O portalu - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

O portalu

Szanowni Państwo,

Gdyński portal edukacyjny e-GIO to innowacyjny system stworzony z myślą o potrzebach osób związanych z gdyńską oświatą, dyrektorach, nauczycielach, rodzicach i uczniach. To portal informacyjny oparty na otwartych danych oświatowych i automatycznie wyliczanych wskaźnikach, dzięki którym na różnych poziomach dostępności otwierany jest dostęp do danych zebranych z kilkuset różnych baz danych. Narzędzie umożliwia stały dostęp do danych liczbowych, wykresów, analiz oraz innych informacji dotyczących funkcjonowania gdyńskich szkół na przestrzeni kilku lat. Podstawą działalności portalu jest otwieranie danych, przetwarzanie ich i udostępnianie w sposób rzetelny i przejrzysty.

System wizualizuje szereg wskaźników z różnych aspektów życia szkół. Począwszy od kwestii technicznych, poprzez kwestie związane ze sprawami kadrowymi i zatrudnieniem w szkołach, skończywszy na zmianowości, frekwencji oraz zaangażowaniu uczniów w projekty międzynarodowe. Wskaźniki aktualizowane są w cyklu rocznym, miesięcznym, dziennym jak i godzinnym. Jest to kompletne narzędzie dające rzeczywisty obraz każdej gdyńskiej szkoły.

Do budowy systemu e-GIO zastosowano nowoczesne i innowacyjne systemy IT, których zadaniem jest integracja wszystkich dotychczas funkcjonujących w mieście systemów dziedzinowych związanych z edukacją oraz bieżąca wizualizacja wskaźników edukacyjnych. Do tej pory nie wdrożono podobnego narzędzia w jakimkolwiek mieście w Polsce. Skomplikowanie systemu polega na agregowaniu wielu danych podzielonych na kategorie ze zróżnicowanym dostępem z uwagi na różne potrzeby organu prowadzącego, dyrekcji szkół, nauczycieli, rodziców czy uczniów.

Już dziś każdy mieszkaniec może obserwować losowo wybrane dane znajdujące się na portalu www.edukacja.gdynia.pl oraz ogólnodostępne wskaźniki dotyczące każdej ze szkół.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowego portalu www.edukacja.gdynia.pl


Przejdź na początek