Konkursy międzyszkolne

Gmina Miasta Gdyni co roku dofinansowuje organizację konkursów międzyszkolnych, które odbywają się w gdyńskich szkołach. Pozwalają one na doskonalenie umiejętności m. in. zdolności językowych, artystycznych czy sprzyjają kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych. Konkursy mają wymierny wpływ na rozwój poznawczy i wspierają uczniów w odnajdywaniu swojego miejsca w świecie oraz. Nabór wniosków do konkursów odbywa się w dwóch turach- zgodnie z regulaminem dofinansowywania międzyszkolnych konkursów organizowanych w gdyńskich szkołach, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. W roku szkolnym 2017/2018 na organizację konkursów międzyszkolnych przekazano szkołom środki w wysokości prawie 168 tysięcy zł. W pierwszym semestrze minionego roku szkolnego w takich aktywnościach uczestniczyło 30

Czytaj dalej

Wymiany międzynarodowe

Na wymiany międzynarodowe uczniów w roku szkolnym 2017/2018 Gmina Miasta Gdyni przeznaczyła blisko 100 tys. zł. Dofinansowane zostały zarówno wyjazdy uczniów z opiekunami jak i zapewnienie pobytu gości z zagranicy. Podróżowali głównie uczniowie ze szkół średnich i gimnazjów. Uczniowie wyjeżdżali m. in. do Francji, Holandii, Szwecji, Finlandii, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Danii. Niezwykle istotną wartością takich podróży jest zrozumienie, że jesteśmy częścią społeczności europejskiej, a także poznawanie odmiennych kultur. To również okazja do zawarcia przyjaźni z rówieśnikami z innych krajów. Dodatkowym walorem takich wymian jest poznawanie, także przez nauczycieli, nowych metod pracy z uczniem, podpatrywanie nowinek edukacyjnych stosowanych w innych europejskich szkołach, co

Czytaj dalej

Stypendia Miasta Gdyni

Co roku na początku października (do 5.10) Wydział Edukacji przyjmuje wnioski o przyznanie Stypendiów Miasta Gdyni. Otrzymują je uczniowie, studenci oraz młodzież pochodzenia polskiego ze Wschodu i kształcąca się w szkołach oraz uczelniach Trójmiasta. Stypendia trafiają do osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce oraz za osiągnięcia artystyczne i sportowe. Stypendia przyznawane są na rok szkolny/akademicki i wypłacane raz w miesiącu. Co roku Gdynia przeznacza na ten cel około ćwierć miliona złotych.

Czytaj dalej

Współpraca gdyńskich szkół z uczelniami wyższymi

Jednym z rozwiązań, które przynosi wymierne efekty w nauczaniu jest wykorzystanie dobrych europejskich praktyk we współpracy szkół z uczelniami. Dlatego gdyńskie szkoły ponadpodstawowe mają długą historię takiej aktywności na polu edukacji. Te działania, zmierzające do podnoszenia kwalifikacji  i kompetencji dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia, jednocześnie wzbogacają wiedzę, pozwalają na zaplanowanie dalszej ścieżki edukacyjnej i spełnianie marzeń i aspiracji w przyszłości. Obecnie gdyńskie szkoły współpracują m. in. z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Morskim w Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Wyższą Szkołą Biznesu i Administracji w Gdyni, Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie, Instytutem Morskim w Gdańsku,  Uniwersytetem Haute Ecole

Czytaj dalej

Gdyńska Giełda Szkół

Gdyńska Giełda Szkół odbędzie się już w kwietniu 2019 roku. Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas 3 gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych. Jak co roku zarówno szkoły jak i uczniowie otrzymają informatory z ofertą szkół średnich, co z pewnością pomoże w podjęciu decyzji o wyborze przyszłej szkoły. Przyszłorocznej Giełdzie szkół towarzyszyć będzie na pewno wiele atrakcji. W roku ubiegłym podczas wydarzenia uczniowie mogli poznać możliwości techniczne drona i sprawdzić go w działaniu,  stworzyć swoją własną pocztówkę z Giełdy Szkół, zrobić zdjęcie w fotobudce czy skorzystać z odrobiny relaksu w specjalnie przygotowanej czytelni, w której znajdowały się miękkie poduchy do

Czytaj dalej

W oczekiwaniu na pierwszy dzwonek

3 września w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się miejska inauguracja roku szkolnego. Naukę rozpocznie 27 tysięcy uczniów, z czego ponad 16 tysięcy w szkołach podstawowych. Życie przedszkolne stanie się udziałem prawie 6 tysięcy dzieci. Wydatki Gdyni na edukację stanowią od wielu lat około 30% całego gminnego budżetu. W roku 2018 jest to blisko 460 mln zł.   

Czytaj dalej

Nowe porozumienie w sprawie oświaty

Od 1 września przepisy zatrudnienia w gdyńskich szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych będą działać na nowych zasadach. Władze miasta i przedstawiciele organizacji związkowych podpisali w poniedziałek, 27 sierpnia, porozumienie, które reguluje normy pracy i wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi. Przepisy obejmą ponad dwa tysiące pracowników. Na realizację regulacji płacowych miasto przeznaczy 8 milionów złotych. Dokument określa zasady zatrudniania pracowników, w tym wymagania kwalifikacyjne, stawki wynagrodzeń oraz normy zatrudnienia. Prace nad regulacjami trwały rok. Miasto wysłuchało się w oczekiwania pracowników administracji oświatowej. Dzięki temu ich warunki pracy znacznie się poprawią. – Chcemy, aby te osoby, które są zatrudnione w różnych placówkach, miały

Czytaj dalej

Gdyńskie szkoły wypięknieją

Wakacje to gorący okres w gdyńskiej oświacie. Nie ze względu na wysokie temperatury, czy intensywną naukę, ale na właśnie realizowane prace remontowe. Aż sześć placówek przechodzi kompleksową modernizację. W pozostałych przebudowywane są klasy, trwa montaż stolarki okiennej i drzwi, wymieniane są podłogi, remontowane kuchnie i sanitariaty. Miasto na ten cel przeznaczyło niemal 60 mln zł.

Czytaj dalej

Świetne wyniki matur międzynarodowych w III LO

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do krajowej matury poznali wyniki swoich egzaminów dojrzałości 3 lipca 2018 roku. Dwa dni później o wynikach swoich egzaminów zostali poinformowani maturzyści międzynarodowi. Wszyscy tegoroczni absolwenci gdyńskiej “Trójki” zarówno krajową maturę (160 absolwentów), jak i międzynarodową maturę (40 absolwentów) zdali na bardzo wysokim poziomie. 

Czytaj dalej