Witaj szkoło - nowy rok szkolny 2022/2023 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Witaj szkoło – nowy rok szkolny 2022/2023

30
sierpień
Witaj szkoło – nowy rok szkolny 2022/2023

Początek września to miesiąc, w którym pora pożegnać wakacje i przywitać nowy rok szkolny. Dla uczniów to czas nowych wyzwań i możliwości, spotkań z kolegami i zdobywania niezbędnej wiedzy. Dla kadry pedagogicznej – okres wytężonej pracy i dbania o rozwój kolejnych pokoleń. Nowy rok szkolny 2022/2023 będzie rokiem pełnym wyzwań.

W tym roku naukę podejmie w naszych placówkach edukacyjnych około 26 tysięcy młodych ludzi: około 16 tysięcy w podstawówkach, 6 tysięcy w przedszkolach, 830 w zerówkach, ponad 3 tysiące w szkołach średnich. W tych ostatnich w związku z efektem reformy edukacji sprzed kilku laty podejmie naukę tzw. „półtora rocznika”, łącznie przygotowano dla nich 92 oddziały. Łącznie nauka rozpocznie się w 1238 oddziałach. Miejska inauguracja roku szkolnego odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Godebskiego 8.

– Jesteśmy przygotowani na to, aby pierwszego września przywitać ponad 26 tysięcy najmłodszych mieszkańców Gdyni, czyli dzieci i młodzież, ale też ponad 4 tysiące nauczycieli, którzy są zaangażowani w proces edukacyjny w Gdyni. Jesteśmy przygotowani pod względem merytorycznym, remontowym i inwestycyjnym – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

W naszych szkołach gości ponad 2200 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Z tego 1664 osoby to młodzi uchodźcy, w przedszkolach jest to 247 dzieci. W tym roku dodatkowo pomogą im w integracji i aklimatyzacji psychologowie oraz asystenci kulturowi. Ich praca będzie kierowana do wszystkich dzieci, niezależnie od narodowości – tak, aby zaspokoić potrzeby integracji. Dodatkowym wyzwaniem będzie zachęcenie do podjęcia nauki dzieci uchodźców, którzy w żaden sposób tej edukacji w Polsce nie podjęli. Temu ma służyć kampania promocyjna, która zostanie przez miasto uruchomiona.

Wyjaśnijmy, że ten rok szkolny od początku określany jest rokiem pełnym wyzwań. Końcówka wakacji okazała się wyjątkowym okresem dla całego środowiska edukacyjnego. Do ostatnich chwil trwa praca nad przygotowywaniem dodatkowych oddziałów w podstawówkach, łączeniem ich i zmianami spowodowanymi niezwykle wysokim ruchem migracyjnym i emigracyjnym uchodźców. Jedni do naszych szkół wciąż się zapisują, inni rezygnują. Udało się też stworzyć kolejny oddział dla gdynian w szkole średniej. Dodajmy, że w przyszłym roku w procesie rekrutacji do szkół średnich zostaną stworzone nowe kryteria pozwalające na zaspakajanie potrzeb edukacyjnych przede wszystkim młodych mieszkańców Gdyni.

Na chwilę obecną w gdyńskich placówkach zatrudnionych jest 4433 nauczycieli – 2619 nauczycieli w szkołach podstawowych oraz 1814 nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych. W Gdyni na dzień 23 sierpnia br. zgodnie z danymi z Kuratorium Oświaty w Gdańsku było 90 ofert pracy w tym: 30 wakatów 9 i mniej godzin, 10 wakatów od 10 do 17 godzin, 36 wakatów 18 i więcej godzin, 2 zastępstwa 9 i mniej godziny, 3 zastępstwa od 10 do 17 godzin i 9 zastępstw 18 i więcej godzin.

Dzieci i młodzież wezmą udział w 19 projektach edukacyjnych, których część podniesie również kompetencje nauczycieli, a nawet poprawi dostępność szkół dla osób z niepełnosprawnościami. Do tego czeka na nich wiele aktywności sportowych, jak wracający w pełnym wymiarze sport szkolny czyli międzyszkolne rozgrywki. Realizujemy projekt zakupu laptopów dla młodych z rodzin popegerowskich, a także w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi projekty z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym.

Wakacje dla naszych najmłodszych mieszkańców są okazją do wypoczynku, jednak w szkołach w tym czasie praca wre. Wykonaliśmy 49 remontów, niektóre rozpoczynające się drobną awarią kończyły się znacznie większym zakresem niezbędnych prac. Wiele z nich poprawiało standard nauki i nauczania – dla nas drobiazgi, jak np. stan sanitariatów w szkołach, dla dzieci i młodzieży stają się ważnym aspektem, który powoduje, że młodzi po prostu w szkołach czują się lepiej.

Trwają też trzy duże zadania inwestycyjne. Nowe skrzydła zyskują Szkoła Podstawowa nr 48 na Jowisza oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 Microsoft Showcase School. Termin zakończenia prac przypada na koniec listopada i faktycznie budowy są wysoko zaawansowane. Trzecim zadaniem jest termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV.

Pięknieją również szkolne obiekty sportowe, a to za sprawą Gdyńskiego Centrum Sportu. W przypadku siedmiu inwestycji – w trzech wyłoniono już wykonawców, i jeżeli na drodze nie staną nieprzewidziane okoliczności, prace zakończą się do końca 2022 roku. W przypadku czterech trwają postępowania przetargowe, i jeżeli tylko uda się wyłonić wykonawców, też możemy spodziewać się na tych obiektach kolejnych prac.

Nową ofertę edukacyjną przygotowują też gdyńskie instytucje i placówki jak np. Muzeum Miasta Gdyni czy Centrum Nauki Experyment.

CN Experyment oddaje w ręce nauczycieli nową ofertę edukacyjną dla szkół i przedszkoli. Na młodych odkrywców czeka niemal 30 różnorodnych zajęć podzielonych na 4 edukacyjne pracownie – Na Start, STEM, Bio-chem oraz Eko-społeczna. Pracownia Na Start umożliwia przedszkolakom oraz uczniom edukacji wczesnoszkolnej stawianie pierwszych kroków w laboratorium. To możliwość samodzielnego eksperymentowania ale i podstawy kodowania i programowania. STEM to skrót od angielskich słów “science”, “technology”, “engineering” oraz “mathematics”, (nauka, technologia, inżynieria oraz matematyka). Celem tej pracowni jest rozwijanie kompetencji przyszłości, czyli nauki fizyki i matematyki, przy wykorzystaniu nowych technologii oraz wiedzy z zakresu inżynierii. Bio-chem nastawiona jest na naukę biologii oraz chemii poprzez samodzielne eksperymentowanie, oraz  kształtowanie oraz rozwijanie wiedzy i zainteresowań związanych z naukami przyrodniczymi. Pracownia Eko-społeczna ma na celu uwrażliwianie uczniów względem zachodzących zmian klimatu, wzrost świadomości ekologicznej oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym.

Więcej informacji na temat oferty edukacyjnej Centrum Nauki Experyment dla szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/23 znajdą Państwo TUTAJ.

Muzeum Miasta Gdyni oprócz tradycyjnej oferty – warsztatów czy oprowadzania wprowadza nowości. Oprowadzania są dostosowane do wieku odbiorców, to wydarzenia animacyjne, moderowane przez animatorów, którzy angażują dzieci w ekspozycję muzeum. Z całym zakresem warsztatów można zapoznać się na stronie muzeumgdynia.pl w zakładce edukacja.

– Warsztaty są tak dobrane, że każdy znajdzie coś dla siebie – są z zakresu historii Gdyni, sztuki, architektury ekologii i wielu innych płaszczyzn miasta. Pierwszą nowością jest nocowanie, organizowane wspólnie z ogrodem botanicznym w Marszewie. Biwakowanie odbędzie się właśnie tam – wyjaśnia Patrycja Wójcik z Ośrodka Edukacji Muzeum Miasta Gdyni.

Muzeum przyjmuje aktualnie zgłoszenia i w drodze losowania wyłoni jedną klasę do udziału w tym nietypowym wydarzeniu. W programie wiele ciekawych atrakcji  m.in. ognisko, gry terenowe, nawet takie nocne. W październiku ma za to odbyć się szkolenie dla nauczycieli „Jak używać lasu”, również w Marszewie. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez różnych specjalistów z zakresu wiedzy o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, specjalistów od nauczania na temat lasu, czyli Przedszkole „Baza Marzeń” oraz samych osób pracujących w Marszewie.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek