Gdyńscy nauczyciele nigdy nie przestają się uczyć - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Projekty

Gdyńscy nauczyciele nigdy nie przestają się uczyć

Gdyńscy nauczyciele nigdy nie przestają się uczyć

W ciągu dwóch ostatnich lat ponad 1000 nauczycieli z kilkudziesięciu gdyńskich szkół podstawowych podniosło swoje kwalifikacje zawodowe na wybranych kierunkach studiów podyplomowych, kursach i specjalistycznych szkoleniach. Doskonalenie zawodowe było finansowane ze środków unijnych w ramach projektów „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” i „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni ”, które realizował Wydział Edukacji.

Nie mam wątpliwości, że oba projekty zakończyły się ogromnym sukcesem. Zrealizowaliśmy nie tylko ich podstawowy cel, którym jest poprawa wyników egzaminów zewnętrznych, ale także podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych gdyńskich nauczycieli. Wartością dodaną zrealizowanych przez miasto działań jest na pewno szereg nowych innowacyjnych rozwiązań i metod prowadzenia zajęć przez nauczycieli. To między innymi dzięki indywidualnemu zaangażowaniu pedagogów gdyński system oświatowy można uznać za jeden z najlepszych w Polsce i wynika to właśnie z gotowości nauczycieli na zdobywanie nowej wiedzy – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

My tymczasem odwiedziliśmy uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni podczas zajęć z edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością, które prowadzi Marta Wilamowska. Metody prowadzenia zajęć „szyte na miarę” potrzeb naszych uczniów i aktywność dzieci w czasie lekcji robiły wrażenie.

Pani Marta na co dzień pracuje z dziećmi z autyzmem. Postanowiła wziąć udział w projekcie „Rozwiń skrzydła…”, ponieważ widziała rosnące potrzeby swoich podopiecznych w sferze edukacji seksualnej i brak nowych rozwiązań, by móc na nie w pełni odpowiedzieć. Przez dwa lata rzetelnie przygotowywała się studiując seksuologię kliniczną na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Sopocie. Znacznie pogłębiła wiedzę, odbyła praktyki w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS w Warszawie. Dzięki temu jest obecnie jednym z niewielu specjalistów na Pomorzu, którzy profesjonalnie pomagają osobom niepełnosprawnym intelektualnie prawidłowo przeżywać seksualność. Robi to, co kocha – organizuje atrakcyjne zajęcia dla dzieci i prowadzi konsultacje z rodzicami. W szkole założyła „Klub LADIES” dla dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną, który cieszy się dużą popularnością.

Edukacja osób niepełnosprawnych niczym nie różni się od edukacji osób w normie intelektualnej. Są takie same zasady, ponieważ tak samo osoby pełnosprawne i osoby z niepełnosprawnością powinny chronić swoją intymność i świadomie podejmować decyzje w życiu dorosłym. Jest bardzo duży ostracyzm społeczny jeśli chodzi o przejawy seksualności osób z niepełnosprawnością. Jest niezrozumienie, dużo mitów w tym zakresie, dlatego chciałabym, pokazać, że ich seksualność nie jest inna. Wręcz przeciwnie, jest normalna. Głównie zależy mi na ochronie intymności, żeby uczniowie wiedzieli jak stawiać granice, potrafili zadbać o swoje bezpieczeństwo, prawidłowo przejawiać swoją seksualność i przede wszystkim właściwie ją przeżywać – podkreśla Marta Wilamowska.

Studiowanie podsunęło pani Marcie wiele innych innowacyjnych rozwiązań – metod pracy z dziećmi. W czasie zajęć wykorzystuje chociażby grę planszową „Wyzwania życia” w pełni dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie zdobywają wiedzę i zarazem punkty – żetony – odpowiadając na pytania skonstruowane w taki sposób, by odpowiedzi na nie umożliwiały graczom wyrażanie swoich opinii, obaw, poglądów i wspólne osiąganie kompromisu. – Ta gra stwarza moim uczniom przestrzeń i daje czas na prowadzenie rozmów dotyczących seksualności człowieka, ułatwia dyskutowanie na tematy często trudne lub często nieporuszone – podkreśla Marta Wilamowska. Tak poprowadzone zajęcia przełamują tabu wśród uczniów i otwierają ich na odkrywanie samych siebie, ucząc przy tym świadomego planowania życia dorosłego.

Doskonale sprawdza się także inne narzędzie dydaktyczne, którym jest symulator do opieki nad niemowlęciem. Ma on pomóc przygotować uczniów do roli macierzyństwa i pokazać, jak wygląda opieka nad dzieckiem, czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo. Symulator można m.in. zabrać ze sobą na weekend do domu i doświadczyć, na czym polega bycie rodzicem. „Lalka” płacze, wymaga karmienia, odpowiedniego ubrania, reaguje np. na niewłaściwe trzymanie główki, potrafi okazać niezadowolenie. – Podczas zajęć okazało się, że pewna para bardzo chce stworzyć rodzinę, chociaż są nastolatkami. Udało się zakwalifikować ich na weekendowy wyjazd szkoleniowy z symulatorem do opieki nad niemowlęciem. Uczniowie przeszli cykl warsztatów specjalistycznych. Efektem tego wszystkiego było to, że odłożyli decyzję tak wczesnego zakładania rodziny – mówi Marta Wilamowska.

Na tym nie koniec. Zawód Pani Marty przerodził się w prawdziwą pasję pomagania innym. Dalej we własnym zakresie „szkoli” swoje umiejętności w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, wciąż poszukuje nowych rozwiązań, za pośrednictwem których pomaga swoim uczniom. Pani Marta, dzięki nowym kwalifikacjom wraz ze swoją koleżanką Anną Janowską i przy wsparciu Fundacji „Dom Marzeń”, otworzyła pierwszy w Polsce Punkt Konsultacyjny, w którym pomaga osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom przygotować się do samodzielnego życia.

A jak jest w innych szkołach? Już wkrótce odwiedzimy Szkołę Podstawową nr 8 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2. Podpatrzymy tam zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i jak wygląda doradztwo zawodowe dla uczniów. Bo najważniejszy jest uczeń i jego potrzeby.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli zostało sfinansowane w ramach projektów „Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” i „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Autor tekstu: Małgorzata Chudzińska, Wydział Edukacji UM Gdyni.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek