Na zdjęciu znajduje się spawacz ubrany w ubranie robocze i czerwony kask, spawający kawałek metalu

Uczniowie gdyńskich szkół zawodowych na staże!

Dobra wiadomość dla wszystkich uczniów pięciu gdyńskich szkół zawodowych, które biorą udział w projekcie „Rozwój szkolnictwa zawodowego – ucz się, doświadczaj, pracuj” realizowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni. Mamy dla Was mnóstwo możliwości rozwoju kompetencji zawodowych w postaci staży w trójmiejskich firmach. Kto chce zdobyć pierwsze doświadczenie w pracy?

 

Dobrze zorganizowany staż zawodowy mylony jest czasem, z praktykami zawodowymi. Otóż, i jedno i drugie łączy wspólny cel – podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie tak potrzebnego dziś na rynku pracy doświadczenia. O ile praktyki zawodowe wprowadzają ucznia do zawodu, o tyle staż zakłada wykonywanie zadań zbliżonych zakresem do obowiązków pracownika etatowego na danym stanowisku pracy. Rdzeniem stażu jest jednak zdobywanie cennego doświadczenia i konkretnych kompetencji. Jak wygląda staż zawodowy w trójmiejskich firmach w ramach projektu? O to zapytaliśmy Ewę Dudę,  jego koordynatora:

– Uczniowie mogą z bliska przyjrzeć się jak funkcjonuje zakład pracy, jaki jest zakres obowiązków w zawodzie, w którym się kształci. Staż pomaga pozyskać wiedzę praktyczną, ułatwia przygotowanie i zdawanie egzaminów zawodowych – mówi Ewa Duda – Pomaga upewnić się, czy jako uczeń dokonałem odpowiedniego wyboru, wybierając ten profil nauki. Natomiast uczniom startującym w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach zawodowych staże u pracodawców pomagają przygotować się do nich, nabrać odwagi.

Jak i gdzie można odbyć staż zawodowy w ramach projektu?

Planowane realizacje staży w okresie maj-lipiec 2023 r. przedstawiają się następująco:

  • uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (branża – turystyka, sport i rekreacja) mogą liczyć na staż w Hotelu CO 51 Poland, Hotelu Mariott, „ORBIS” oddział Hotel Mercure Gdynia Centrum, „ ORBIS” oddział Hotel Sofitel Grand w Sopocie, Hotelu Rezydent
  • uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (branża- transport, logistyka i motoryzacja, przemysł morski) w: Plichta- Audi, BMG Goworowski, Essa, Euro-Car, Gafako, JD Kulej-Peugeot, K&K Wojtanowicz, Zdunek-Nissan, PGZ Stocznia Wojenna, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, SIM Gdynia, Skoda, Stalkone, Techno-Nauta, Tomauto, Tom-Trans, Anro-Trade-Toyota, Drywa-Volvo, Plichta Car-Volvo;
  • uczniowie Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (branża: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), elektronika) w: Lamel Rozdzielnice, Instalalert, Almet, Usługowy Zakład Elektryczny Andrzej Richert, Baja Bartosz Betiuk, Tomtrans, Maxnet, Przedsiebiorstwo produkcyjno-usługowe „Klimat”, Andrzej von Jutrzenka Trzebiatowski Mechanika Pojazdowa, Instal Progres, ECO Synergia, Zakład usługowo-projektowo-produkcyjny Radkom, Plichta, Junkar, Multi Projekt Trójmiasto, Clima Gold, Les-Auto, Instalatorstwo Elektryczne Prace ziemne EL-KOP, Nowatel, Przedsiebiorstwo wielobranżowe Henzym-Metal, Ortho-Foot.
  • uczniowie Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych: (branża: transport, logistyka i motoryzacja) w: Universum BLC, Multicon Trans, PKP Intercity,PCC Intermodal, Iglotex, Independent Logistics, Seacall, Contram, Global, Alpha Cargo, Savino Del Bene Polska, Ecu Worldwide Polska.

Co zrobić by zostać stażystą?

Po pierwsze trzeba być uczniem jednej z pięciu gdyńskich szkół zawodowych realizujących projekt, a więc Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych lub Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych. W każdej z tych placówek powołany został Szkolny Opiekun Projektu, którego zadaniem jest promocja, organizacja i rekrutacja na staże uczestników projektu. Kwalifikacja uczestników projektu następuje na podstawie złożenia pisemnej deklaracji udziału w projekcie oraz dwóch oświadczeń dotyczących przetwarzania danych w centralnym systemie teleinformatycznym i przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Formularze deklaracji i oświadczeń są udostępnione uczestnikom w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub u Szkolnego Opiekuna Projektu. Co ważne, ze względu na to, że realizacja projektu kończy się z dniem 31 sierpnia 2023 r., uczniowie mogą skorzystać ze stażu do 31 lipiec 2023 r. Stażysta jest zobligowany do odbycia 150 godzin stażu. Po odbytym stażu uczniowi przysługuję stypendium w wysokości 1033,68 zł oraz zwrot kosztów poniesionych za dojazd na staż.

 

– Jeżeli jeszcze ktoś waha się czy zgłosić swój udział w stażu u pracodawcy to jest to ostatni dzwonek i powinien skontaktować się ze Szkolnym Opiekunem Projektu w swojej szkole – dodaje Ewa Duda.

A co o naszych uczniach mówią pracodawcy?

– Współpracując z zakładami pracy, które regularnie przyjmują stażystów na staż wielokrotnie spotkałam się z informacją o wysokim poziomie zaangażowania uczniów, że rokują na dobrych pracowników i nie raz miało miejsce, że uczniowie, którzy sprawdzili się na stażu otrzymywali posady po ukończeniu szkoły, lub nabywali kontakty, które umożliwiły im zdobycie pracy po ukończeniu szkoły – podkreśla Ewa Duda – Bywają pracodawcy, którzy przeprowadzają rozmowy rekrutacyjne na staż i wymagają odpowiednich umiejętności, zawłaszcza w branży IT, i z dumą mogę stwierdzić, że uczniowie sprostali i tym wymaganiom. A przechodząc taką ścieżkę nabywają kompetencje zawodowe, które zaprocentują po zakończonej edukacji.

 

Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i Budżetu Państwa.

 

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Program współfinansowany w ramach Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.