W tych zawodach możliwa jest praca

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało najnowszą prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Znajdziecie w niej całą listę zawodów, w których których ma być zatrudnienie. W tym roku na liście są też są cztery nowości. 

 

W 2023 r. prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 33 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. “Jej celem jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Prognoza jest podzielona na części – krajową i wojewódzką. Określa ona zapotrzebowanie na  pracowników w poszczególnych, ułożonych alfabetycznie, zawodach” — czytamy na stronach resortu.

 

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kraju to: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

 

W tym roku na liście krajowej pojawiły się po raz pierwszy 4 zawody: operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, technik gospodarki odpadami, monter izolacji przemysłowych, technik izolacji przemysłowych.

 

A co na Pomorzu?

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie pomorskim: automatyk, betoniarzzbrojarz, blacharz, cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, krawiec, kucharz magazynierlogistyk, mechanik pojazdów kolejowych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanikmonter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji budowlanych, monter izolacji przemysłowych, monter jachtów i łodzi, monter kadłubów jednostek pływających, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter stolarki budowlanej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarztynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, operator obrabiarek skrawających, operator urządzeń przemysłu chemicznego, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, ortoptystka, stolarz, ślusarz, technik analityk, technik aranżacji wnętrz, technik architektury krajobrazu, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budownictwa, technik budownictwa kolejowego, technik budowy dróg, technik budowy jednostek pływających, Technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik dekarstwa, technik eksploatacji portów i terminali, technik elektroautomatyk okrętowy, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektroradiolog, technik elektryk, technik energetyk, technik farmaceutyczny, technik geodeta, technik gospodarki odpadami, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik inżynierii sanitarnej, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik izolacji przemysłowych, technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik nawigator morski, technik organizacji turystyki, technik ortopeda, technik pojazdów kolejowych, technik pojazdów samochodowych, pracownik obsługi hotelowej, technik programista, technik przemysłu jachtowego, technik przemysłu mody, technik robotyk, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik rybołówstwa morskiego, technik spawalnictwa, technik spedytor, technik stylista, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik technologii chemicznej, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik transportu drogowego, technik transportu kolejowego, technik tyfloinformatyk, technik urządzeń dźwigowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żeglugi śródlądowej, technik żywienia i usług gastronomicznych, terapeuta zajęciowy.

 

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie pomorskim: animator rynku książki, asystent osoby niepełnosprawnej, asystentka stomatologiczna, blacharz samochodowy, drukarz offsetowy, florysta, fotograf, fryzjer, higienistka stomatologiczna, kamieniarz, kelner, kominiarz, kowal, lakiernik samochodowy, mechanik motocyklowy, mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych, monter budownictwa wodnego, obuwnik, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator procesów introligatorskich, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, piekarz, podolog, pracownik pomocniczy gastronomii, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami, pracownik pomocniczy ślusarza, protetyk słuchu, przetwórca mięsa, rolnik, rybak śródlądowy, sprzedawca, tapicer, technik administracji, technik agrobiznesu, technik archiwista, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik budownictwa wodnego, technik dentystyczny, technik ekonomista. technik elektroniki i informatyki medycznej, technik fotografii i multimediów, technik gazownictwa, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik hodowca koni, technik leśnik, technik masażysta, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik ochrony środowiska, technik optyk, technik papiernictwa, technik przemysłu drzewnego, technik rachunkowości, technik realizacji nagłośnień, technik realizacji nagrań, technik reklamy, technik renowacji elementów architektury, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik sterylizacji medycznej, technik technologii drewna, technik technologii żywności, technik usług fryzjerskich, technik usług kelnerskich, technik usług kosmetycznych, technik weterynarii, zdobnik ceramiki,  złotnik-jubiler.

 

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r.w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy dostępne jest TU.

 

 

Na zdjęciu znajduje się napis w języku angielskim, który znaczy "Zatrudniamy". Napis widnieje na bordowym tle.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Program współfinansowany w ramach Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.