Gdyńska SP26 rozwija współpracę międzynarodową - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Gdyńska SP26 rozwija współpracę międzynarodową

17
grudzień
Gdyńska SP26 rozwija współpracę międzynarodową

16 grudnia Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni podpisała umowę o współpracy z Chersońskim Gimnazjum nr 16 z Ukrainy. To początek partnerstwa edukacyjnego oraz kulturalnego, z którego skorzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z obu placówek.6 grudnia Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni podpisała umowę o współpracy z Chersońskim Gimnazjum nr 16 z Ukrainy. To początek partnerstwa edukacyjnego oraz kulturalnego, z którego skorzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z obu placówek.

Z racji obecnej sytuacji pandemicznej i odległości, umowa została zawarta podczas spotkania online. Porozumienie o współpracy szkół podpisały: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni, Alicja Bajduszewska oraz dyrektor Chersońskiego Gimnazjum nr 16, Kristina Golovchenko.

W uroczystym zawarciu porozumienia uczestniczył prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
– Dziś, kiedy pandemia powoduje, że trudno na co dzień utrzymywać kontakty, budujemy mosty współpracy miedzy młodzieżą, nauczycielami z obu krajów – powiedział Wojciech Szczurek Mamy świadomość, że rozwój edukacji to inwestycja w przyszłość. Chcemy edukować mądrze, w duchu otwartości i zrozumienia. Musimy rozumieć naszych przyjaciół i sąsiadów. Wierzę, że ten projekt jest drogą do lepszego poznania się i pomoże w lepszym odnajdywaniu wspólnych szans na współpracę, a jej efekty będą cieszyły młodzież i w Gdyni, i w Chersoniu.

Celem nawiązanej współpracy jest rozwój partnerstwa kulturalnego i kształtowanie kompetencji kulturalnych, obywatelskich i społecznych uczniów. Zacieśniane kontakty obu szkół mają sprzyjać tworzeniu wielokulturowego środowiska edukacyjnego.

– Choć możemy jako kraje różnić się tradycjami i kulturami, kluczem jest otwartość i tolerancja. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia – Trudno o lepszy sposób na porozumienie niż zadbanie o jak najczęstsze kontakty, integrację i wymianę doświadczeń. Z tego powodu chciałbym wyrazić swoją wdzięczność dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 26, którzy ze szczególnym zaangażowaniem i wrażliwością dbają o wszystkie te elementy.

Placówki planują wspólną organizację wydarzeń, projektów edukacyjnych lekcji online, konkursów historycznych, zawodów sportowych. Dzięki temu uczniowie m.in. poszerzą wiedzę na temat wybitnych postaci historycznych, reprezentantów kultury, nauki i sportu w Polsce i na Ukrainie.

Współpraca będzie szansą na wymianę wiedzy między nauczycielami z obu krajów. Z myślą o gronie pedagogicznym organizowane będą konferencje, seminaria, warsztaty oraz konsultacje.

W spotkaniu wzięli udział również Lev Zakharchyshyn – Konsul Ukrainy w Gdańsku, Katarzyna Sołek – Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie, Rozalia Lipińska – Prezes Obwodowego Towarzystwa Polskiego „POLONIA” w Chersoniu, Volodymyr Makukha – Zastępca Kierownika Rady Bałtycko-Czarnomorskiego Forum Ekonomicznego, Yuriy Nikonov – Kierownik Wydziału Edukacji Rady Miejskiej Chersonia, Olena Kulyk – Pierwszy Zastępca Kierownika Wydziału Edukacji Rady Miejskiej Chersonia, Svitlana Omelchuk – Kierownik Referatu Ogólnokształcącego Szkolnictwa Średniego Wydziału Edukacji Rady Miejskiej Chersonia, Olena Leshchenko – Profesor Państwowej Akademii Morskiej w Chersoniu, Maria Nishchymenko – Nauczycielka języka polskiego, Krystyna Przyborowska – Naczelnik Wydziału Edukacji w Gdyni, Bartłomiej Przybyciel – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji w Gdyni, Dariusz Kijanka – Project Manager Bałtycko-Czarnomorskiego Forum Ekonomicznego z małżonką, Wojciech Jankowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Działki Leśne oraz Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Joanna Samp-Szulc – Koordynator oddziałów przygotowawczych Szkoły Podstawowej nr 26, a także nauczyciele i uczniowie Chersońskiego Gimnazjum nr 16 oraz Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni.

SP 26 – placówka otwarta na świat

Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni jako pierwsza w naszym mieście we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni uruchomiła w roku szkolnym 2020/2021 oddziały przygotowawcze, czyli klasy adaptacyjne przeznaczone dla uczniów z doświadczeniem migracji. Priorytetem szkoły jest nauczanie języka polskiego jako drugiego, nauka przedmiotów szkolnych, a także integracja społeczności szkolnej: dzieci, rodziców i nauczycieli.

Obecnie w Szkole Podstawowej nr 26 uczy się ponad 30 uczniów z Ukrainy, którzy uczęszczają do klas przygotowawczych. Kilkoro uczniów, którzy przebywają w Polce drugi lub trzeci rok, włączonych zostało już do docelowej klasy polskiej. Uczniowie bardzo intensywnie uczą się języka polskiego, a także przedmiotów szkolnych. Mają możliwość kontaktu z polskimi rówieśnikami na lekcjach wf-u, a także podczas zajęć integracyjno-kulturalnych.

Podpisana dziś umowa pomoże realizować cele edukacyjne, kulturowe i społeczne, które stoją przed Szkołą Podstawową nr 26 w Gdyni w kontekście obecności uczniów z doświadczeniem migracji w placówce.

***

Ґдинська Початкова школа № 26 розвиває міжнародну співпрацю

16 грудня Початкова школа № 26 підписала договір про співпрацю зі Херсонською гімназією № 16. Це початок освітнього та культурного партнерства, яким будуть користуватись так учні, як вчителі обох навчальних закладів.

З приводу теперішньої епідеміологічної ситуації та відстані між містами договір складено під час онлайн-зустрічі. Договір про співпрацю підписали: директор Початкової школи № 26 Аліція Байдушевська та директор Херсонської гімназії №16 Кристина Головченко.

В урочистому складенні договору взяв участь президент Ґдині Войцьех Щурек.

Сьогодні, коли пандемія викликає багато труднощів у щоденному підтримуванні зв’язків, будуємо мости співпраці між молодими людьми, вчителями з обох країн — сказав Войцьех Щурек. Ми усвідомлені в тому, що розвиток освіти це інвестиція в майбутнє. Хочемо навчати мудро, в дусі відкритості та взаєморозуміння. Нам потрібно розуміти наших друзів і сусідів. Я впевнений, що цей проект буде шляхом до кращого знання один одного і допоможе в пошуках спільних шансів для співпраці, а їй наслідки тішитимуть молодь і в Ґдині, і в Херсоні.

Метою встановленої співпраці є розвиток культурного партнерства та формування культурних, громадських та суспільних компетенцій учнів. Зміцнення контактів між школами сприятиме будуванні багатокультурного освітнього середовища.

Хоча наші країни відрізняються традицією, культурою, ключем є відвертість і толерантність – говоритьБартош Бартошевіч, віцепрезидент Ґдині з питань якості життя – Важко придумати кращий метод досягнення взаєморозуміння як дбання про як найчастіші контакти, інтеграцію та обмін досвіду. Тому я дуже вдячний дирекції і працівникам Початкової школи №26, які з особливою відданістю і вразливістю турбуються про ці всі складові частини.

Установи планують спільну організацію подій, освітніх проектів, онлайн-уроків, історичних конкурсів, спортивних заходів. Завдяки тому учні будуть, між іншими, поширювати знання про визначних історичних постатей, представників культури, науки і спорту в Польщі та в Україні.

Співпраця означає також обмін знання між вчителями з обох країн. Думаючи про них організовуватимуть конференції, семінари, майстер-класи та консультації.

В зустрічі також брали участь Лев Захарчишин Консул України в Польщі, Катажина Солек — Генеральний Консул Республіки Польща в Одесі, Розалія Липинська голова Херсонського обласного польського товариства “ПОЛОНІЯ”, Володимир Макуха заступник голови правління Балтійсько-Чорноморського економічного форуму, Юрій Ніконов начальник управління освіти Херсонської міської ради, Олена Кулик перший заступник начальника управління освіти Херсонської міської ради, Світлана Омельчук начальник відділу загальної середньої освіти управління освіти Херсонської міської ради, Олена Лещенко професор Херсонської державної морської академії, Марія Ніщименко вчителька польської мови, Кристина Пшиборовська начальник відділення освіти Управління міста Ґдині, Бартломієй Пшибицьель заступник начальника відділення освіти Управління міста Ґдині, Даріуш Кійанка керівник проектів Балітійсько-Чорноморського економічного форуму з дружиною, Войцьех Янковський – голова Ради району Лісні Ділянки (Działki Leśne) та директор Ґдинського центру розвитку вчителів, Йоанна Самп-Шулц координатор підготовчих класів у Початковій школі № 26, а також вчителі та учні Херсонської гімназії № 16 і Початкової школі № 26 в Ґдині.

Початкова школа № 26 місце відкрите на світ

Початкова школа № 26 в Ґдині як перша школа в нашому місті разом з Управлінням міста Ґдині встановили з початком шкільного року 2020/2021 підготовчі, тобто адаптаційні класи для учнів з міграційним досвідом. Для школи найважливіше навчання польської мови як другої, шкільних предметів, також інтеграція спільноти: дітей, батьків, вчителів.

Тепер у Початковій школі № 26 вчаться більше 30 учнів з України, вони у підготовчих класах. Декілька дітей, які живуть в Польщі вже два, три роки, вчаться з польськими друзями в одному класі. Учні дуже інтенсивно вивчаються польську мову та шкільні предмети. Вони мають можливість спілкуватися зі польськими однолітками під час спортивних занять та інтеграційно-культурних заходів.

Підписаний сьогодні договір допоможе здійснювати освітні, культурні та суспільні цілі поставлені перед Початковою школою № 26 в Ґдині зв’язані з присутністю учнів з міграційним досвідом.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek