Menu górne

Kategoria

MIĘDZYSZKOLNY KONKURSU WIEDZY O GDYNI

MIĘDZYSZKOLNY KONKURSU WIEDZY O GDYNI

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O GDYNI
Gdynia i Zasłużeni Ludzie Morza
I. Organizator I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.

II. Cele konkursu
Celem konkursu jest zainspirowanie młodzieży do poznawania własnego miasta, jego historii oraz
mieszkańców.

III. Warunki uczestnictwa
– W konkursie mogą brać udział drużyny złożone z 3 zawodników
– Konkurs ma charakter międzyszkolny i jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych
– Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
– Jedna szkoła może wystawić maksymalnie 2 drużyny
– Konkurs będzie rozgrywany przy pomocy zestawu testującego TESTICO Będzie polegał na rozwiązaniu testów elektronicznych dotyczących trzech bloków tematycznych: historia
Gdyni, ludzie Gdyni oraz miejsca Gdyni
– System automatycznie zlicza punkty
– W przypadku równej ilości punktów zostanie rozegrana runda finałowa
– Nagrody będą przyznawane drużynowo

IV. Kontakt
Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Piotr Rose 605 139 468
e-mail p.rose@1alo.org
V. Termin konkursu
Konkurs zostanie rozegrany 10 marca 2020 roku, w siedzibie szkoły:
I AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA W GDYNI
ul. Narcyzowa 6
81-653 Gdynia
tel./fax 58 664 82 36
VI. Ogłoszenie wyników konkursu
Zwycięzcy zostaną wyłonieni i nagrodzeni podczas zawodów konkursowych 10 marca 2020 r., które
odbędą się w I ALO.
VII. Uwagi dodatkowe
• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
• Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie uroczystego
rozdania nagród.
• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.


Wróć do listy Następny wpis