Startujemy z kolejnym projektem dla szkół zawodowych - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Projekty

Startujemy z kolejnym projektem dla szkół zawodowych

Startujemy z kolejnym projektem dla szkół zawodowych

Wyposażanie gdyńskich szkół zawodowych w specjalistyczny sprzęt, budowa nowych pracowni i warsztatów, kursy i szkolenia branżowe, staże dla uczniów w pomorskich firmach przygotowujące do pracy w zawodzie – to zadania realizowane w ramach trwających jeszcze projektów. Czas na kolejne – właśnie ruszył  nowy projekt edukacyjny, tym razem we współpracy z pomorskimi pracodawcami i ekspertami z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Celem projektu jest stałe podnoszenie jakości oraz dalsze dopasowywanie kształcenia zawodowego w Gdyni do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Konsekwentnie kontynuujemy nasze intensywne działania, które zmieniają szkolnictwo zawodowe w Gdyni. Pierwsze ich efekty zresztą już widać chociażby w postaci nowych pracowni i warsztatów zawodowych. Pora teraz na zmiany programowe w nauczaniu oraz planowaniu kariery zawodowej uczniów. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy pomorskich pracodawców i ekspertów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wszyscy doskonale wiemy, że rolą nowoczesnej szkoły zawodowej jest przygotowanie ucznia do elastycznego funkcjonowania na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, a ten projekt jest właśnie odpowiedzią na aktualne jego wymagania i oczekiwania naszych uczniów oraz pracodawców – podkreśla Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Współpraca firm z edukacją? To się uda!

Nie jest tajemnicą, że większość polskich pracodawców ma trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych osób do pracy, m.in. w zawodzie technik budowy jednostek pływających, technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyki czy technik elektryk i wielu innych. Problemem jest choćby nadal niska popularność edukacji zawodowej oraz niedostosowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników do aktualnych potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą rozwiązania, które Gdynia proponuje w ramach nowego projektu pn. „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Kluczowym jego beneficjentem są uczniowie i kadra pedagogiczna gdyńskich szkół zawodowych oraz pracodawcy, którym  zapewni on odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.Na jego realizację Gmina Miasta Gdyni pozyskała kwotę ponad 591 000 PLN (137 727 EURO), które pochodzą z Funduszy EOG (wspólnych dotacji Islandii, Norwegii i Lichtensteinu). Nie wyobrażam sobie prężnie rozwijającej się gdyńskiej gospodarki bez dialogu z przedsiębiorcami. Firmy trafnie wskazują kierunki dopasowywania skali oraz oferty szkolnictwa do bieżących i prognozowanych potrzeb mieszkańców. Tak więc od  wielu lat w Gdyni rozmawiamy z przedsiębiorcami, bo jedynie dobra przestrzeń dialogu pomaga monitorować sytuację potrzeb na rynku pracy i  daje realną szansę na rozwój firm. Jestem przekonana, że realizacja tego projektu pomoże dalej budować  nowoczesną Gdynię z atrakcyjną oferta zatrudnienia dla mieszkańców – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent ds. gospodarki.  Także Marcin Grzegory, wicedyrektor regionalnej inicjatywy Invest in Pomerania w Agencji Rozwoju Pomorza SA, który na co dzień pomaga inwestorom realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu, stawia na merytoryczną i konsekwentną współpracę pracodawców z sektorem edukacji.

Powodem, dla którego Pomorze na czele z Trójmiastem prowadzi w rozwoju gospodarczym naszego kraju, jest m.in. dobrze wykształcona i elastyczna w pracy kadra pracownicza. W efekcie licznych programów kooperacji edukacji wyższej, a coraz częściej średniej i zawodowej z firmami wielu sektorów, możemy wreszcie powiedzieć, że więcej młodych ludzi świadomie wchodzi na ścieżkę zawodową i podejmuje decyzje o wyborze dalszej drogi kształcenia. Rośnie ilość miarodajnych źródeł instytucjonalnych i komercyjnych, dla których ważnym celem jest budowanie świadomości rynku pracy u młodych ludzi. Środowiska pracodawców (takie jak m.in. ABSL czy Pracodawcy Pomorza) również naciskają na budowanie u przyszłych pracowników nie tylko wiedzy czy umiejętności, ale również rozwijanie cech, dzięki którym będą mogli zostać dobrymi pracownikami, kolegami z pracy, czy szefami. Nikt nie rodzi się z kompletem takich umiejętności – trzeba je możliwie prędko określić, zawczasu nabyć i wciąż rozwijać – podkreśla Marcin Grzegory

Co proponujemy?

„Gdyńscy zawodowcy…” to seria dedykowanych działań, które dopasują ofertę kształcenia w szkołach zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy i pomogą uczniom zaplanować dalsza karierę zawodową. Projekt zakłada analizę 4 programów kształcenia zawodowego dla 2 szkół zawodowych w zawodzie: technik budowy jednostek pływających, technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyk, technik elektryk oraz opracowanie propozycji udoskonalenia tych programów przy aktywnym udziale pracodawców. W ramach tej współpracy powstanie również innowacyjna metoda kształcenia zawodowego możliwa do wdrożenia w gdyńskich szkołach oraz innowacyjne narzędzie, które pomoże uczniom w planowaniu rozwoju zawodowego i kariery zawodowej. Ponadto, uczniów czekają ciekawe szkolenia, których celem będzie rozwój i wzmacnianie postaw proprzedsiębiorczych. To wszystko zadzieje się aż do końca sierpnia 2022 r. Oficjalną realizację projektu rozpocznie uroczysta konferencja, o której niebawem poinformujemy.

Ten projekt jest odpowiedzią na obecne i przyszłe potrzeby całego regionu i jako Akademia Marynarki Wojennej jesteśmy dumni, że możemy być partnerem Miasta Gdyni w tym zakresie. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać nasze doświadczenie w rozwijaniu kompetencji zawodowych młodych ludzi, a także podzielić się wiedzą w zakresie rozwoju programów kształcenia. Jestem przekonany, że projekt przełoży się także na całościowe postrzeganie Gdyni jako miasta odpowiedzialnie i długofalowo podchodzącego do kwestii rozwoju kompetencji młodych ludzi i skorelowania ich z oczekiwaniami przedsiębiorców oraz inwestorów. Mamy nadzieję na wypracowanie systemowych rozwiązań, umożliwiających kształcenia przyszłych zawodowców – profesjonalistów, w specjalnościach, które zagwarantują im: dobrze płatną pracę, możliwość dalszego doskonalenia się w zawodzie oraz kompetencje w zakresie kształtowania rozwoju swojej branży – przekonuje Łukasz Wyszyński z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Przedsięwzięcie realizuje Referat Projektów Edukacyjnych w Wydziale Edukacji UM Gdynia. To już kolejny jego projekt z całego mnóstwa innych, których cel jest jeden – jak najwyższy poziom oświaty w Gdyni i najlepsza oferta edukacyjna. W „worku” projektów realizowanych przy współudziale zewnętrznych środków finansowych, znajdują się m.in. nowoczesne, kompleksowe działania dla gdyńskich podstawówek i przedszkoli, programy stażowe i  szkoleniowe dla uczniów szkół zawodowych, oferta doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpraca z organizacjami samorządowymi i wiele innych.  

Projekt „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Edukacja.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek