Na zdjęciu jest czerowny napiz w j.angielskim "Consulting". Naoisz pisany jesr czerwonym pisakiem przez mężczyznę w okularah białej koszuli i czerownym kwaraie

Punkt Konsultacyjny Gdyńscy Doradcy Kariery

Rozumiejąc, jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa poradnictwo zawodowe, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni prowadzi Punkt Konsultacyjny Gdyńscy Doradcy Kariery. To miejsce spotkań doradców zawodowych PUP Gdynia z młodzieżą dokonującą wyboru szkoły, kierunku studiów, zawodu oraz z ich rodzicami.

 

Naszym celem jest:

 • zwiększanie dostępności uczniów gdyńskich szkół i ich rodziców do konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym,
 • zwiększanie wiedzy uczniów i rodziców na temat sytuacji na rynku pracy, perspektywicznych zawodów i możliwości kształcenia,
 • zwiększanie kompetencji rodziców w obszarze pomocy dziecku w wyborze dalszej edukacji/zawodu,
 • budowanie świadomości uczniów, dotyczącej własnych predyspozycji zawodowych i ich wpływu na satysfakcję z pracy,
 • promowanie usług poradnictwa zawodowego – mimo systematycznego zwiększania dostępności do usług, nadal zauważalna jest niska świadomość możliwości uzyskania wsparcia,
 • budowanie powiązań pomiędzy edukacją, a rynkiem pracy.

 

Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców dotyczące wyboru szkoły, zawodu, określenia potencjału ucznia odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12:00 do 18:00 (stacjonarnie lub online).  Podczas spotkań proponujemy:

 • badanie predyspozycji i uzdolnień (specjalistyczne testy, rozmowa),
 • wskazywanie możliwych ścieżek edukacji i późniejszej kariery zawodowej,
 • motywowanie do rozwoju,
 • udzielanie informacji o wybranych zawodach.

 

Ponieważ kładziemy nacisk na indywidualizację wsparcia, głównym narzędziem pracy naszych doradców jest rozmowa z uczniem. Zaplanowaliśmy także spotkania grupowe (w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17:00) dla rodziców, chcących wesprzeć swoje dzieci w wyborze szkoły/zawodu. Podczas godzinnej prelekcji doradcy zawodowi przekazują porcję ważnych informacji m.in. na temat:

 • oferty edukacyjnej gdyńskich szkół,
 • etapów ścieżek edukacyjnych,
 • technicznych aspektów rekrutacji do szkół średnich (przeliczanie punktów, tworzenie listy preferencji),
 • aktualnej sytuacji na rynku pracy.

 

Na miejsce spotkań młodzieży, rodziców i doradców z PUP Gdynia został wybrany Infobox – powszechnie znane, centralne miejsce miasta.

Spotkania są bezpłatne, ale prosimy o wcześniejsze  zapisy:

E-mail: gdk@pupgdynia.pl

Telefon: (58) 776 12 60 , (58) 776 12 67, (58) 776 12 69

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Program współfinansowany w ramach Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.