Przedszkole nr 4 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 4

Przedszkole nr 4

Przedszkole nr 4 w Gdyni, położone w malowniczej dzielnicy Działki Leśne, graniczy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Dwupiętrowy budynek otoczony jest pięknym, dużym ogrodem.


Do trzech grup uczęszcza 75 dzieci. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00-17.00. Dysponuje własną kuchnią, która zapewnia dzieciom zdrowe i smaczne posiłki przygotowywane wg. zasad i przepisów dotyczących zdrowego żywienia. Pracująca w przedszkolu kadra pedagogiczna to twórczy nauczyciele, posiadający pełne kwalifikacje pedagogiczne oraz doświadczenie zawodowe. W każdej z grup nauczycielowi pomaga Pani woźna, a w grupie najmłodszej – Biedronki – pomaga również nauczyciel. Grupy przedszkolne mają swoje nazwy: grupa najmłodsza to Biedronki, średnia to Motylki a najstarsza to Pszczółki.

W  ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkole proponuje wychowankom specjalistyczne zajęcia logopedyczne.
O tym, co dzieje się w przedszkolu, rodzice mogą dowiedzieć się ze strony internetowej oraz tablic ogłoszeń, a także w czasie spotkań z nauczycielkami. Najważniejszym zadaniem jest wspieranie indywidualnego rozwoju każdego dziecka tak, aby było dobrze przygotowane do rozpoczęcia edukacji szkolnej i radziło sobie w nowej, szkolnej rzeczywistości Nauczycielki, dbając o wszechstronny rozwój dzieci, organizują wycieczki i wyjścia poza teren przedszkola. Wychowankowie poznają nasze miasto, wychodzą do kina, na przedstawienia i koncerty, odwiedzają akwarium, biorą udział w zajęciach w Centrum Nauki Experyment.
W przedszkolu odbywają się uroczystości i imprezy z różnych okazji i świąt. Wychowankowie biorą udział w konkursach, przeglądach, olimpiadach sportowych, zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia, przez co mogą rozwijać swoje talenty i poczucie własnej wartości. Podejmowanie działania mają na celu ukształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, ciekawość światem, znajomość zasad dobrego wychowania, a także umiejętność współpracy w zespole.
Przedszkolne życie to twórcze poszukiwanie i wesoła zabawa.

Dane kontaktowe:
ul. Tatrzańska 18
81-313 Gdynia
tel. +48 58 621 63 99
przedszkole@p4.edu.gdynia.pl
przedszkole4gdynia.przedszkolowo.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek