Na zdjęciu na przeciwko siebie się dwie dłonie, z których każda trzyma puzzle. Puzzle po złączeniu będą do siebie pasować. Zdjęcie jest czarno białe.

Jak Gdyńscy Zawodowcy zmieniają rynek pracy?

Od 2017 r. trwa prawdziwa rewolucja w gdyńskim szkolnictwie zawodowym. Z jednej strony wyposażanie szkół w specjalistyczny sprzęt, budowa nowych pracowni i warsztatów, organizacja profesjonalnych kursów i szkoleń branżowych, staże dla uczniów w pomorskich firmach. Z drugiej –  w 2020 r. ruszyły intensywne prace nad dostosowaniem kształcenia zawodowego do potrzeb i wymagań stale zmieniającego się rynku pracy.  Edukacja ma “zazębiać” się z rynkiem pracy tak, by te dwa tak ważne obszary w życiu każdego człowieka wzajemnie się przenikały i uzupełniały.

– Rolą nowoczesnej szkoły zawodowej jest przygotowanie ucznia do elastycznego funkcjonowania na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Wiadomo, wymagania rynkowe stale się zmieniają, pracodawcy poszukują nowych umiejętności i najlepszego portfolio kompetencji zawodowych, oczekują przedsiębiorczych postaw uczniów czyli swoich przyszłych pracowników – podkreśla Emilia Granda, koordynator „Gdyńskich Zawodowców…” w Wydziale EdukacjiNiezwykle budujące jest to, że uczniowie są zdecydowanie bardziej świadomi swoich predyspozycji, potrafią coraz lepiej rozpoznać swoje talenty i obierać kierunki rozwoju. Chcemy im w tym jeszcze więcej pomóc.

Po co analizować programy kształcenia?

Na zdjęciu znajduje się czarna tablica, na której jest napis w języku angielskim biała kredą "Time to change". Zznay to: Czas na zmiany
Fot. www.pixabay.com

 

Nie jest tajemnicą, że większość polskich pracodawców ma trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych osób do pracy. Problemem jest choćby nadal niska popularność edukacji zawodowej oraz niedostosowanie wiedzy i kwalifikacji  pracowników do aktualnych potrzeb rynku pracy. Stąd, po dwóch latach wdrażania projektu „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” gołym okiem widać jego pierwsze rezultaty:

 

  • są już pogłębione 4 analizy programów kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 i Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w zawodzie technik budowy jednostek pływających, technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyki czy technik elektryk. To owoc pracy czołowych ekspertów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z pomorskimi pracodawcami. Chodzi o to, by rozwój kompetencji młodych ludzi był mocno skorelowany – szedł w parze z oczekiwaniami przedsiębiorców i inwestorów;

  • analizy to jedno, ale eksperci opracowali też innowacyjną metodę kształcenia w CKZiU nr 1 i ZSChiE, która zostanie wdrożona w nowym roku szkolnym. To absolutne novum – w  elastyczny sposób łączy w sobie wybrane techniki kształcenia oraz organizacyjne formy pracy z uczniem z dominacją aktywnych metod uczenia się w działaniu;

  • siedmiu doradców zawodowych z gdyńskich szkół zawodowych podniosło swoje kwalifikacje w zakresie nowoczesnego poradnictwa.

 

Co jeszcze w projekcie?

Sporo będzie się jeszcze działo. Mianowicie, szkolenia kadr pedagogicznych gdyńskich szkół zawodowych z innowacyjnej metody kształcenia, a dla uczniów szkół biorących udział w projekcie – inspirujący program mentoringowy oraz szkolenia ze wzmacniania postaw przedsiębiorczych.

“Gdyńscy Zawodowcy …”  bez wątpienia zmieniają oblicze rynku zatrudnienia na Pomorzu, nadają mu “rumieńców”. Uaktualniając programy kształcenia zawodowego, szkoląc uczniów oraz kadrę pedagogiczną i wspierając młodych gdynian w zakresie nowoczesnego doradztwa zawodowego mocno rośnie poziom przygotowania zawodowego uczniów, co sprawia że stają się oni konkurencyjni na rynku pracy. Ich kwalifikacje są wysoko cenione i pożądane przez pracodawców, czynią z nich fachowców w swojej branży.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Program współfinansowany w ramach Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.