Na zdjęciu znajdują się scruble drewniane i na nich napis FUTURE.

# Lekcja Przedsiębiorczości z … Katarzyną Abramowicz

Jest przynajmniej kilka kluczowych argumentów, które skłaniają uczniów do korzystania z szerokiej oferty gdyńskich doradców zawodowych. Po pierwsze, już od najmłodszych lat warto być przygotowanym na to, że świat szybko zmienia się i wymaga różnych kompetencji przyszłości. Po drugie – uczniowie coraz częściej liczą się z wysokimi “kosztami”  nieracjonalnych wyborów. Takie “postawienie sprawy” powoduje, że coraz więcej młodych ludzi decyduje się na spotkania z doradcą zawodowym, który pomoże określić predyspozycje zawodowych. Będzie pomocny również przy wyborze szkoły i powiązaniu zainteresowań młodego człowieka z konkretnymi dziedzinami edukacji. O tym rozmawiamy z Katarzyną Abramowicz,  powiatowym konsultantem ds. doradztwa zawodowego w Gdyni i na co dzień doradcą edukacyjno-zawodowym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni. 

 

„Określ swoją ścieżkę zawodową” – często pada takie zdanie z ust rodziców w domu i nauczycieli w szkole. Pani Katarzyno, wiemy, że budowanie drogi edukacyjno-zawodowej już na etapie ostatnich klas szkoły podstawowej to wcale niełatwe zadanie dla uczniów. Jak im w tym pomóc?

Podczas konsultacji wspomagamy uczniów dając rzetelną wiedzę na temat procesu rekrutacji, oferty edukacyjnej szkół. Zapoznajemy ich z możliwościami, jakie daje system edukacji w Polsce, rynek edukacyjny i pracy, szczególnie w naszym pomorskim regionie. Jeśli uczeń nie wie co chce wybrać, pomagamy określić czego na pewno wybierać nie chce. Ważne jest tutaj wsparcie rodziców  i nauczycieli by nie wywierać na młodzieży presji. Trzeba wspierać wyjaśnianiem, dopytując o to o czym młody człowiek marzy nie tylko za kilka lat lecz na przestrzeni najbliższych miesięcy. Warto również zachęcać do aktywności w obszarach, które młodego człowieka interesują. Jeśli mówi, że chce być youtuberem, to dopytać jaki ma plan na to by się ten plan spełnił. Jakie jego zdolności i umiejętności będą potrzebne i jaka szkoła pomoże mu to rozwinąć. Nawet jeśli zmieni zdanie co do swojej aktywności, każda z niech zostawia ślad w postaci poszerzonych umiejętności z tego obszaru.

 

Nowoczesne doradztwo zawodowe polega na udzieleniu pomocy młodemu człowiekowi w momencie podejmowania decyzji przy planowaniu kariery, wyboru zawodu lub  dalszego kształcenia. Pomaga rozpoznać predyspozycje oraz zainteresowania, pasje czy wskazuje kompetencje, które należy jeszcze rozwinąć.

Doradztwo zawodowe jest procesem i ważne by tak je postrzegać. Rozporządzenie, które wprowadziło doradztwo do szkół w ramach obowiązkowych 10 godzin zajęć grupowych w 7 i 8 klasie, może i powinno być wykorzystane na rzecz rozwoju świadomości ucznia, rodzica, nauczyciela. Warto korzystać z różnorodnych form wsparcia i miejsc oferujących usługi doradcze. Każde spotkanie wnosi różne perspektywy widzenia możliwości dziecka. Porównywanie zawodu marzeń i potrzebnych w nim kompetencji do własnych, a także tych które dopiero chcemy rozwinąć. Kluczowe jest zrozumienie tego, że doradztwo opiera się na całożyciowym procesie uczenia się i oduczania.

 

Jeśli chce się „zdobywać szczyty”, potrzebne jest konkretne wsparcie. Jak wygląda wizyta ucznia u doradcy zawodowego? Jak uczeń powinien przygotować się do takiego spotkania, by mógł z  niego jak najwięcej skorzystać?

Jeśli chce się wędrować własnymi ścieżkami, trzeba się sobie dobrze przyjrzeć. Dobrze jeśli uczeń na spotkanie z doradcą już wie, jakie ma umiejętności, zainteresowania i zasoby. Warto by uczeń zapytał najbliższych, rodziców o to jakie widzą jego mocne strony. Dobrze jest, jeśli potrafi określić swoje oczekiwania, potrzeby – możemy wówczas pracować nad samym celem. Jeśli nie wie, to często w trakcie spotkania te potrzeby i cele się klaryfikują. Czasami jest potrzebnych kilka spotkań, szczególnie wtedy, gdy uczeń potrzebuje czasu na podjęcie decyzji gdy zapozna się z dużą ilością informacji.

 

Gdzie  zatem szukać możliwości umówienia się na spotkanie z doradcą zawodowym w Gdyni? 

Doradcy zawodowi pracują w gdyńskich Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Powiatowym Urzędzie Pracy – dla młodzieży jest czynny punkt Doradców Kariery (PUP), Fundacji Gospodarczej, Ochotniczych Hufcach Pracy. Polecam także Gdyńską Sieć Doradców Zawodowych i konsultacje w ramach projektu “Na fali wyborów edukacyjno-zawodowych”.

 

Dziękuję za rozmowę.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Program współfinansowany w ramach Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.