Nowa jednostka wspiera pracę szkół i przedszkoli - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Nowa jednostka wspiera pracę szkół i przedszkoli

12
styczeń
Nowa jednostka wspiera pracę szkół i przedszkoli

Od 1 stycznia 2021 r. w Gdyni działa Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół. Nowa instytucja odciąża placówki oświatowe w kwestiach finansowych, kadrowych, płacowych i administracyjnych. Jej dyrektorem została Anna Bennich, dotychczas pełniąca funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji.

Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół – w skrócie CUPSZ – jest jednostką obsługującą 98 samorządowych oświatowych jednostek organizacyjnych. Jego wsparciem merytorycznym i administracyjnym objęte są szkoły, przedszkola, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Młodzieżowy Dom Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Edukacja zajmuje szczególnie ważne miejsce w życiu naszego miasta. Z tego powodu nieustannie szukamy nowych ścieżek rozwoju w trosce o zapewnienie mieszkańcom dostępu do oświaty na najwyższym poziomie. Aby było to możliwe, dbamy nie tylko o jakość kształcenia, czy rozwój infrastruktury lokalowej, ale i o organizację pracy, która jednocześnie podniesie jej komfort, zwiększy wydajność i odpowie na wyzwania finansowe, związane choćby ze zmniejszającym się udziałem subwencji z budżetu państwa w finansowaniu gdyńskiej oświaty. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia – Odpowiedzią na wszystkie te potrzeby jest powołanie w Gdyni Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół. Nowa jednostka zintegruje w skali miasta obsługę placówek oświatowych w zakresie kadr, płac i księgowości.

Jakie są zadania CUPSZ?

Większość pracowników CUPSZ przechodzi do nowej jednostki prosto z gdyńskich placówek szkolnych. To pracownicy księgowości, płac i kadr obsługujący pracę szkół i przedszkoli.

Dzięki połączeniu sił administracji poszczególnych placówek możliwe będzie lepsze standaryzowanie pracy, m.in. przez wdrożenie jednolitego oprogramowania do obsługi budżetu i nowych procedur. Skrócony zostanie obieg dokumentów, a proces decyzyjny w kwestiach finansowej działalności szkół i przedszkoli przyśpieszony. Jednocześnie z dyrektorów placówek oświatowych zostanie zdjęty ciężar odpowiedzialności za obieg i archiwizację dokumentacji finansowej.

Na powołaniu nowej instytucji zyskują również pracownicy. Połączenie umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń. Codzienną pracę usprawni choćby łatwiejsze ustalenie zastępstwa za nieobecnych pracowników – co miało wpływ na funkcjonowanie zwłaszcza małych jednostek.

Wszystko to przełoży się na lepszą i szybszą pracę gdyńskich instytucji.

Kim jest dyrektor CUPSZ?

Na czele CUPSZ stanęła Anna Bennich, dotychczasowy Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji UM Gdyni.

Powstanie Centrum Usług dla Szkół i Przedszkoli to naturalny krok naprzód w budowaniu nowoczesnej sieci placówek oświatowych w Gdyni – mówi Anna Bennich, dyrektor CUPSZ – Miasto zyskuje większą sprawczość i elastyczność w zabezpieczaniu funkcjonowania szkół oraz przedszkoli od strony księgowej, płacowej i kadrowej. Przed edukacją stoi wiele wyzwań, zarówno organizacyjnych, jak i finansowych – teraz miasto tworzy nowe, skuteczne narzędzie, aby im sprostać, a zyskają na tym mieszkańcy – zarówno młodzież szkolna, jak i pracownicy szkół.

Anna Bennich w Urzędzie Miasta Gdyni pracuje od 1996 r., od 2009 r. pełniła funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji. Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, na którym studiowała m.in. pod okiem prof. Krzysztofa Szałuckiego. Jest ekspertem w dziedzinie finansów publicznych. Przez lata odpowiadała za budżety wszystkich placówek oświatowych w Gdyni. Anna Bennich jest również przedstawicielką Gminy Miasta Gdyni w Stowarzyszeniu NORDA, Metropolitarnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów.

Swoją siedzibę Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół znalazło przy ul. 10 Lutego 26, w przestrzeni niewykorzystanej przez powstające tam Centrum Nowoczesnego Seniora. Obecnie budynek jest remontowany i przystosowywany do nowych funkcji.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek