Menu górne

Kategoria

Młodzi rządzą!

Młodzi rządzą!

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni VI kadencji rozpoczęła prace. Tworzą ją uczniowie gdyńskich szkół. Inauguracyjna sesja odbyła się w środę, 12 grudnia w sali posiedzeń Urzędzu Miasta Gdyni. Radni złożyli ślubowanie i wybrali prezydium. Przewodniczącym został Kamil Sarapuk z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

Nowych radnych powitała przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska. Podczas pierwszego posiedzenia odebrali oni zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie: „Uroczyście ślubuję obowiązki w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdyni sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej młodzieży oraz pomyślny rozwój Miasta Gdyni”.

Nowa Młodzieżowa Rada Miasta liczy 24 radnych. To uczniowie gdyńskich szkół. Główne cele rady to: integracja młodzieży i samorządów uczniowskich; edukacja młodzieży – zwłaszcza w kontekście kształtowania i utrwalania postaw demokratycznych,obywatelskich, patriotycznych i europejskich; inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do młodzieży z zakresu edukacji, sportu i kultury; zwiększenie aktywności i zainteresowania gdyńskiej młodzieży sprawami miasta; zapewnienie możliwości uczestniczenia młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio jej dotyczących; promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechnienie wśród młodzieży zasad działania samorządu terytorialnego.

Podczas pierwszej sesji wybrano także prezydium. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Kamil Sarapuk z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Wiceprzewodniczącymi wybrano: Adriannę Sowińską z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących oraz Mariusza Lasonia z IX Liceum Ogólnokształcącego. Sekretarzem został Mateusz Dampc z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Młodzieżowi radni zostali wybrani na dwuletnia kadencję. Mają bardzo dużo czasu, aby zapoznać się z zasadami i wiedzieć, w jaki sposób chcą działać. Ślubowanie, które odbyło się dzisiaj, zostało poprzedzone warsztatami. Omawiali podczas nich, na czym polega praca. Zaczęli też już ukierunkowywać swoje działania. Chciałabym, aby radni byli aktywni i opiniowali to, co dzieje się w Gdyni. Namawiam ich, żeby śledzili pracę Rady Miasta i przychodzili na posiedzenia komisji.  I będę zachęcała radnych do tego, żeby zapraszać na nasze posiedzenia tych młodych ludzi, którzy wyrażą zainteresowanie. Aby coś osiągnąć, trzeba działać. I ta młodzież traktuje swoją aktywność jako drogę do dalszych działań w polityce samorządowej. Doskonałym przykładem jest radna Marika Domozych, która najpierw była przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta, a cztery lata temu po raz pierwszy została wybrana do Rady Miasta – mówi Joanna Zielińska, przewodnicząca gdyńskiej Rady Miasta.

Młodzi radni z zapałem przystąpili do pracy i już zapowiadają, że mają wiele pomysłów na nowe inicjatywy.

Zaczynamy z wielkim powerem i mamy chęci do pracy. Wykorzystamy naszą siłę i będziemy działać od początku. Chcemy pokazać, że Młodzieżowa Rada Miasta ma swój głos i możliwości. Kieruje nami chęć brania udziału w czymś na rzecz społeczności. Można tu wyrazić swoje zdanie, zajmować ważne stanowisko. To budujące – mówi Adrianna Sowińska z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta.

Naszym zadaniem będzie to, żeby zaangażować młodych ludzi w życie miasta. Chodzi też o to, żeby pokazać, że my jako młodzież również możemy coś zdziałać i mieć wpływ na swoje otoczenie. Każdy z nas wnosi coś swojego do Młodzieżowej Rady Miasta i razem tworzymy ciekawa grupę młodych ludzi, którzy chcą działać dla Gdyni – mówi Mariusz Lasoń z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.

Będą też walczyć o większe kompetencje, aby móc działać jeszcze lepiej.

Mam nadzieję, że to będą owocne dwa lata, grupa nie straci zapału i będziemy przez cały czas intensywnie pracować. Chcielibyśmy wykorzystać swoją kreatywność i wpływać na różne aspekty funkcjonowania miasta. Mamy nadzieję, że nasze kompetencje zostaną rozszerzone. A to dlatego, że chcielibyśmy pisać interpelacje do władz miasta. To nauczy nas pewnych form i da nam dużo większe pole do działaniaKamil Sarapuk z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.

Kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta odbędzie się 10 stycznia.

Poniżej lista radnych:

1. Paweł Baranowski z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
2. Marek Barbarewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, XIV LO
3. Michał Brokos z Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych
4. Alicja Chyła z CKZiU nr 1
5. Mateusz Dampc z  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
6. Zuzanna Denis z VI Liceum Ogólnokształcącego
7. Antoni Duszak z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
8. Maciej Dzięgiel z Gimnazjum Katolickiego
9. Bartosz Górka ze Szkoły Podstawowej nr 11
10. Oskar Koziński z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
11. Mariusz Lasoń z IX Liceum Ogólnokształcącego
12. Kacper Lubiński z Gimnazjum nr 23/ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
13. Dawid Makurat z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
14. Jakub Mężyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, V LO
15. Dawid Morzuch ze Szkoły Podstawowej nr 43
16. Grzegorz Moszyk z Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
17. Wojciech Owerko z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
18. Mateusz Romanowski z XVII Liceum Ogólnokształcącego
19. Kacper Sady z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
20. Kamil Sarapuk z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
21. Adrianna Sowińska z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących, VII LO
22. Kaja Wilk z X Liceum Ogólnokształcącego
23. Konrad Wojtowicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
24. Julia Wyczk ze Szkoły Podstawowej nr 51

 

  • Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta // fot. Kamil Złoch
    Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta // fot. Kamil Złoch

Wróć do listy Następny wpis