Największy projekt termomodernizacji podsumowany - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Największy projekt termomodernizacji podsumowany

30
czerwiec
Największy projekt termomodernizacji podsumowany

W Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących odbyła się wyjątkowa uroczystość. Podczas odsłonięcia odświeżonej wersji muralu, a właściwie sgraffito, podsumowano również największy gdyński projekt termomodernizacji budynków.

 

29 czerwca w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących odbyła się uroczystość związana z zakończeniem projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” i odsłonięciem odnowionego muralu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Elżbieta Raczyńska – radna Gdyni, gospodarz, czyli Marek Prusak – dyrektor ZSSO oraz Krystian Rassmus – autor sgraffito. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Barbary Marchwickiej – pełnomocnika prezydenta Gdyni ds. przestrzeni publicznych, Krystyny Przyborowskiej – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, Agaty Herman – naczelnik Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni, Waldemara Tomaszewskiego – konserwatora dzieł sztuki i zabytków, a także zaproszonych zaprzyjaźnionych dyrektorów i pracowników szkół.

– To projekt, który zakłada z jednej strony oszczędności ekologiczne, bo to zmniejszenie zużycia energii cieplnej, jak i elektrycznej w danym budynku, ale też zmiana estetyki. Tutaj mamy też do czynienia z jeszcze jedną rzeczą. Udało się w procesie, który wymagał wybudowania nowych warstw zachować historyczne sgraffiti na tej ścianie, która już się wpisała w krajobraz ulicy Władysława IV i całego Śródmieścia. Bardzo się cieszę, że z jednej strony mamy obiekt nowoczesny, termoizolowany, a jednocześnie udało się odtworzyć i przywrócić barwy temu sgraffito, które tak pięknie wpisuje się w historię i tradycje naszego miasta – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

– To pewien symbol, bo spotkaliśmy się przy szkole sportowej, która jako ostatnia w tym całym projekcie była termomodernizowana. To tutaj znajduje się mural, który został zachowany pomimo tej termomodernizacji. To sgraffito, ściana, która została ocieplona w zupełnie inny sposób, od wewnątrz, po to właśnie, aby nie tylko zachować to dzieło sztuki, ale także abyśmy przy tej okazji mogli je odświeżyć, z nadzieją, że będzie nam wszystkim gdynianom towarzyszyć przez kolejnych co najmniej 30 lat – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

– W realizację tego projektu zaangażowane było wiele wydziałów Urzędu Miasta Gdyni. Uzyskany efekt jest niezwykle ważny, nie tylko w kontekście aspektów środowiskowych, zmniejszenia emisyjności ale również w kontekście ekonomicznym. Mamy nadzieję, że będzie też inspiracją, pokazującą, jak widać na przykładzie ZSSO, że tego typu prace można przeprowadzić ze smakiem nawiązując a wręcz zachowując istotne dla gdynian elementy architektury budynków publicznych – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Marek Prusak, dyrektor ZSSO, żartował, że może być dumny z posiadania największego dzieła sztuki w Gdyni, a być może tego typu nawet w całej Polsce. Obraz na elewacji wykonany tą niezwykłą techniką ma bowiem wymiary 22 na 10 metrów.

O projekcie modernizacji

Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” dotyczył 17 budynków. Szesnaście placówek edukacyjnych i jedna specjalistyczna nie tylko zmieniło wygląd ale i stało się bardziej ekologiczne i oszczędne. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni to projekt, który trwał od 2017 roku. Wraz z zakończeniem prac w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących możemy mówić o jego zrealizowaniu. Beneficjentem jest Gmina Miasta Gdyni, wartość całkowita projektu to ponad 97,6 mln zł, a dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, czyli 30 788 532,14 zł, stanowi ok. 33% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Placówki bardziej ekologiczne

Projekt miał bardzo szeroki zakres, jednak gdyńscy urzędnicy podołali wyzwaniu i udało się go zrealizować w całości. Projekt wpływa pozytywnie na jakość powietrza na terenie Miasta Gdyni, dzięki czemu poprawiły się komfort życia i zdrowie mieszkańców. Bezpośrednio działania termomodernizacyjne polepszyły warunki nauki i pracy użytkowników modernizowanych obiektów, czyli ponad 11 tys. osób korzystających z budynków objętych projektem – uczniów, podopiecznych, nauczycieli i pozostałych pracowników. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych obiektów. Co ważne, wykonane działania mają wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych szacunkowo o ponad 4 tys. ton równoważnika CO2 rocznie oraz zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o prawie 14 tys. kWh na rok.

Co zmieniło się w budynkach?

W ramach projektu, w zależności od budynku, wykonano m. in. przyłączenia do sieci ciepłowniczej o wysokich parametrach wraz z budową węzłów cieplnych, modernizację systemów grzewczych i instalacji ciepłej wody użytkowej, absorpcyjne gazowe pompy ciepła i gazowe kotły kondensacyjne, docieplenie budynków oraz nową stolarkę okienną i stolarkę drzwiową zewnętrzną, usprawnienie wentylacji mechanicznej a także instalacje elektryczne wraz z przewodami i nowymi źródłami światła oraz automatyczną regulację oświetlenia. Ponadto na dachach 16 budynków zamontowano panele fotowoltaiczne, a na budynku Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych dodatkowo turbinę wiatrową.

Placówki poddane modernizacji

Jako pierwsze zmodernizowane w 2018 roku zostały budynki szkół: Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 16, Szkoły Podstawowej nr 34, Szkoły Podstawowej nr 21 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. W następnym roku nowy blask zyskały budynki Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 33 i Szkoły Podstawowej nr 31. 2020 rok przyniósł modernizację kolejnych sześciu budynków: Szkoły Podstawowej nr 12, XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, VI Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Placówek Specjalistycznych i Szkoły Podstawowej nr 52. W 2022 roku na warsztat wzięto budynki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. Ostatni w kolejce, remontowany w latach 2022/2023, był budynek Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących.

O muralu

Ostatnim akcentem wieńczącym sześcioletnią pracę było odsłonięcie nowej wersji sgraffito zdobiącego elewację ZSSO. Prace nad muralem nie były jednak elementem projektu a działaniem z niego wynikającym. W trakcie prac termomodernizacyjnych w ZSSO, ostatniej z remontowanych szkół, władze miasta zdecydowały o zachowaniu muralu zdobiącego elewację sali gimnastycznej tej placówki wyrażając opinię, że wpisał się on w architekturę miasta, a także w świadomość społeczności. Jego historia jest spleciona z losami placówki. Ta w latach siedemdziesiątych stała się szkołą sportową. Jednak z różnych przyczyn hala sportowa pojawiła się tutaj dopiero w latach 90! To właśnie wtedy Krystian Rasmus – wówczas student ostatniego roku gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, dzisiaj już uznany architekt, projektant wnętrz, projektujący przestrzenie prywatne i komercyjne na całym świecie wygrał konkurs na ozdobienie ściany ZSSO. Użył techniki sgraffito polegającej na układaniu kolejnych warstw kolorowych tynków i zeskrobywaniu fragmentów warstw wierzchnich w czasie, kiedy jeszcze one nie zaschły. Jak podkreślał podczas uroczystości architekt do renowacji użyto farb o naturalnych barwnikach, więc z czasem kolory nie wyblakną. Dyrektor Prusak podkreślał natomiast, że w zależności od pory dnia i światła padającego na elewację ich barwa się zmienia. Co jednak najważniejsze trwałość metody sgraffito to nawet 300 lat, więc z pewnością mural będzie zdobił gdyńską ulicę jeszcze przez wiele lat.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek