Posadź drzewo – uczniowie zazielenią Gdynię - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Posadź drzewo – uczniowie zazielenią Gdynię

18
czerwiec
Posadź drzewo – uczniowie zazielenią Gdynię

Zmiany klimatyczne to wielkie wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy. W trosce o nasze środowisko Gdynia realizuje nowy projekt edukacyjny „Posadź drzewo”. Jego uczestnicy, dzieci i młodzież wspólnie zazielenią nasze miasto.

– Gdynia reaguje na zmiany klimatyczne i chce ograniczyć ich wpływ na nasze miasto. Inwestujemy w proekologiczne przedsięwzięcia, szukamy nowych rozwiązań mających na celu zwiększanie świadomości ekologicznej gdynian po to, by wspólnie budować miejski ekosystem dla przyszłych pokoleń. Stąd nowy projekt „Posadź drzewo” skierowany do uczniów. Zależy nam szczególnie na tym, by młodzi ludzie zaangażowali się w przeciwdziałanie zmianom klimatu – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji – Dlatego zachęcamy uczniów gdyńskich szkół do tego, by wzięli udział w tym przedsięwzięciu. By uświadomili sobie znaczenie zieleni w mieście, sami rozejrzeli się, poszukali gdzie w Gdyni można posadzić nowe drzewa. Dzięki ich aktywności Gdynia, będzie jeszcze bardziej zielona, przyjazna i piękna. Zapraszam do współpracy.

Projekt „Posadź drzewo” skierowany jest do najmłodszych mieszkańców Gdyni – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednym z jego elementów jest kampania edukacyjna. We wszystkich gdyńskich szkołach w czerwcu nauczyciele zorganizowali lekcje tematyczne m.in. o sposobach łagodzenia zmian klimatycznych, a najprostszym z nich jest właśnie sadzenie drzew. Wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne uczniowie zostali także włączeni w proces decydowania o tym, gdzie w mieście zasadzić drzewo.

– W gdyńskich szkołach realizujemy od lat wiele projektów edukacyjnych, które budują w uczniach postawy ekologiczne, świadomość w obszarze efektywnego wykorzystywania zasobów, konieczności obniżania poziomu zanieczyszczeń i powstrzymywania negatywnych zmian klimatycznych. Nowy projekt “Posadź drzewo” generuje wiele korzyści dla wszystkich mieszkańców Gdyni. Nie tylko edukuje dzieci i młodzież w zakresie zmian klimatycznych i sposobów zapobiegania im. To także doskonała lekcja z kształtowania kompetencji obywatelskich i współodpowiedzialności za jakość życia w Gdyni. Poza tym więcej powierzchni terenów zielonych i drzewa rosnące wraz z młodym człowiekiem, który je „posadził”. Wartość edukacyjna i społeczna projektu jest zatem ogromna. Warto w nim wziąć udział. Wspólnie decydujmy, gdzie w mieście zasadzić drzewo i uczynić Gdynię jeszcze bardziej zieloną – zachęca Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Uczeń, mając do dyspozycji aktywne Konto Mieszkańca, może poprzez wielofunkcyjną aplikację Gdynia.pl zgłosić propozycję miejsca nasadzeń nowych drzew. Lokalizacja ta może być dobrana niemalże dowolnie, jedynym ograniczeniem jest kwestia własności terenu i docelowe jego przeznaczenie. Zgłoszenia nasadzeń, które otrzymają najwięcej głosów będą ostatecznie analizowane pod względem zasadności i na tej podstawie wybrane do realizacji.

– Nowoczesne technologie pomagają nam dostarczyć coraz więcej e-usług naszym mieszkańcom. I tak samo jest tym razem, choć obecną ofertę kierujemy najmłodszym mieszkańcom Gdyni. Już od dziś każdy uczeń gdyńskiej szkoły posiadający aktywne Konto Mieszkańca może za pomocą nowej funkcjonalności, jaką jest zakładka Posadź drzewo, zgłosić do nas swoje propozycje lokalizacji nasadzeń dla nowych drzew – wyjaśnia Małgorzata Czaja, kierownik Samodzielnego referatu ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania – Zgłoszenie następnie trafia do naszego systemu, gdzie jest wstępnie weryfikowane, a na sam koniec 100 najbardziej popularnych lokalizacji wskazanych przez gdyńskich uczniów przekażemy do Ogrodnika Miasta, który dokona nasadzeń.

Co zrobić, gdy nie ma się aktywnego Konta Mieszkańca?
Dla rodziców została stworzona również instrukcja zakładania Konta Mieszkańca i delegowania uprawnień do korzystania z niego dla dzieci – uczniów. To pozwoli im poprzez aplikację oddać głos na daną lokalizację drzewa lub wskazać jakąś konkretną. Instrukcja w najbliższym czasie zostanie przekazana rodzicom za pośrednictwem e-dziennika.
 
Dodatkowo podajemy opis sposobu głosowania:

  1. Rodzice gdyńskich uczniów aktywują konta dzieci poprzez dodanie adresu e-mail.
  2. Następnie dzieci logują się do własnych kont poprzez stronę konto.um.gdynia.pl lub aplikację gdynia.pl.
  3. Wybierają zakładkę POSADŹ DRZEWO i wysyłają swoje propozycje nasadzeń.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o projekcie, w którym pokazujemy jak “posadzić” drzewo w Gdyni.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek