Uczniowsko - nauczycielski Erasmus w ZSHG - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Uczniowsko – nauczycielski Erasmus w ZSHG

01
czerwiec
Uczniowsko – nauczycielski Erasmus w ZSHG

Kolejny projekt w ramach Erasmus+ realizowany jest w Zespole Szkól Hotelarsko-Gastronomicznych. We współpracy pomiędzy placówkami z Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Cypru i Rumunii biorą udział nauczyciele i uczniowie.

Po raz kolejny społeczność z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni bierze udział w międzynarodowym projekcie mobilności kadry o nazwie „Acting towards the future”! oraz mobilności uczniów- ,,Fight with the dragon”.

– Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych bardzo dobrze wykorzystuje swój branżowy potencjał realizując – dzięki zaangażowaniu pracowników placówki – wiele międzynarodowych projektów. Szkoła ma bardzo dobre wyniki nauczania, dlatego warto w czasie trwającej rekrutacji zapoznać się z jej ofertą, uzupełnianą właśnie przez takie ciekawe i inspirujące aktywności – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Szkolenia odbywać się będą w placówkach edukacyjnych Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech i na Cyprze. We wrześniu spodziewany jest przyjazd młodzieży z Rumunii. W mobilności ma wziąć udział 18 uczestników, oprócz tego zaplanowano 6 szkoleń oraz 6 warsztatów metodą „job shadowing”, czyli uczenia się poprzez obserwowanie przy pracy bardziej doświadczonego pracownika. Kursy finansowane są z Projektu Operacyjnego Erasmus + w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celami projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły: językowych, wykorzystania metody CLIL (zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego), ekologiczno-zdrowotnych, wspierających rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych oraz zarządzania szkołą. Projekt promuje uczenie się przez całe życie, pomaga przenieść dobre praktyki na grunt szkoły, pozwala na wdrożenie rozwiązań i zdobytej wiedzy podczas mobilności zagranicznych.

W ramach wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami z Rumunii i Hiszpanii podopieczni Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych poznają metodologię badań przyrodniczych w kontekście wiedzy o stanie powietrza w najbliższej okolicy. Z pewnością rozwinie to świadomość ekologiczną i pozwoli na rozwój kompetencji językowych i społecznych uczestników aktywności. Projekt ma też na celu poprawę umiejętności cyfrowych poprzez wykorzystanie narzędzi informacyjnych, komunikacyjnych i technologicznych. Młodzi już spotkali się ze swoimi rówieśnikami z Rumunii właśnie on-line. Projekt trwa dwa lata od marca 2022 roku do marca 2024 roku. Bierze w nim udział piętnaścioro nauczycieli i tyle samo uczniów szkoły.

fot. Kolejny projekt w ramach Erasmus+ realizowany jest w Zespole Szkól Hotelarsko-Gastronomicznych // fot. ZSHG


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek