Kody autoryzacyjne - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Kody autoryzacyjne

Kody autoryzacyjne służą do powiązania konta użytkownika z grupą nauczycieli w szkole. Poniżej opisana została procedura postępowania z kodami.

Krok 1 – Dyrektor

Dyrektor szkoły loguje się na swoje konto, a następnie wybiera po lewej stronie, w zakładce “Panel Dyrektora”, szkołę, dla której chce wydrukować kody (1).
W zakładce “Kody autoryzacyjne” (2) znajduje się lista wygenerowanych kodów. Aby wygenerować kolejne, należy kliknąć w przycisk “Pobierz listę dla nauczycieli” (3).
Po kliknięciu w przycisk pobierania pojawi się okienko z koniecznością wpisania hasła. Należy wpisać swoje hasło do logowania do systemu (1), a następnie kliknąć przycisk “Pobierz” (2). Po tych czynnościach nastąpi automatyczne pobieranie pliku pdf, zawierającego kody dla nauczycieli.

Krok 2

Pobrane kody należy wydrukować, a następnie wyciąć i rozdać nauczycielom.
UWAGA! Kody są ważne przez tydzień od wygenerowania!

Krok 3 – Nauczyciel

Nauczyciel, po otrzymaniu kodu od Dyrektora, loguje się na swoje konto, a następnie wybiera po lewej stronie zakładkę “Ustawienia”(1).
W ustawieniach należy wyszukać pola “Status”, a następnie kliknąć przycisk “Wprowadź kod autoryzacyjny” (2).

Krok 4

W okienku, które się pojawi, należy wprowadzić kod autoryzacyjny, otrzymany od Dyrektora.
Jeżeli kod będzie poprawny, poniżej pojawi się zatwierdzenie powiązania konta z grupą. Należy kliknąć przycisk “Zapisz”, a następnie wylogować się z konta i ponownie zalogować.


Przejdź na początek