Menu górne

Kategoria

Edukacja domowa w Gdyni

Edukacja domowa w Gdyni

Edukacja domowa.

Jest to forma spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. Dotychczas edukacja domowa prowadzona była w czterech gdyńskich szkołach podstawowych oraz w XVII Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Dyrektorzy poniższych szkół posiadają pełną wiedzę na temat zasad realizowania edukacji domowej a także oferują wsparcie przy procesie rekrutacji.  Są to:

Szkoły podstawowe:

  1. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Orłowska 27/33, 81-522 Gdynia, tel.: 58 624 84 62, e-mail: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl
  2. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192, 81-006 Gdynia, tel.: 58 623 06 33, e-mail: sekretariat@sp10.edu.gdynia.pl
  3. Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Grabowo 12, 81-265 Gdynia, tel.: 58 620 89 78, e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl
  4. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia, tel.: 58 665 84 62, e-mail: sekretariat@sp28.edu.gdynia.pl

Szkoła ponadpodstawowa:

  1. XVII Liceum Ogólnokształcące, ul. 10 lutego 26, 81-364 Gdynia, tel.: 58 620 33 16, e-mail: sekretariat@XVIIlo.edu.gdynia.pl

 

Edukacja domowa obejmuje trzy etapy nauczania:

Jak dokonać zgłoszenia:

1.     Składamy wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie opinii. Stwierdza się w niej czy dziecko może korzystać z takiej formy edukacji.

 Może to być poradnia:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1, ul. L. Staffa 10, Gdynia

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2, ul. Opata Hackiego 13

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3, UL. Płk. Dąbka 207

  1. Do Dyrektora szkoły przedszkola, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej składamy:

Edukacja Domowa – ważne informacje:


Wróć do listy Następny wpis