Powrót do przedszkoli i żłobków – przygotowania Gdyni - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Powrót do przedszkoli i żłobków – przygotowania Gdyni

13
maj
Powrót do przedszkoli i żłobków – przygotowania Gdyni

Miasto Gdynia przygotowuje się do otwarcia przedszkoli i żłobków 18 maja. Po zapoznaniu się z wytycznymi m.in. Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, podjęto szereg nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zasady dezynfekcji pomieszczeń, korzystania z placu zabaw czy postępowanie w przypadku podejrzenia zarażenia – prezentujemy wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do placówki.
 
– Od momentu ogłoszenia przez rząd decyzji o otwarciu żłobków i przedszkoli z dniem 6 maja, dla Samorządu Gdyni priorytetem było właściwe zdiagnozowanie potrzeby tego otwarcia wśród rodziców oraz uzyskanie szczegółowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie. Początkowe, ogólne rekomendacje, nie były bowiem wystarczające, by podjąć decyzję, w której stawką jest bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin, a także pracowników placówek. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Chęć skorzystania z usług żłobków i przedszkoli od 6 maja wyraziło w Gdyni zaledwie 15 % rodziców. W późniejszych dniach pojawiły się również wytyczne MZ i GIS, które pozwoliły nam niezwłocznie przystąpić do przygotowania bezpiecznych procedur otwarcia, by sprostać oczekiwaniom tych rodziców, którzy z różnych względów nie mogą już dłużej zapewniać opieki w warunkach domowych. Wytężona praca i zaangażowanie przez nas ekspertów różnych dziedzin pozwoliły – w poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci – wypracować rozwiązania, które zaczęliśmy już wdrażać. Umożliwia to uruchomienie działalności żłobków i przedszkoli publicznych już od najbliższego poniedziałku, 18 maja. – dodaje.

– W ciągu ostatniego tygodnia Gdyńskie Centrum Zdrowia we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Gdynia intensywnie pracowało nad tym, aby można było jak najbezpieczniej uruchomić żłobki i przedszkola w naszym mieście. Zostały zakupione środki ochrony, którymi będą dysponować placówki – termometry, maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy, płyny dezynfekujące do rąk i powierzchni. Wypracowaliśmy również szczegółowe procedury postępowania w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN, za których wdrożenie odpowiadają dyrektorzy placówek i których zobowiązani są przestrzegać pracownicy oraz rodzice. – mówi Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Procedury w żłobkach i przedszkolach obowiązujące od 18 maja

Jedną z najważniejszych, narzuconą przez Głównego Inspektora Sanitarnego, jest ograniczenie liczebności grup – do 12-14 dzieci, co oznacza, że będą one działały w znacznie ograniczonym zakresie.

Oczywiście przyprowadzić można jedynie dziecko zdrowe oraz złożyć stosowne oświadczenie dostępne w placówce. Rodzice i opiekunowie musza zachować min. 1,5 m odległości od siebie, a przed wejściem obowiązkowo zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki oraz mieć zakryte usta i nos. Wraz z dzieckiem muszą się poddać pomiarowi temperatury (dot. żłobka) lub oczekiwać na pomiar temperatury dziecka przed wejściem (dot. przedszkola). Do szatni należy się kierować pojedynczo, skąd dziecko odbierze opiekunka. Ta nie ma obowiązku noszenia maseczki, z wyjątkiem wykonywania czynności higienicznych przy dziecku. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów. Dziecko z astmą czy alergicznym nieżytem nosa może uczęszczać do placówki po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie lekarskie obowiązuje również po nieobecności dziecka spowodowanej podejrzeniem choroby.

Jak korzystać z placu zabaw? Nie wolno nań wchodzić rodzicom. Dzieci wychodzić mogą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy. Obowiązuje zmianowość grup (dotyczy to również szatni), a na samym placu należy zachowywać możliwie maksymalną odległość. Sprzęt jest regularnie dezynfekowany przed i po zabawie. Po powrocie z placu dzieci myją ręce, a opiekun dodatkowo dezynfekuje. Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki.

Obowiązują szczegółowe zasady i monitoring dezynfekcji pomieszczeń przy zapewnieniu środków higieny i ochrony przez placówkę.

Przebywanie osób trzecich w placówkach jest ograniczone do minimum, zawieszone są zajęcia dodatkowe prowadzone przez osoby, z zewnątrz z wyjątkiem rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami. Sekretariaty żłobków przyjmują interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Na wizytę w przedszkolu należy się umówić telefonicznie lub mailowo.

Pracownicy mają obowiązek dokonywania samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie. W przypadku niepokojących objawów, muszą pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. Do zadań pracowników należy m.in.: usunięcie z sali sprzętów, których nie można skutecznie zdezynfekować, np. pluszowych zabawek, dezynfekowanie powierzchni, wietrzenie sali min. co godzinę, pilnowanie, by dzieci regularnie myły ręce, zachowanie odległości między miejscami do spania w żłobkach i do odpoczynku w przedszkolach oraz ich dezynfekcja, a także unikanie organizowania skupisk dzieci w jednym miejscu, przestrzeganie reżimu sanitarnego w kontakcie z rodzicami, przestrzeganie zakazu bezpośredniego kontaktu między opiekunami poszczególnych grup oraz kontaktu z personelem kuchennym. Obowiązuje również ograniczenie – w miarę możliwości – pracy osób powyżej 60. roku życia i z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronach internetowych każdej placówki. Wszelkie pytania organizacyjne należy kierować bezpośrednio do danego żłobka czy przedszkola.

Odpowiedzialna decyzja rodziców i opiekunów

Decyzja o rozpoczęciu działalności żłobków i przedszkoli po wdrożeniu szeregu nowych procedur i wyposażeniu w dodatkowy sprzęt ochronny jest efektem rozważnego podejścia Samorządu Gdyni do systemu opieki nad dziećmi, ale ostateczna – o skorzystaniu z usług – leży po stronie rodziców i opiekunów najmłodszych gdynian. Z pewnością musi być podjęta z uwzględnieniem pewnego ryzyka. Z wielką troską i odpowiedzialnością wypracowywano nowe zasady, ale obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce niestety nie może pozwolić zagwarantować, że w placówkach nie wystąpią zachorowania na Covid-19. Nawet najbardziej restrykcyjne zasady w żadnym stopniu nie pozwolą ograniczać, czy też rejestrować aktywności dzieci i ich rodzin w czasie wykraczającym poza obecność w żłobku i przedszkolu, a to właśnie aktywność poza placówką, liczba spotykanych osób, czy odwiedzane miejsca mogą powodować zachorowania wśród innych członków grupy żłobkowej lub przedszkolnej.

Należy także zwrócić uwagę na konieczność przygotowania dzieci do powrotu do żłobków i przedszkoli, które będą działać w zupełnie nowych warunkach. Wytyczne GIS oraz wypracowane dla dobra i bezpieczeństwa dzieci procedury mogą bowiem powodować dodatkowy stres i konieczność adaptacji do nowych warunków. Czynnikiem stresującym może być na przykład trafienie do grupy z nowymi dziećmi czy przydzielenie innego opiekuna, który w ubraniu ochronnym może po prostu wzbudzać niepokój. Przygotowując zatem siebie i dziecko do powrotu, warto z nim porozmawiać, na przykład korzystając z materiałów opracowanych przez UNICEF:

Rodzicom dzieci do lat 8, którzy zdecydują się na pozostanie z nimi w domu, do 24 maja nadal będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy, a osoby które zdecydują się nie korzystać z usług żłobków, do 30 czerwca będą zwolnione z opłaty.

Procedura zgłoszenie dziecka do żłobka lub przedszkola

Chęć zgłoszenia dziecka do żłobka lub przedszkola należy wyrazić do dnia 13 maja 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowe procedury postępowania znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek. Samo zgłoszenie nie daje jednak gwarancji możliwości skorzystania z usług żłobka lub przedszkola od 18 maja. Zgodnie z wytycznymi krajowymi, w pierwszej kolejności z usług korzystać będą mogli m.in. pracownicy służb mundurowych, systemu ochrony zdrowia, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a dostępność dla innych osób będzie uzależniona od liczby wolnych miejsc uruchomionych zgodnie z nowymi wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek