Gdyńska edukacja w 2021 roku – podsumowanie - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Gdyńska edukacja w 2021 roku – podsumowanie

28
grudzień
Gdyńska edukacja w 2021 roku – podsumowanie

2021 rok przyniósł kolejne utrudnienia związane z pandemią. Mimo długich okresów zdalnego nauczania, nasi uczniowie rewelacyjnie wypadli na egzaminach. Do tego udało się zakończyć blisko 80 inwestycji. To też rok obfitujący w ważne inicjatywy projektowe, często łączące edukację i zdrowie naszych młodych Gdynian.

– Edukacja zawsze była i będzie najważniejszą gdyńską inwestycją. Wszyscy dobrze wiemy, jak wielki wpływ ma oświata na jakość życia oraz rozwój osobisty i zawodowy najmłodszych mieszkańców. Budżet Gdyni w ponad 30% pochłaniają właśnie wydatki na oświatę i edukację. Z pewnością jest to dziedzina pełna wyrzeczeń, ale i pełna satysfakcji. Wspólnie z kadrą szkolną i rodzicami dbamy o rozwój uczniów, przełamujemy stereotypy i budujemy gdyńską ofertę edukacyjną bez barier. Kształcimy kolejne pokolenie obywateli naszego miasta, od których wiedzy i umiejętności będzie zależała przyszłość. Dlatego ponadprzeciętne wyniki uczniów, rewelacyjna zdawalność egzaminów, a także każdy sukces tych młodych ludzi, nauczycieli i szkół to dla nas wielka duma – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Dbamy o ponad 33 tysiące młodych Gdynian

W Gdyni naukę w tym roku podjęło około 26 tys. dziewcząt i chłopców. Do szkół podstawowych, w klasach 0 do VIII, uczęszcza prawie 17 tys. uczniów. Blisko 9 tys. do szkół ponadpodstawowych. Do szkolnych ławek po raz pierwszy w życiu zasiadło 2009 pierwszoklasistów. Dla przedszkolaków przygotowano 237 oddziałów, w których gościmy 5830 dzieci. Na terenie miasta są też 2 żłobki samorządowe z 5 oddziałami oraz 17 oddziałów żłobkowych prywatnych. Łącznie opieką żłobkową objętych jest 997 dzieci. Ofertę dla młodych rodziców uzupełniają kluby dziecięce. Jest ich w tej chwili 6 – dla 110 dzieci. W naszym mieście działają jeszcze usługi 73 opiekunów dziennych, którzy oferują opiekę dla 361 dzieci. Dzięki ogłoszonemu konkursowi na organizację opieki nad dziećmi do lat trzech w 2021 roku z tej formy skorzystało dodatkowo 85 dzieci. We wszystkich placówkach mamy więc łącznie ponad 33 tysiące dzieci i młodzieży.

Kilkadziesiąt placówek, blisko osiemdziesiąt inwestycji

Gdynia to 34 podstawówki, 12 liceów, 8 szkół zawodowych i technicznych, 6 placówek „wspierających” czyli 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodek doskonalenia nauczycieli, schronisko młodzieżowe i Młodzieżowy Dom Kultury oraz 45 przedszkoli. A mówimy tylko o 98 placówkach publicznych, czyli tych, których, organem prowadzącym jest miasto. To ponad 3,8 tys. nauczycieli oraz 2 tys. pracowników obsługi i administracji. W tym roku to też 78 inwestycji i blisko 66, 5 miliona złotych przeznaczonych na poprawę infrastruktury w tych miejscach.

Ponad 13 procent budżetu inwestycyjnego zostało przeznaczone na budowę szkoły przyszłości – czyli Szkoły Podstawowej Nr 16. Za ponad 9 milionów złotych mieszkańcy dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo zyskali nie tylko piękną szkołę, ale i miejsce spotkań. Nowa sala gimnastyczna, miejska biblioteka, siedziba Rady Dzielnicy i centrum sąsiedzkie Przystań Chabrowa 43 wraz z zaprojektowanym przez dzieci szkolnym dziedzińcem – to tylko część z nowości w tej placówce.

Ósmoklasiści powyżej poziomu krajowego

Do egzaminu przystąpili ósmoklasiści z 40 gdyńskich szkół podstawowych – 1918 uczniów ze szkół publicznych i 86 ze szkół niepublicznych. Każdy z nich musiał przebrnąć przez trzy testy – z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Zdecydowanie najpopularniejszy był język angielski. I tu gdynianie wypadli świetnie – ze średnim wynikiem 78% (przy 65% w województwie pomorskim i 66% w kraju). Z kolei średni wynik, jaki uzyskali z języka polskiego to 64% (przy 58% w województwie pomorskim i 60% w kraju). Najsłabiej wypadł egzamin z królowej nauk – matematyki. Gdynianie zdali go ze średnim wynikiem 55% (przy 46% w województwie pomorskim i 47% w kraju). Część uczniów z Gdyni na egzaminie wybrała też język niemiecki – i tu średni wynik, jaki osiągnęli, to 44%.

Rewelacyjne wyniki matur w Gdyni

W Gdyni do matury przystąpiło 2453 uczniów z 29 szkół. 1789 osób zdawało egzamin dojrzałości w gdyńskich liceach, a 664 – w technikum. Każdy maturzysta musiał podejść do części pisemnej, która składała się z trzech egzaminów: z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Zdecydowanie najpopularniejszy był język angielski. Maturę w Gdyni zdało 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. To najlepszy wynik w Trójmieście i województwie.

Młodzi gdynianie są też w czołówce krajowej. Najlepiej wypadli na egzaminie z języka angielskiego. Ich średni wynik to 86% (przy 77% w województwie pomorskim i 76% w kraju). Dobrze poradzili sobie również z językiem niemieckim – średni wynik wyniósł 75% (przy 54% w województwie pomorskim i 58% w kraju). Z kolei na egzaminie z matematyki maturzyści uzyskali średnio 64% (przy 54% w województwie pomorskim i 56% w kraju). Najsłabiej wypadł egzamin z języka polskiego. Gdynianie zdali go ze średnim wynikiem 55% (przy 54% w województwie pomorskim i 55% w kraju).

Realizujemy nowatorskie programy

Liczby to jedno, jednak w edukacji i oświacie ważne jest też to, co niemierzalne. Niezbędne w czasach pandemii okazało się wsparcie. Dlatego miasto Gdynia zdecydowało się na realizowanie programów wspierających młodych i ich nauczycieli. Ósmoklasiści przygotowujący się do wyboru szkoły ponadpodstawowej mogli skorzystać z: dodatkowych zajęć w ramach przyznanych przez gdyński samorząd grantów czy online’owych repozytoriów Akademii Ósmoklasisty i Akademia Maturzysty. Nauczyciele mogli skorzystać ze szkoleń z pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki, j. polskiego i j. obcego, czy pakietu webinariów na temat wsparcia psychologicznego dla ósmoklasistów, maturzystów i ich rodziców. W trosce o komfort pracy uczniów i nauczycieli gdyński samorząd zadbał również o zakup potrzebnego sprzętu do zdalnej nauki.

Nauczycielom i dyrektorom szkół zapewniono także dostęp do indywidualnych konsultacji psychologicznych/coachingowych oraz warsztatów z zakresu przeciwdziałania samobójstwom i profilaktyki uzależnień cyfrowych. Aktywnie działania samorządu w profilaktyce uzależnień cyfrowych i wsparcia psychologicznego w okresie izolacji uczniów  wspiera fundacja „Dbam o mój z@sięg”. Natomiast z pomocą fundacji PSC realizowany jest projekt dla nauczycieli „Gdyński tutoring – edukacja dla przyszłości”. To jednak tylko niewielki ułamek wielu akcji i wydarzeń podejmowanych na rzecz edukacji. Na przykład dzieci z 11 gdyńskich szkół dodatkowo realizują zajęcia związane z ochroną mórz i oceanów, w ramach „Europejskiej Sieci Niebieskich Szkół”. W Centrum Nauki Experyment mieliśmy szansę odkryć supermoce naszych dzieci w ramach spotkania z Michałem Szczepanikiem, doświadczonym nauczycielem trenerem, ekspertem edukacji czy porozmawiać o koncepcji „nie placów zabaw” z Aną Komorowską. Wspólnie tworzymy w Gdyni dobry klimat do nauki.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek