Świetne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 w Gdyni - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Świetne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 w Gdyni

06
lipiec
Świetne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 w Gdyni

Podobnie jak w ubiegłym roku młodzież z Gdyni pokazała podczas egzaminu, że była doskonale przygotowana. Młodzi gdynianie tradycyjnie osiągnęli najlepsze wyniki z języka angielskiego. Jednak pozostałe przedmioty także nie sprawiły im problemu.

W tym roku szkolnym gdyńskie podstawówki ukończyło około 2800 ósmoklasistów. Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku zdawano z trzech obowiązkowych przedmiotów – języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Zdecydowanie najwięcej uczniów wybrało język angielski. W skali województwa egzamin ósmoklasisty zdawało ok. 34 000 uczniów, w tym ok. 1100 uczniów – obywateli Ukrainy. W skali kraju było to ok. 510 400 uczniów, w tym ok. 13 800 uczniów z Ukrainy. Dla porównania w roku ubiegłym do egzaminu w województwie pomorskim przystąpiło ok. 33 130 uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej, w tym 386 uczniów ukraińskiego pochodzenia.

– To kolejny wyjątkowy rok, w którym szkoły podstawowe ukończył powiększony rocznik – już nie tylko w związku z reformą systemu edukacji, ale wciąż trwającą wojną w Ukrainie. Nasi uczniowie po raz kolejny osiągnęli rewelacyjne wyniki, podobnie jak w zeszłym roku przekraczając średnie wojewódzkie i krajowe – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Wykres wartości liczbowe - zdający na przestrzeni 2021 do 2023 roku

Rezultat egzaminu ósmoklasisty przedstawia się w procentowej wartości punktów możliwych do zdobycia. Prezentowane wyniki dotyczą egzaminów odbywających się w terminie głównym czyli w dniach 23-25 maja.

Wykres wartości procentowe - zdawalność egzaminu z języka polskiego na przełomie lat 2021-2023 w Gdyni, województwie pomorskim i kraju
Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych oraz znajomość lektury obowiązkowej pt. Balladyna. W Gdyni ósmoklasiści średnio osiągnęli 70% punktów, które były możliwe do zdobycia. Warto zauważyć, że co roku gdynianie poprawiają swoje wyniki z polskiego, w roku ubiegłym było to 65%. W województwie pomorskim za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 67% punktów możliwych do zdobycia, a w skali kraju było to 66%.

Wykres wartości procentowych wyniki z matematyki na przełomie 2021-2023 dla Gdyni, województwa, Polski
Matematyka w Gdyni także wypadła świetnie – zarówno na tle kraju jak i województwa. Gdynianie zdobyli średnio 62% (w roku ubiegłym było to 66%). Dla porównania za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści z województwa pomorskiego uzyskali średnio 52% punktów możliwych do zdobycia, a 53% uzyskali średnio uczniowie zdający w skali kraju. Pomorscy ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność obliczania wartości pierwiastków kwadratowych z liczb, które są kwadratami liczb wymiernych oraz wykonywania prostych rachunków pamięciowych.

Wykres wartości procentowe wyniki z języka angielskiego na przełomie lat 2021-2023 w Gdyni, wojewóedztwie, kraju
Tradycyjnie najpopularniejszym językiem obcym nowożytnym zdawanym przez uczniów był angielski. Kształcenie z tego przedmiotu od lat jest w Gdyni na wysokim poziomie, bowiem w roku 2023 po raz kolejny uczniowie osiągnęli wysoki średni wynik na poziomie 76%. Ósmoklasiści z pomorskiego, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajdowanie określonych informacji w oparciu o tekst słuchany.

Język niemiecki zdawało w tym roku 10 osób uzyskując średni wynik na poziomie 62%. Zdecydowanie najlepiej w tym roku w skali kraju wypada rosyjski, który w ubiegłych latach wybierany był bardzo rzadko. W Gdyni zdecydowało się go zdawać 18 osób. Uzyskały one średni wynik na poziomie 83%.

W województwie pomorskim za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio: z języka angielskiego – 66% punktów (66% w skali kraju), z języka niemieckiego – 56% punktów (53% w skali kraju), z języka rosyjskiego – 85% punktów (68% w skali kraju). Dla porównania w roku 2022, też zdecydowanie najlepiej wypadł młodym gdynianom egzamin z języka angielskiego. Średni wynik w Gdyni był wówczas na poziomie 79%. W skali województwa było to 66,75%, a w skali kraju 67%.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek