Na zdjęciu jest czarna tablica, po której białą kredą reką pisze napis w języku angielskim "We are hiring", co znaczy "Zatrudniamy"

Jak zrobić analizę rynku pracy?

Obraz rynku pracy dynamicznie zmienia się i jest przedmiotem badań wielu instytucji oraz tych osób, które chcą pracować w wymarzonym zawodzie. Dlatego, lata szkolne są bardzo dobrym czasem, by nauczyć się badać rynek i odkrywać go pod względem swoich szans na zatrudnienie, analizować występujące na nim problemy, zaznajamiać się z wciąż zmieniającymi się tendencjami i wymaganiami. Materiał powstał dzięki współpracy z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

 

Z doświadczeń doradców zawodowych wynika, że częstym powodem występowania problemów ze świadomym podejmowaniem decyzji dotyczących kariery zawodowej, jest niedostateczna wiedza dotycząca współczesnego rynku pracy i rodzajów oraz specyfiki różnorodnych zawodów, które na tym rynku pracy występują.

Młodzi ludzie rozpoczynający swoją karierę zawodową bardzo często mają problem z wyborem przyszłego miejsca pracy, a także określeniem jakiego rodzaju praca byłaby dla nich odpowiednia i interesująca. Brak pomysłu na swój rozwój zawodowy często łączy się z wcześniejszymi nietrafionymi decyzjami co do kierunku kształcenia – mówi Jolanta Klauze, zastępca dyrektora ds. Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w GdyniDlatego, poznanie kwestii dotyczących rynku pracy już w wieku szkolnym ułatwia podejmowanie decyzji, które będą miały wpływ na przyszłą edukację i pracę. Podejmując decyzję o rozpoczęciu kursu, szkolenia, kierunku nauczania, należy zwrócić uwagę zarówno na swoje mocne strony, zainteresowania, jak i na zapotrzebowanie na rynku pracy. Poleganie wyłącznie na swoim subiektywnym zdaniu i odczuciach może prowadzić do przyszłego rozczarowania. Dlatego warto korzystać z różnego rodzaju opracowań na temat rynku pracy i najlepiej razem z doradcą zawodowym przeanalizować w jakich kierunkach warto się kształcić, aby podejmować satysfakcjonujące wybory edukacyjno – zawodowe.

 

Jak można zbadać rynek pracy, skąd czerpać wiedzę?

Obraz i sytuację lokalnego rynku pracy najlepiej poznać korzystając z bieżąco aktualizowanych informacji źródłowych na stronach internetowych:

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Program współfinansowany w ramach Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.