Decyzja o lokalizacji SP 26 w Gdyni - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Decyzja o lokalizacji SP 26 w Gdyni

18
wrzesień
Decyzja o lokalizacji SP 26 w Gdyni

Konsultacje w sprawie wyboru docelowej lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni zmierzają do końca. Po Radzie dzielnicy Działki Leśne, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców swoją opinię przekazali teraz nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. W związku z wyborem przez wszystkie strony konsultacji lokalizacji przy ul. Tatrzańskiej 40, wiceprezydent Gdyni, Bartosz Bartoszewicz zapowiada złożenie stosownej uchwały na najbliższej sesji Rady Miasta.

W głosowaniu, które odbyło się 14 września 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni, w konsultacjach, dotyczących przyszłości placówki, wypowiedziała się kadra pedagogiczna oraz pracownicy szkoły. Wśród 51 głosujących nauczycieli, 31 poparło wybór ul. Tatrzańskiej 40 jako docelowej lokalizacji szkoły, a 20 osób obiekt przy ul. Wolności 25. Swoją opinię wyrazili także pracownicy administracji i obsługi placówki. Wśród 27 osób, aż 19 wskazało ul. Tatrzańską, a 7 osób ul. Wolności. Jeden głos był nieważny.

Wcześniej obiekt przy ul. Tatrzańskiej 40 wskazały również Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Rada dzielnicy Działki Leśne.

Ideą prowadzenia konsultacji jest pozyskanie opinii różnych osób na temat planowanych rozwiązań. Od samego początku nie mieliśmy wątpliwości, że włączenie w proces decyzyjny mieszkańców dzielnicy, rodziców, nauczycieli, kadry szkoły, jak i samych uczniów, to konieczność, by decyzja była najlepsza, nawet jeżeli miały temu towarzyszyć duże emocje. Zbliżamy się do końca procesu konsultacji wyznaczonego do 30 września i decyzja może być już tylko jedna. Zgodnie z moją deklaracją, na październikowej Radzie Miasta Gdyni złożę projekt uchwały o wyborze lokalizacji przy ul. Tatrzańskiej 40. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia – Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym osobom za tak liczny udział w procesie konsultacji. Jestem przekonany, że dziś możemy wspólnie uznać, że wyboru miejsca działania placówki dokonano po prezentacji różnych punktów widzenia, a przed Szkołą Podstawową nr 26 rysuje się piękna przyszłość, znaczona kolejnymi sukcesami jej uczniów i absolwentów.

Czego dotyczą konsultacje w SP 26?

Celem konsultacji jest wybór jednej z dwóch obecnych lokalizacji szkoły – ul. Tatrzańskiej 40 oraz ul. Wolności 25. Od kilku miesięcy trwają rozmowy z udziałem uczniów, rodziców uczniów, radnych dzielnicy, dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły. W dialog zaangażowanych jest również wielu mieszkańców Działek Leśnych, dzielnicy małej, lecz bardzo dumnej z swojego historycznego charakteru i niezwykłej, kameralnej atmosfery.

Konsultacje kilkukrotnie przedłużano, ostatecznie miały potrwać do 30 września. Trwająca dyskusja miała przesądzić o wyborze, pod którym adresem szkoła będzie dalej funkcjonować i się rozwijać.

Analizowane były trzy warianty dotyczące funkcjonowania szkoły. Pierwszy zakładał utrzymanie szkoły w dwóch budynkach. Rozwiązanie to zostało odrzucone przez niemalże wszystkie osoby zaangażowane w dotychczasowy proces konsultacji. Drugi wariant zakładał zlokalizowanie placówki przy ul. Wolności 25, a trzeci lokalizację przy ul. Tatrzańskiej 40.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek