III LO w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Liceów Perspektywy 2018

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni zajęło 5. miejsce w 20. jubileuszowej edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018! W województwie pomorskim szkoła jest niekwestionowanym liderem. Natomiast najlepszym wśród techników w województwie i 55. w Polsce zostało Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni.

Czytaj dalej

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach 13-19 listopada 2017 r. będziemy obchodzić w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week). Jest to międzynarodowy projekt organizowany już w 162 krajach świata, którego celem jest zachęcanie młodzieży do aktywności życiowej, stawiania sobie ambitnych celów i podejmowania własnej działalności gospodarczej. Pomysłodawcami GEW są były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana.

Czytaj dalej

10 listopada Światowym Dniem Nauki dla Pokoju i Rozwoju

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju (ang. World Science Day for Peace and Development, WSDPD) – coroczne święto obchodzone 10 listopada przez państwa ONZ, ustanowione na Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001 roku (Uchwała 31C/20), podkreślające zaangażowanie UNESCO w rozwój i propagowanie nauki oraz realizację podjętych przez nią zobowiązań na Światowej Konferencji na rzecz Nauki (Budapeszt 1999).

Czytaj dalej