Menu górne

Kategoria

Równe szanse dla wszystkich dzieci

Równe szanse dla wszystkich dzieci

// fot. Filip Śmigielski

 

 

W Gdyni kładziemy nacisk na wyrównywanie szans dla wszystkich dzieci. Tylko w tym roku Gdyńskie Centrum Zdrowia przekazało 739.600 złotych organizacjom pozarządowym na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Dużą część z nich stanowią dzieci.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, w którym pracuje Edyta Schwarz, to placówka opiekująca się dziećmi z niepełnosprawnościami. Wyjątkowa kadra ośrodka, robi wszystko, aby ich podopieczni mogli doświadczać, rozwijać się, kształcić i zdobywać samodzielność. Wychowankowie i wspaniali nauczyciele, każdego miesiąca są gośćmi Spilno Gdynia, gdzie specjalnie dla nich autorskie warsztaty prowadzi Magdalena Turkiewicz z Gdyńskiego Zespołu Wsparcia dla Oświaty. Ale to tylko niewielka część oferty, którą gdyński samorząd przygotował dla dzieci z niepełnosprawnościami.

 

– Każdego roku inicjujemy i wspieramy ciekawe projekty, które niosą realną pomoc potrzebującym – wyjaśnia Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – W Gdyni robimy wszystko, aby wyrównywać szanse, wspierać najbardziej potrzebujących i umożliwiać realizacje marzeń, tym, którzy już na starcie mają trudniej.

 

Tylko w tym roku kwotę 100.000 zł rocznie otrzyma na prowadzenie Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni, Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, z kolei 42.000 zł trafi do Stowarzyszenie Cool-awi z przeznaczeniem na prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Kwota 280.000 zł na poprawę sprawności i wsparcie psychologiczne osób z niepełnosprawnościami, została rozdysponowana między 11 organizacji tj. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, Fundację Sport na Zdrowie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O. Pomorski, Stowarzyszenie Dlaczego NIE, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą O. w Gdańsku, Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin, Fundację Prosto z Serca, Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół Effetha, Fundację Zdrowiej i Stowarzyszenie Cool-awi.

 

//fot. Filip Śmigielski

 

Kolejna kwota – w sumie 317.600 zł na aktywizację psychospołeczną, integrację środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizację grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, także została rozdysponowana między 24 organizację tj. Fundację „Sport na Zdrowie”, Związek Inwalidów Wojennych RP, Fundację StwardnienieRozsiane.info, Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, Stowarzyszenie Cool-awi, Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, ADAPA Fundację na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, Fundację Społeczny Fair Play, Fundację Wielkie Rzeczy, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Stowarzyszenie Dlaczego NIE, Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin, Polski Związek Niewidomych O. Pomorski, Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół Effetha, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni, Fundację Szkwał – Morze dla Młodzieży, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Fundację Prosto z Serca, Fundację L’Arche, Gdyńską Fundację „Dom Marzeń”, Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani”, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundację Pracownia Myśli i Emocji.

 

 


Wróć do listy Następny wpis