Gdyńskie szkoły średnie wysoko w rankingach - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Gdyńskie szkoły średnie wysoko w rankingach

29
maj
Gdyńskie szkoły średnie wysoko w rankingach

Właśnie zakończył się kolejny maraton egzaminacyjny – od 23 maja ósmoklasiści mierzyli się z zadaniami z polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Wybierają także szkoły ponadpodstawowe. W tym często wspierają się rankingami, ostatnio podano wyniki tego tworzonego przez portal waszaedukacja.pl. Zaskoczenia nie ma – w Trójmieście wciąż przoduje III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Portal waszaedukacja.pl opublikował opracowany przez siebie ranking szkół ponadpodstawowych 2023 w kategorii Licea. W rankingu oprócz danych egzaminacyjnych oraz osiągnięć w olimpiadach uwzględniono również wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej. W rankingu szkół ponadpodstawowych uwzględniono 1869 liceów. Portal przygotowując swój ranking opierał się na danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz organizatorów olimpiad przedmiotowych pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ranking podzielono na dwie kategorie szkół: Licea oraz Technika.

Metodologia rankingu „waszaedukacja.pl”

Warto wspomnieć, że każdy z rankingów rządzi się swoją własną metodologią, uwzględniając różne wagi różnych parametrów. Dlatego warto prześledzić więcej niż jedno zestawienie. W przypadku rankingu waszaedukacja.pl uwzględniono zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne, które znajdują się w bazie portalu. W rankingu uwzględniono wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z lat 2020-2022 oraz osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Przypomnijmy, że wskaźnik EWD to parametr który uzyskuje się po porównaniu osiągnięć uczniów na starcie i zakończeniu edukacji w danej placówce. W przypadku techników, dodatkowym kryterium były wyniki egzaminu zawodowego z kwalifikacji. W rankingu, maksymalnie można było uzyskać sto punktów.
Parametry dla Liceów jakich użyto w rankingu to: wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych, z przedmiotów dodatkowych, sukcesy w olimpiadach, wspomniany wskaźnik EWD. W rankingu dla techników dodano także parametr egzaminów zawodowych.

Ranking „waszaedukacja.pl”

Spośród liceów trójmiejskich najwyższe miejsce w tym rankingu zajęło III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Gdyni. Szkoła ta zajęła także szóste miejsce w kraju i pierwsze w województwie pomorskim oraz w Trójmieście. Trójka wyprzedziła V LO w Gdańsku (17 miejsce w kraju i drugie w Trójmieście) oraz Gdańskie Liceum Autonomiczne (44 w kraju, 3 w Trójmieście). Poza wyżej wymienionymi liceami w pierwszej setce rankingu liceów w całej Polsce znalazły się jeszcze: III LO – Gdańsk (49, 4), I LO – Gdańsk (51, 5), II LO – Sopot (65, 6) oraz II LO – Gdynia (68, 7). Poza setką jest między innymi VI LO z Gdyni (127 miejsce w kraju) czy Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych (187 miejsce).

Wśród techników w tym rankingu najlepiej wypadło Technikum Hotelarskie z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (104 miejsce w kraju).

Ranking „Perspektyw”

Warto przypomnieć, że najpopularniejszym rankingiem wciąż pozostaje ten przygotowywany przez miesięcznik „Perspektywy”. I tam sytuacja wygląda troszkę inaczej. W „Złotej Setce” najlepszych polskich liceów, poza „Trójką” znalazło się również na 79 miejscu VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w ciągu ostatniego roku awansowało aż o 65 pozycji, stając się trzecią najlepszą szkołą średnią w Gdyni. O kilkadziesiąt pozycji podskoczyły w rankingu „Perspektyw” również XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i XVII Liceum Ogólnokształcące – jedna z najmłodszych szkół średnich w Gdyni, która w ciągu roku awansowała o prawie czterysta miejsc w górę.

W rankingu “Perspektywy 2023” pierwsze miejsce wśród techników w Gdyni zajęło Technikum Hotelarskie, działające w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, które jest równocześnie czwarte w województwie pomorskim, oraz 71 w kraju (awans ze 122 miejsca w ubiegłym roku). Cieszy również wysokie miejsce Technikum Elektronicznego z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektrycznych w Gdyni.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek