Menu górne

Kategoria

Szkoła Otwarta

Szkoła Otwarta

Program „Szkoła Otwarta” realizowany jest w Gdyni od 2002 roku. Jego celem jest stworzenie mieszkańcom gdyńskich dzielnic, w szczególności dzieciom i młodzieży, szerokiej oferty aktywnego spędzania wolnego czasu, przy wykorzystaniu bazy lokalowej placówek oświatowych.

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w programie udział wzięło 17 szkół, które otrzymały od miasta dofinansowanie w kwocie 144.500,00 zł. Z kolei w II semestrze, liczba placówek zwiększyła się do 21 szkół, z dofinansowaniem w wysokości 151.540,00 zł.

W ramach „Szkoły Otwartej” odbywa się wiele zajęć, m. in. teatralnych, tanecznych, wokalno-instrumentalnych czy sportowych. Działa też wiele kółek zainteresowań. Szkoły zapraszają na zajęcia popołudniami i w weekendy.

Środki przeznaczone na realizację programu w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 to 83 000 zł.

Szkoły biorące udział w programie:

 1. SP nr 10
 2. SP nr 12
 3. ZSO nr 6
 4. SP nr 16
 5. SP nr 26
 6. SP nr 31
 7. SP nr 33
 8. SP nr 34
 9. SP nr 35
 10. SP nr 40
 11. ZSP nr 2
 12. SP nr 43
 13. ZSP nr 3
 14. SP nr 48
 15. SP nr 21
 16. SP nr 29
 17. SP nr 23
 18. SP nr 51

Wszystkie szkoły złożyły wnioski na realizację działań w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. Rozstrzygniecie nastąpi w najbliższych dniach.


Wróć do listy Następny wpis