Okręgowa Rada Adwokacka Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku

04
grudzień
Okręgowa Rada Adwokacka Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku

Pismo adresowane do p. Senatora Zygmunta Frankiewicza – Prezesa Związku Miast Polskich

Okręgowa Rada Adwokacka Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku zwraca się z uprzejmą prośbą do Pana Prezesa o udzielenie wsparcia Adwokaturze Rzeczypospolitej Polskiej w przeprowadzeniu wśród uczniów szkół ogólnokształcących województwa Pomorskiego zajęć edukacyjnych związanych z pozycją prawną Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kompetencjami Prezydenta oraz zasadami wyboru na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

Adwokatura Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku przeprowadziła zajęcia w szkołach, w których Dyrektorzy wyrazili taką wolę, przed wyborami do Senatu RP 2019 roku tłumaczące młodzieży pierwszy raz głosującej pozycję Senatu RP, jego uprawnienia oraz zasady wyboru do Senatu.

Działania te stanowiły realizację art. 1 ust 1 Ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o Adwokaturze zgodnie, z którym „Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałaniu w ochronie praw i wolność obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa”, który na obszarze działania Pomorskiej Izby Adwokackiej przyjął postać programu edukacyjnego „Adwokat przydaje się w życiu”.

Inicjatywa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczniów po raz pierwszy głosujących i pozytywna ocena dyrektorów szkół.

Zbliżające się wybory na urząd  Prezydenta RP skłaniają Nas do kontynuowania tego pomysłu i przybliżenia problematyki Prezydenckiej pierwszy raz głosujących w tych wyborach młodym ludziom.

Będziemy wdzięczni za poinformowanie przez Pana Prezesa Państwa Prezydentów i Burmistrzów Miast na obszarze Województwa Pomorskiego o naszej inicjatywie i udzielenie jej wsparcia poprzez zwrócenie się do Państwa Prezydentów i Burmistrzów o zarekomendowanie w szkołach licealnych odbywania z młodzieżą tego typu zajęć edukacyjnych.

W zamierzeniu Adwokatury spotkania te nie będą miały charakteru agitacji politycznej, lecz wyłącznie walor edukacyjny i chcielibyśmy je zakończyć do końca stycznia 2020 roku tak aby nie nakładały się na kampanie wyborczą.
 
Jednocześnie, prosimy przyjąć szczere gratulacje z okazji wyboru na Senatora RP mając nadzieję, że będzie Pan orędownikiem niezależnej, wolnej adwokatury Polskiej.

z wyrazami szacunku
adwokat Dariusz Strzelecki
Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek