcego pochodzenia.

Wszyscy myślimy o budżecie obywatelskim

​97 zgłoszonych projektów, 25 szkół, ponad 95 tysięcy złotych – to liczbowe podsumowanie akcji Uczniowskich Budżetów Obywatelskich. Uczniowie spotkali się podczas gali podsumowującej realizację UBO w Gdyni. Uczniowski Budżet Obywatelski to akcja zainicjowana przez Stanisława Koryckiego i Hannę Wcisło, uczniów I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowski Budżet Obywatelski jest to przedsięwzięcie, podczas którego uczniowie i uczennice zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie w głosowaniu sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne. Gala podsumowująca akcję UBO w Gdyni odbyła się 22 czerwca na sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni. Wśród zaproszonych gości byli Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Magdalena Warmowska, kierownik działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, nie mogło zabraknąć także Joanny Rutkowskiej, dyrektor Szkoły Muzycznej. W realizację wybranych inicjatyw zaangażowało się blisko 150 uczniów – koordynatorów szkolnych i pomysłodawców inicjatyw.

Wielkie talenty młodych ludzi

Dwóch absolwentów gdyńskich szkół znalazło się w odchodzącym roku w finale EuroSkills 2023! Niezrównany Dawid Miotk, absolwent Technikum Hotelarskiego w Gdyni, wywalczył srebro w konkurencji obsługa gości hotelowych (hotel reception), a Alan Kaczkowski, absolwent Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1, medal doskonałości w konkurencji spawalnictwo.

Tradycyjnie 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, uczniowie i studenci z Gdyni wzięli udział w uroczystej gali wręczania Stypendiów Miasta Gdyni. Wśród uczniów szkół podstawowych wyróżniono 20 osób za osiągnięcia w nauce. To nie tylko laureaci i finaliści olimpiad i konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich w wielu dziedzinach ale także uczniowie wyróżniający się szczególnym zaangażowaniem na rzecz środowiska szkolnego, wolontariusze pomagający w trudnych czasach wojny w Ukrainie oraz aktywni działacze na rzecz środowiska społecznego. Wybitne osiągnięcia, za które przyznano stypendia 21 przedstawicielom szkół ponadpodstawowych to posiadanie tytułów laureatów i finalistów konkursów, olimpiad takich jak np. Wiedzy o III RP czy Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. 11 osób uhonorowano za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne. Młodzi zdobywają laury np. podczas międzynarodowych konkursów instrumentalnych w Japonii czy USA oraz w licznych konkursach wokalnych w Polsce i na świecie. 13 osób otrzymało wyróżnienie dzięki dobrym wynikom w nauce ale i osiągnięciom sportowym. Udział w Mistrzostwach Świata w Żeglarstwie, Mistrzostwach Polski w windsurfingu czy szachach to tylko kilka z wielu osiągnięć młodych sportowców. 10 studentów otrzymało stypendia za wyniki w nauce. To osoby, które biorą udział w grantach badawczych, mają na koncie liczne publikacje, są prelegentami na krajowych i zagranicznych konferencjach czy studiują równolegle na kilku kierunkach.

Siedemnaścioro uczniów i uczennic gdyńskiej “Trójki” osiągnęło w tym roku szkolnym kolejne sukcesy naukowe. Podopieczni III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP uzyskali znakomite wyniki podczas konkursów i olimpiad. Matematyka, astronomia, neurobiologia czy ekonomia to tylko niektóre z dziedzin wiedzy w jakich uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP osiągają sukcesy. W zakończonych w marcu 2023 roku konkursach i olimpiadach naukowych aż 17 uczniów tej placówki osiągnęło tytuły finalistów i laureatów.

Już na początku roku świat zachwyciała Marysia Lejczak, czwartoklasistka ze Szkoły Podstawowej nr 21, która została laureatką Międzynarodowego Konkursu Języka Chińskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych. Gdynianka pokonała pięć tysięcy uczniów z czterdziestu jeden krajów i zmierzyła się z pięćdziesięciorgiem najlepiej mówiących po chińsku dzieci w finale światowym. W Międzynarodowym Konkursie Językowym „Most do języka Chińskiego” rywalizowała z uczniami szkół podstawowych, często dużo od niej starszymi. Chińczycy byli oczarowani wymową Marysi.

Gdynia sportem stoi

W ubiegłym roku otworzono aż siedem nowych klas sportowych. Poza tym, nauka jest kontynuowana w 14 już istniejących. Klasy sportowe w gdyńskich podstawówkach, to wspólna inicjatywa samorządu i klubów sportowych, które są zainteresowane szkoleniem talentów już od poziomu klas pierwszych. Szkolny sport wspiera w Gdyni ponad 20 klubów, które zachęcają do trenowania różnych, również tych mniej popularnych, dyscyplin. Klasy sportowe w gdyńskich szkołach mają zwiększoną liczbę godzin od dziesięciu nawet do osiemnastu tygodniowo. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkołach, często z uprawnieniami trenerskimi, we współpracy z klubami sportowymi, takimi jak Asseco Arka Gdynia, Basket Arka Gdynia czy UKS Jantar Gdynia. W gdyńskich szkołach najbardziej popularna jest piłka nożna, ale wiele dzieci trenuje również żeglarstwo, karate, unihokej i rugby.
Prawie wszystkie gdyńskie szkoły mają już nowe boiska, z profesjonalnym zapleczem sportowym i oświetleniem.

A po szkole bawimy się świetnie

Zarówno ferie zimowe jak i wakacje letnie gdyńscy uczniowie spędzili na pasjonujących zajęciach dodatkowych m.in. dzięki współpracy Gdyni z UNICEF, który przekazał środki dla gdyńskiej edukacji w kwocie 11,24 mln złotych. Z nich 1 174 314 złotych przeznaczono dla gdyńskich szkół i placówek oświatowych na organizację Akcji Lato. Dzięki tym środkom kilka tysięcy gdyńskich dzieci, które nie wyjechały na wakacje spędziło fascynujące lato w mieście, a ich rodzice mogli pracować. W Akcji Lato 2023 wzięło udział 1 540 uczniów, w tym 937 dzieci polskich, 536 ukraińskich i 67 innych narodowości.

Z kolei 31 szkół zgłosiło się do realizowania Akcji Zima czyli corocznych zajęć feryjnych dla naszych najmłodszych mieszkańców. Z zimowej opieki skorzystało w roku ubiegłym ponad 2600 gdyńskich uczniów. Na ten cel UNICEF przekazał prawie 1,9 mln złotych. Szkoły przygotowały szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży. Podczas ferii nie brakowało kreatywnych zajęć – plastyczno-technicznych, artystycznych takich jak warsztaty umuzykalniające czy teatralne, zajęć sportowo-rekreacyjnych czyli zabaw na świeżym powietrzu, gier terenowych, zabaw i aktywności sensorycznych.
Natomiast w kolejnych tygodniach po feriach ruszyły kolejne edukacyjne aktywności. Wśród zajęć, które były realizowane w drugim półroczu roku szkolnego nie zabrakło aktywności w ramach Szkół Otwartych. Z tych zajęć skorzystało około 2000 dzieci. W zgłaszanych przez szkoły projektach można też było znaleźć aktywności dla dorosłych – takie jak szkoły dla rodziców.
Młodzi natomiast mogli liczyć na ciekawe zajęcia np. z robotyki, rozwijących talenty plastyczne czy wycieczki po Pomorzu przybliżające historię, kulturę i sztukę naszego regionu.

​Jak co roku, wiele się działo w Młodzieżowym Domu Kultury. Bardzo oryginalne zajęcia z rysunku mangi, już na stałe wprowadzono tam do oferty. Pomysłodawcą tego rodzaju aktywności, tym razem nie byli jednak instruktorzy MDK-u, a… młodzież z Ukrainy, która bardzo lubi mangę. Tymczasem w grudniu blisko trzystu młodych aktorów pojawiło się na scenie, w bajecznie kolorowej scenografii i przepięknych strojach. Niezwykły, magiczny i bardzo kolorowy spektakl „Sekrety zimowego wiatru” zadebiutował niedawno na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Twórcami i wykonawcami są artyści z Młodzieżowego Domu Kultury.

fot. Filip Śmigielski i Magdalena Śliżewska


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek