Gdyńskie Super Przedszkolaki – trwa program edukacyjny - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Gdyńskie Super Przedszkolaki – trwa program edukacyjny

31
maj
Gdyńskie Super Przedszkolaki – trwa program edukacyjny

To nowość w ofercie edukacyjnej Gdyni skierowanej do dzieci, rodziców i nauczycieli dwunastu gdyńskich przedszkoli i szkół podstawowych. Oprócz dostosowania miejsc przedszkolnych dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, m.in. pojawi się w ramach niego też szereg bardzo ciekawych zajęć.

Do końca czerwca 2023 roku w naszych przedszkolach trwa projekt „GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”. Wartość projektu dofinansowanego ze środków UE to aż 2,5 mln.

– Przedszkola w Gdyni to przede wszystkim dzieci, ich rodzice, doskonała kadra pedagogiczna oraz zaangażowani pracownicy administracji i obsługi. Ten projekt stawia olbrzymi nacisk na kompetencje – nie tylko nauczycieli, ale i rodziców. Do tego wprowadza do naszych placówek ciekawe i bardzo potrzebne zajęcia. Wzbogaci możliwości kształcenia naszych najmłodszych gdynian, a jak wiemy każda inwestycja w dzieci to inwestycja w przyszłość – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Działania projektowe odbędą się w Przedszkolach nr: 16, 22, 25, 26, 30, 44 oraz Szkołach Podstawowych nr 8, 29, 17, 34, Zespole Wczesnej Edukacji nr 1, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Celem projektu jest dostosowanie 45 istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (w SP nr 34, SP nr 8, P 16, P 22, SP nr 29, ZWE nr 1 i  ZSP nr 2), realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnościami udział w wychowaniu przedszkolnym, podniesienie jakości usług świadczonych w gdyńskich oddział wychowania przedszkolnego poprzez realizację zajęć wyrównujących stworzone deficyty, zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy i doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Zakres działań uzupełniać będą zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla rodziców czy opiekunów prawnych dzieci.

– W ramach projektu nasze nauczycielki mają szanse podnieść swoje kwalifikacje, uczestniczyć w różnych formach szkoleń, warsztatów oraz ukończyć studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej. Bardzo chwalą sobie prowadzone profesjonalnie zajęcia. To coś, czego nam brakowało. Na przestrzeni lat obserwujemy, że do edukacyjnych placówek w Gdyni trafia coraz więcej dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada nie tylko działania dla nauczycieli ale i ułatwia rodzicom dostęp do specjalistów. W ramach projektu ma pojawić się w przedszkolu nowoczesny sprzęt. Do tego mają pojawić się zajęcia np. z logopedii, które możemy wprowadzić już od pierwszej grupy. Jestem przekonana, że wzmacnianie kompetencji naszych nauczycieli, specjalistyczne zajęcia zaprocentują w przyszłości u naszych podopiecznych – mówi Jolanta Sobótka, dyrektor Przedszkola nr 16.

 

Projekt jest bardzo bogaty w aktywności. Dla najmłodszych zaplanowano cały cykl zajęć specjalistycznych  z dziedzin takich jak: logopedia, socjoterapia, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna oraz rozwijających umiejętności np. matematyczno-logiczne, z języka angielskiego, legorobotyki, przyrodniczo-logiczne, naukowo-doświadczalne, teatralne, taneczne i z preorientacji zawodowej.

Z pewnością wyjątkowym atutem tego projektu, jest również włączenie w niego rodziców. Wezmą oni udział w szeregu warsztatów tematycznych o kształtowaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u swoich dzieci. Będą także indywidualne spotkania ze specjalistami w zakresie specjalnych potrzeb dzieci.

Niektórzy nauczyciele rozpoczęli już studia podyplomowe m.in. z zakresu integracji sensorycznej i wczesnego nauczania języka angielskiego. Czeka na nich również przebogaty pakiet szkoleń specjalistycznych: z zakresu kreatywnej pedagogiki, rozwijania umiejętności w przedszkolu np. matematycznych, informatycznych i językowych, metod aktywizujących w pracy, metod nauki czytania i liczenia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, arteterapii, z zakresu biblioterapii. Będą również spotkania w ramach sieci współpracy samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Wszystkie placówki zostaną również wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych, a w trzech pojawią się nowe sale do integracji sensorycznej z pełnym wyposażeniem. Bowiem w ramach projektu wykonane zostaną prace remontowo-wykończeniowo-adapatacyjne na potrzeby sal wraz z zakupem wyposażenia do realizacji zajęć z integracji sensorycznej. Zostanie zakupiony sprzęt dla tych placówek, które wykazały takie zapotrzebowanie, m.in. laptopy, rzutniki, tablice multimedialne, tablety i pakiety do legorobotyki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i potrwa do końca czerwca 2023 r. Jego celem jest poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc w placówkach przedszkolnych.

 

 


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek