Nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe dla uczniów - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe dla uczniów

23
kwiecień
Nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe dla uczniów

17 kwietnia w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni odbyło się spotkanie dotyczące projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli: Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Miasta Gdyni ds. edukacji i zdrowia, Krystyna Przyborowska – naczelnik Wydziału Edukacji, pracownicy Referatu Projektów Edukacyjnych z Wydziału Edukacji, dyrektorzy i uczniowie dwóch gdyńskich szkół zawodowych biorących udział w projekcie (Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni oraz Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni), przedstawiciele pracodawców organizujących wakacyjne staże i praktyki dla uczestników projektu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przedstawicielka Komisji Europejskiej.

Podczas spotkania omówiono główne działania zaplanowane w projekcie, przedstawiono również korzyści płynące ze wsparcia projektowego – zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i lokalnych pracodawców. Zaproszeni na spotkanie uczniowie akcentowali swoje zadowolenie z udziału w projekcie, zwracając szczególną uwagę na możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych dzięki wsparciu projektowemu. Pracodawcy z kolei podkreślali rolę staży i praktyk zawodowych zaplanowanych w projekcie w kontekście praktycznego przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

Projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objętych jest pięć gdyńskich szkół zawodowych: Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych. Projekt realizowany jest od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Aleksandra Ziembińska-Gumiela z Referatu Projektów Edukacyjnych Wydziału Edukacji – tel. 58 761 77 08, e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl.

 


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek