Menu górne

Kategoria

II LO w Gdyni wyróżnione w programie Walk4Life

II LO w Gdyni wyróżnione w programie Walk4Life

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni zostali wyróżnieni w programie Walk4Life. Realizowana przez Fundację Marka Kamińskiego inicjatywa wspiera rozwój osobisty młodych ludzi za pomocą autorskiej metody Biegun.

Walk4Life to program profilaktyki i kreowania zachowań prozdrowotnych w obszarze otyłości i uzależnień. Kierowany jest głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, choć do udziału zaproszeni zostali także studenci i seniorzy.

Celem inicjatywy jest stworzenie systemu kompleksowej profilaktyki i budowania zaangażowania. Dzieje się to poprzez motywacje, budowanie poczucia własnej wartości, samorealizację, podnoszenie kompetencji, radzenie sobie z porażkami i problemami cywilizacyjnymi oraz poznawanie samego siebie.

Działanie inicjatywy Walk4Life opiera się o autorską metodę motywacji i osiągania celów Marka Kamińskiego – Biegun. Udział w programie odbywa się poprzez nowoczesną, dedykowaną aplikację mobilną. Za jej pośrednictwem uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały i wiedzę merytoryczną.

Początkowo programem pilotażowym Walk4Life zostały objęte cztery województwa: pomorskie, zachodnio-pomorskie, podkarpackie oraz małopolskie. Wśród najbardziej zaangażowanych na pierwszym etapie zgłoszeń do programu znalazło się m.in. gdyńskie II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. Udział uczniów „Dwójki” w programie został połączony z możliwością czynnego wsparcia tworzenia finalnej wersji aplikacji.

Gdyńska szkoła zajęła piąte miejsce w kraju pod względem liczby zapisanych do programu uczniów. W związku z tym placówka otrzyma sprzęt elektroniczny o wartości 1000 zł.

Program realizowany jest przez Fundację Marka Kamińskiego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.


Wróć do listy Następny wpis