Gdyńscy nauczyciele awansowani - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Gdyńscy nauczyciele awansowani

31
sierpień
Gdyńscy nauczyciele awansowani

Edukują i pomagają uczniom poszerzać horyzonty, dbają o rozwój intelektualny najmłodszych gdynian. Są przewodnikami, opiekunami, innowatorami i sami nigdy nie przestają się uczyć. Tak w kilku słowach można opisać nauczycieli z Gdyni, którzy odebrali właśnie z rąk wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza awanse zawodowe na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Doskonale wykwalifikowana i bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna to największa wartość gdyńskiej edukacji. To również dzięki nauczycielom nasza oświata stoi na tak wysokim poziomie. Sprawiają, że dzisiaj każdy młody gdynianin rozwija się i poszerza swoje horyzonty, co w przyszłości zaprocentuje w ich życiu zawodowym – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Bardzo się cieszę, że czas pandemii i wakacje nie przeszkodziły kolejnym nauczycielom. Wielu z nich zdecydowało się w tym czasie podwyższyć swoje kwalifikacje. To bardzo budujące. Życzę Państwu wielu sukcesów w pracy zawodowej, sympatii i szacunku uczniów oraz przełożonych.

Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz wręczył awans zawodowy 61 gdyńskim nauczycielom. Oto ich lista:

 1. Krystyna Kuligowska z Przedszkola nr 53,
 2. Agata Weiwer z Przedszkola nr 23,
 3. Ewa Elżbieta Łukasiewicz – Tołczyk z Przedszkola nr 19,
 4. Sylwia Karwasz z Przedszkola nr 15,
 5. Sylwia Sienkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 44,
 6. Joanna Dąbrowska – Samaszko z V Liceum Ogólnokształcącego,
 7. Małgorzata Osiecimska ze Szkoły Podstawowej nr 39,
 8. Roksana Jankowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8,
 9. Aldona Szczepańska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8,
 10. Agnieszka Ciołek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8,
 11. Natalia Falińska ze Szkoły Podstawowej nr 6,
 12. Martyna Zwatykanicz z Przedszkola nr 36,
 13. Iwona Strzyga z X Liceum Ogólnokształcącego,
 14. Aleksandra Zalewska ze Szkoły Podstawowej nr 20,
 15. Agata Jasek ze Szkoły Podstawowej nr 39,
 16. Adela Lenkiewicz z II Liceum Ogólnokształcącego,
 17. Joanna Kujawska z Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych,
 18. Dorota Markowska z Zespołu Szkolno –  Przedszkolnego nr 4,
 19. Alicja Czapp z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4,
 20. Agnieszka Wrona z Przedszkola nr 8,
 21. Anna Wiśniewska z Przedszkola nr 8,
 22. Rafał Lewandowski ze Szkoły Muzycznej,
 23. Karol Hilla ze Szkoły Muzycznej,
 24. Iwona Urbańska z Przedszkola nr 25,
 25. Agata Pazdur z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2,
 26. Joanna Małkowska – Górka z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2,
 27. Agnieszka Plichta ze Szkoły Podstawowej nr 17,
 28. Joanna Matuszczak ze Szkoły Podstawowej nr 34,
 29. Anna Dampc z Zespołu Wczesnej Edukacji,
 30. Małgorzata Sosnowska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5,
 31. Magdalena Formela – Rusek ze Szkoły Podstawowej nr 13,
 32. Rafał Grejciun z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2,
 33. Katarzyna Kałużyńska – Włoch ze Szkoły Podstawowej nr 34,
 34. Michalina Powązka ze Szkoły Podstawowej nr 48,
 35. Weronika Zaborowska z Zespołu Szkół Sportowych nr 17,
 36. Tomasz Przyborowicz ze Szkoły Podstawowej nr 31,
 37. Weronika Halicka – Stelmaszyk ze Szkoły Podstawowej nr 20,
 38. Agnieszka Choma ze Szkoły Podstawowej nr 39,
 39. Małgorzata Bielska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6,
 40. Marlena Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej nr 21,
 41. Edyta Stachura ze Szkoły Podstawowej nr 34,
 42. Magdalena Gołdyn ze Szkoły Podstawowej nr 28,
 43. Karolina Wysokińska – Zakrzewska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1,
 44. Maria Michalska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1,
 45. Magdalena Grodzka ze Szkoły Podstawowej nr 34,
 46. Katarzyna Junak ze Szkoły Podstawowej nr 12,
 47. Barbara Felska- Siurnicka ze Szkoły Podstawowej nr 29,
 48. Natalia Woźniak – Őzdikici z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4,
 49. Martyna Hnatyszyn ze Szkoły Podstawowej nr 6,
 50. Mateusz Woźniak z X Liceum Ogólnokształcącego,
 51. Patrycja Łuczak Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych,
 52. Agnieszka Tokarska – Kleina z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8,
 53. Anna Piskulska ze Szkoły Podstawowej nr 13,
 54. Anna Mrozińska Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących,
 55. Bartosz Bławat ze Szkoły Podstawowej nr 35,
 56. Wojciech Zieliński ze Szkoły Podstawowej nr 12,
 57. Tomasz Szczęsny ze Szkoły Podstawowej nr 34,
 58. Jarosław Rogożeński ze Szkoły Podstawowej nr 16,
 59. Marta Cylc ze Szkoły Podstawowej nr 29,
 60. Ewelina Grubecka ze Szkoły Podstawowej nr 48,
 61. Krzysztof Komendarek – Tymendorf ze Szkoły Muzycznej.

Jak uzyskuje się awans w edukacji?

W gdyńskiej sesji letniej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego wniosek o postępowanie egzaminacyjne złożyło ponad 60 nauczycieli. Zdawali oni swój egzamin w lipcu przed komisją w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 na Wiczlinie. Aby do niego przystąpić, każdy z nich musiał spełnić wiele ściśle określonych warunków. Między innymi posiadać odpowiednie kwalifikacje, odbyć staż z oceną pozytywną i zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną, w której skład wchodzili: przedstawiciel Wydziału Edukacji, przedstawiciel Pomorskiego Kuratorium Oświaty, dyrektor szkoły, dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz przedstawiciel wskazanego związku zawodowego (na wniosek nauczyciela).


Podczas egzaminu każdy z nauczycieli musiał zaprezentować swój dorobek zawodowy i odpowiedzieć na pytania członków komisji. Awans zawodowy, począwszy od stażysty, przez nauczyciela kontraktowego, mianowanego aż po stopień nauczyciela dyplomowanego, oznacza ciągły i efektywny rozwój nauczyciela i mnóstwo korzyści dla uczniów – w postaci nowych metod i technik kształcenia oraz coraz większej różnorodności zajęć prowadzonych w szkole. To dobra motywacja do dalszych działań na polu nauczania i wychowania, a co za tym idzie nieustannego wznoszenia gdyńskiej edukacji na jeszcze wyższy poziom.

Kolejna okazja do awansu zawodowego dla zainteresowanych nauczycieli będzie podczas zimowej sesji egzaminacyjnej na przełomie listopada i grudnia 2021.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek