Brawa dla doktora z Gdyni - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Brawa dla doktora z Gdyni

10
październik
Brawa dla doktora z Gdyni

Trójmiejscy studenci wracają na uczelnie. Dziś odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2023/24 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Dla społeczności Gdyni edukacyjnej miała ona szczególne znacznie, ponieważ wiązała się z promocją doktorską Bartosza Bartoszewicza, wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia.

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2023/24 rozpoczęła się punktualnie o godzinie 13.00, na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku, tradycyjnie hymnem państwowym i wystąpieniem JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego. Jako kolejny zabrał głos Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr. hab. Michał Harciarek. Były wystąpienia przedstawicieli Samorządu Studentów WNS, immatrykulacja studentów a także Wręczenie Nagród Rektora UG.
Wykład inauguracyjny pt. „Geografie relacji i przestrzenie społeczne. Wyzwania współczesnych nauk o przestrzeni” wygłosił dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG. Wraz ze społecznością uniwersytetu, Gaude Mater Polonia i Gaudeamus igitur śpiewał Bartosz Bartoszewicz, świeżo upieczony doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Wiceprezydent Gdyni obronił pracę z wyróżnieniem. Jego badania nierozerwalnie łączą się z naszym miastem.

– Moje badania dotyczyły pojęcia „smart city” i jego znaczenia w kontekście funkcjonowania miast – mówi wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz. – Szczegółowo analizowałem działania miast postrzeganych globalnie, jako oferujące najlepszą jakość życia. Na tej podstawie udało mi się zdefiniować nie tylko 5 kluczowych obszarów działalności miast, ale również 24 szczegółowe pola aktywności, które określają, czy miasto rozwija się zgodnie z ideą smart city. Bardzo szczegółowo starałem się także zdefiniować pojęcie rozwoju w odniesieniu do działalności miast oraz roli i znaczenia zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w podnoszeniu jakości życia, jak i ich skutecznego reagowania na problemy. Do badań przystępowałem z niezwykłą ciekawością w odniesieniu do wyników i byłem nimi niezwykle pozytywnie zaskoczony. Udało mi się udowodnić, że takie pojęcia jak edukacja, innowacyjność, kreatywność czy włączanie społeczne to kwestie kluczowe dla dobrej jakości życia. Nie bez znaczenia pozostają nowe technologie, które mogą pomóc w skutecznym działaniu. Ich zastosowanie musi być jednak dobrze przemyślane, aby pomogły np. ograniczyć do minimum kwestie stosowanych procedur i tym samym zmaksymalizować czas, jaki możemy spędzać na budowaniu dobrych relacji w gronie najbliższych osób.

W uroczystości, podczas której wiceprezydent Bartoszewicz odebrał dyplom doktora wzięli również udział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent ds. gospodarki i Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji.

Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia jest absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, politologii na Uniwersytecie Gdańskim, studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, a także doktorem w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

 

Aktywność w przestrzeni miejskiej rozpoczynał angażując się jako bardzo młody gdynianin w działalność organizacji pozarządowych. Dwukrotnie wybierany przez mieszkańców na radnego Rady Miasta Gdyni, pełnił także funkcję pełnomocnika prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych oraz szefa sztabów organizacyjnych Lotniczych Mistrzostw Świata Red Bull Air Race Gdynia i Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał realizując projekty w środowisku międzynarodowym z obszaru nowych technologii.

 

Od 2014 roku odpowiada m.in. za gdyński system oświatowy, który uważany jest za jeden z najlepszych w Polsce. Potwierdzają to osiągnięcia i sukcesy uczniów, w tym zdawalność na egzaminach zewnętrznych. Za jego kadencji Gdynia wielokrotnie była uhonorowana tytułem Samorządowego Lidera Edukacji. Do jego kompetencji należy także nadzór i koordynacja prac wdrażających rozwiązania z obszaru tzw. smart cities. Dzisiejsza Gdynia to miasto oceniane jako lider wyznaczający standardy najinteligentniejszych miast w Polsce i na świecie.
Na co dzień jest zwolennikiem aktywnej formy spędzania wolnego czasu, triatlonista.

Gratulujemy!

 

fot. Karol Stańczak
fot. Karol Stańczak
fot. Karol Stańczak

Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek