Jak zostać przedszkolakiem? - rekrutacja uzupełniająca - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Jak zostać przedszkolakiem? – rekrutacja uzupełniająca

03
czerwiec
Jak zostać przedszkolakiem? – rekrutacja uzupełniająca

Wszystkie dzieci, którym nie udało się dostać do przedszkola na rok 2022/23 mają jeszcze szansę na przyjęcie do jednej z gdyńskich placówek – w poniedziałek rusza rekrutacja uzupełniająca. Czeka 480 wolnych miejsc.

 

 

Rekrutacja do przedszkoli w naszym mieście już się zakończyła i nie wszystkie dzieci – szczególnie w dzielnicach zachodnich, gdzie mieszka dużo młodych rodzin, zakwalifikowały się do wymarzonego przedszkola. Z kolei w niektórych przedszkolach są jeszcze nadal wolne miejsca.

 

– Wszystkie przedszkola w Gdyni to świetne placówki z profesjonalną kadrą, dobrą bazą dydaktyczną, często programami autorskimi –  mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Niezależnie do którego z nich nasze dzieci trafią, możemy być pewni, że znajdą tam najlepszą z możliwych opiekę i dobre warunki do rozwoju. Warto wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, czasem miejsca się zwalniają w ostatniej chwili.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (zerówek) w szkołach podstawowych, rozpocznie się zgodnie z harmonogramem, tj. 6 czerwca. W poniedziałek dokładnie od godz. 10.00 będzie możliwość logowania się rodziców do systemu.
Natomiast już dziś, prezentujemy ofertę placówek z wolnymi miejscami i materiał o zasadach/przebiegu rekrutacji uzupełniającej, przygotowany przez placówki i specjalistów z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

 

                                                                                                  www.gdynia.pl/rekrutacja2022

 

 

Rodzice dzieci, które ubiegają się o miejsce w przedszkolu publicznym lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w dniach od 6 czerwca od godz. 10.00 do 10 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 składają wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Przed tym dniem i godziną nie można zalogować się do powyższego systemu.

 

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

                                                 Lista wolnych miejsc w gdyńskich przedszkolach publicznych

 

l.p. Numer przedszkola Ulica, dzielnica Numer telefonu Liczba wolnych miejsc/rok ur.
1.  Przedszkole nr 4 Tatrzańska 18
Działki Leśne
 (58) 621 63 99  3 (2019)
2.  Przedszkole nr 7 „Bursztynowa Siódemka” Władysława IV 56
Śródmieście
 (58) 620 01 44                 2 (2016/2017/2018)
3.  Przedszkole nr 9 Bpa Dominika 5
Wzg. Św. Maksymiliana
(58) 622 26 51 1 (2018)
8 (2019)
4.  Przedszkole nr 14 Ks. St. Zawackiego 5
Orłowo
 (58) 624 81 23 2 (2018)
9 (2019)
5.  Przedszkole nr 19 Harcerska 4
Wzg. Św. Maksymiliana
 725 269 778
(58) 622 12 42
2 (2018)
8 (2019)
6.  Przedszkole nr 21 „Demptusiowo” Demptowska 42
Demptowo
 (58) 623 89 28  7 (2019)
7.  Przedszkole nr 25 Augustyna Necla 14
Śródmieście
 699 909 234 7 (2019)
3 (2018)
8.  Przedszkole nr 26 „Bajkowa Kraina” Starogardzka 10a
Chylonia
 (58) 623 09 43   1 (2019)
9.  Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki” Kcyńska 6
Cisowa
 725 269 791 1 (2016)
1 (2019)
10.  Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem” Płk. Dąbka 199A
Obłuże
 (58) 625 08 96  1 (2016)
3 (2017)
4 (2018)
4 (2019)
11.  Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia” Pusta 9
Pustki Cisowskie
 (58) 623 82 80  2 (2019)
2 (2017/2018)
12.  Przedszkole nr 51 Władysława IV 52
Śródmieście
 (58) 620 85 03            2 (2016-2017)
13.  Przedszkole nr 52 Krasickiego 4
Śródmieście
 (58) 661 32 62  7 (2019)
4 (2016)
14.  Przedszkole nr 60
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4)
wiceadm. Kazimierza Porębskiego 21
Pogórze
 (58) 676 57 21  1 (2018)
1 (2017)
15.  Przedszkole pw. Świętej Rodziny Armii Krajowej 26
Śródmieście
 505 501 624  7 (2018)
7 (2016)

 

                                              Lista wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
                                                                                                   (dla dzieci 6 i 5 letnich)

 

l.p. Numer szkoły podstawowej Adres Nr telefonu Liczba wolnych miejsc
1.  Szkoła Podstawowa nr 6 Cechowa 22
Obłuże
 (58) 625 40 25                              3
2.  Szkoła Podstawowa nr 8 Orłowska 27
Orłowo
 (58) 624 84 62                             9
3.  Szkoła Podstawowa nr 10 Morska 192
Chylonia
 (58) 623 06 33                             31
4.  Szkoła Podstawowa nr 12 Stawna 4/6
Witomino
 (58) 624 23 63                             11
5.  Szkoła Podstawowa nr 13 Halicka 8
Mały Kack
 (58) 622 23 43                            15
6.  Szkoła Podstawowa nr 16 Chabrowa 43
Pustki Cisowskie
 (58) 623 85 67                            15
7.  Szkoła Podstawowa nr 17 Grabowo 12
Grabówek
 (58) 620 89 78                            34
8.  Szkoła Podstawowa nr 21 Jana z Kolna 5
Śródmieście
 (58) 620 88 67                            11
9.  Szkoła Podstawowa nr 23 Grottgera 19  (58) 622 07 33                            22
10.  Szkoła Podstawowa nr 26 Tatrzańska 40
Działki Leśne
 (58) 620 66 64                            17
11.  Szkoła Podstawowa nr 29 P. Ściegiennego 8
Leszczynki
 (58) 623 12 44                            34
12.  Szkoła Podstawowa nr 31 Chylońska 227
Chylonia
 (58) 782 11 51                            28
13.  Szkoła Podstawowa nr 33 Godebskiego 8
Oksywie
 (58) 625 04 01                             6
14.  Szkoła Podstawowa nr 35 Uczniowska 1
Witomino
 (58) 624 09 74                             10
15.  Szkoła Podstawowa nr 39 Adm. Unruga 88 a
Obłuże
 (58) 625 09 71                             12
16.  Szkoła Podstawowa nr 40 Rozewska 33
Chylonia
 (58) 623 25 88                            25
17.  Szkoła Podstawowa nr 42 L. Staffa 10
Karwiny II
 (58) 629 20 00                            18
18.  Szkoła Podstawowa nr 43 Kazimierza Porębskiego 21
Pogórze
 (58) 625 57 08                            30
19.  Szkoła Podstawowa nr 44 Sucharskiego 10
Obłuże
 (58)  625 48 25                            12
20.  Szkoła Podstawowa nr 45 Wiczlińska 33
Dąbrowa
 (58) 629 06 48                            3
21.  Szkoła Podstawowa nr 46 Chwaszczyńska 26
Karwiny III
 (58) 629 12 69                           17
22.  Szkoła Podstawowa nr 47 Nagietkowa 73
Dąbrowa
 (58) 629 00 37                           26

 

Przebieg rekrutacji uzupełniającej:

 

6 czerwca o godz. 10.00 – uruchomienie strony internetowej dla rodziców z wnioskiem o przyjęcie i kompletem oświadczeń potwierdzających spełnianie wskazanego kryterium.

do 10 czerwca do godz. 16.00 –
wyboru złożenie wniosku w placówce pierwszego wyboru.

 

Czynności dot. złożenia wniosku

 

 

Kryteria rekrutacji

 

  1. Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe
    W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe (lit. a-g), które posiadają jednakową wartość –  po 50 punktów:


a) wielodzietność rodziny kandydata – tj. kryterium dotyczące
rodziny wychowującej
troje i więcej dzieci,
dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e to:
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.);
f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
tj. samotne wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – spełnianie kryterium potwierdza
dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2328).
Dokumenty wymienione w lit. b-g mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez rodzica.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


2. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje
wolnymi  miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria określone przez Radę Miasta Gdyni, tzw. kryteria
samorządowe:


a) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 punktów;
dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:
–   kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
–   zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
lub
–  urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

b) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6
punktów;
dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:
–  zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
–  zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
–  zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,
–  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP;

c)  dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5  punktów,
dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest
karta szczepień lub książeczka zdrowia dziecka do wglądu;

d) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 punkty,
dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jes
t oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego
dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

e) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 punkty;
dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie
o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

f)  w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień uroczenia – 1 punkt,
dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Weryfikacja wniosków

 

 

 

Wyniki rekrutacji

 

20 czerwca o godz. 12.00 – listy dzieci zakwalifikowanych oraz listy dzieci niezakwalifikowanych.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzać na dwa następujące sposoby:


Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola

do 22 czerwca do godz. 16.00 rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane poprzez:

1) podpisanie dostępnego w plikach do pobrania w systemie rekrutacji Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkolu lub
2) podpisanie dostępnego w plikach do pobrania w systemie rekrutacji Potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnym w szkole   podstawowej.

(Potwierdzenia woli zapisu będą również dostępne dla rodziców na stronach internetowych placówek).

Niepodpisanie  „Potwierdzenia woli … ”  we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych

24 czerwca o godz. 12.00 – listy kandydatów oraz listy kandydatów nieprzyjętych.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzać na dwa następujące sposoby:

 

 

Procedura odwoławcza

 

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

 

31 sierpnia o godz. 12.00 – opublikowanie listy wolnych miejsc

 

 


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek