Menu górne

Kategoria

Niezwykłe talenty gdyńskich szkół

Niezwykłe talenty gdyńskich szkół

// fot. Filip Śmigielski

Gdyńscy uczniowie odnoszą sukcesy nie tylko w kraju, ale również poza granicami. Młodzi informatycy z „Trójki” wygrywają olimpiady na całym świecie, muzycy ze Szkoły Muzycznej Pierwszego i Drugiego stopnia brylują w Polsce i Europie, a także na innych kontynentach. Głośno jest również o uczniach szkoły hotelarskiej, którzy znaleźli się w światowej czołówce zawodowców i setkach uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy każdego roku wygrywają olimpiady we wszystkich dyscyplinach naukowych.

 

Jacek Lech uczy matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni. Każdego roku, podobnie jak setki innych nauczycieli przygotowuje uczniów do olimpiad. Jego wychowankowie odnoszą sukcesy w kraju i poza granicami. “Trójka” w której uczy to jedna z najlepszych szkół w kraju, słynie z doskonałych matematyków, informatyków i biologów. Ale niezwykle utalentowani uczniowie są właściwie w każdej szkole w naszym mieście. W każdej pracują nauczyciele, którzy pomagają uczniom w przygotowaniu do olimpiad, egzaminów na dobre uczelnie, w szeroko pojętym rozwoju.

 

– Każdego roku z ogromną przyjemnością nagradzamy nasze szkolne talenty, podczas Galii Stypendystów – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Jesteśmy bardzo dumni, że właśnie w naszym mieście mogą się rozwijać, stąd ruszają na podbój świata.

 

Stypendia przyznawane są w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, w trzech kategoriach:

 

Stypendia dla studentów są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi.

W tym roku wyróżnionych zostało 20 uczniów szkół podstawowych oraz 23 przedstawicieli szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w nauce. Są to m.in. finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, uczniowie uzyskujący wysokie wyniki w nauce lub legitymujący się osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawniający szczególne uzdolnienia, bądź aktywnie działający na rzecz lokalnego środowiska rówieśniczego.
11 osób zostało uhonorowane za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne, takie jak zdobyte miejsca w konkursach i przeglądach o charakterze artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz wojewódzkim.

Kolejne 11 osób otrzymało wyróżnienie dzięki dobrym wynikom w nauce, ale i osiągnięciom sportowym. Są to członkowie Kadry Narodowej oraz zwycięzcy turniejów w różnych dziedzinach sportu. 10 studentów otrzymało stypendia za wyniki w nauce. To osoby, które zarówno biorą udział w grantach badawczych, programach popularyzatorskich i naukowych lub zdobywający dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych, oraz uczestnicy konferencji, aktywnie działający w kołach naukowych, stowarzyszeniach.

– W ostatnim roku stypendystami było aż 81 młodych uczniów i studentów. – mówi Joanna Rutkowska, dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni. – Są to osoby, które pomimo młodego wieku osiągają już znakomite sukcesy w dziedzinach jakimi się pasjonują. Myślę, że te stypendia wywołają silną motywację do tego, aby realizować kolejne cele. Nasza szkoła, która otrzymała aż 8 stypendiów artystycznych, miała okazję pochwalić się 4 uczniami, którzy brali udział w tym koncercie. Mam nadzieję, że dzisiejszy koncert okaże się niezapomnianym dla publiczności, a z pewnością kolejnym pamiętnym wydarzeniem dla szkoły.


Wróć do listy Następny wpis