Menu górne

Kategoria

Ciekawie o ESPERANTO

Ciekawie o ESPERANTO

Z wielu danych wynika, że językiem esperanto posługuje się od kilkuset tysięcy do nawet dwóch milionów ludzi na całym świecie. To międzynarodowy język pomocniczy, którego twórcą jest polski lekarz, Ludwik Zamenhof. Nazwa języka jest bardzo trafna bowiem słowo „esperanto” oznacza kogoś, kto ma nadzieję, a jego twórca liczył na to, że esperanto stanie się językiem powszechnie używanym. W Polsce są jego entuzjaści, a wśród nich jest mieszkaniec Gdyni, Kazimierz Krzyżak, który planuje zaprosić uczniów szkół ponadpodstawowych do współpracy w tym zakresie. Pan Kazimierz m.in. jest oficerem Marynarki Wojennej, członkiem zarządu Polskiego Związku Esperantystów i Polskiego Stowarzyszenia „Europa Demokracja Esperanto”.

Esperanto jest językiem uznanym za światowy przez Zgromadzenie Ogólne UNESCO. Esperantyści zrzeszają się w stowarzyszeniach krajowych na wszystkich kontynentach i w większości państwa świata. Mówi się, że esperanto jest językiem łatwym do nauczenia, ponieważ zapożyczone słownictwo pochodzi m.in. z łaciny i języka germańskiego, oraz innych języków zachodnioeuropejskich. Zdaniem pana Kazimierza Krzyżaka esperanto to dziesięciokrotnie łatwiejszy język od wszystkich pozostałych, ładniejszy od włoskiego, bardziej elegancki
od francuskiego i precyzyjniejszy od niemieckiego, a dodatkowo można znacznie ułatwić naukę innych języków obcych.

Marzeniem gdyńskiego esperantysty, jest rozwijanie nauczania języka wśród uczniów gdyńskich szkół ponadpodstawowych, do których chciałby dotrzeć ze swoim projektem. Zakłada on możliwość podjęcia przez uczniów indywidualnej nauki esperanto przez internet, nawiązanie kontaktów z uczniami – esperantystami z innych krajów i wakacyjne wymiany międzynarodowe. Projekt obejmuje także doraźne konsultacje i pomoc uczniom m.in. członków Koła Gdyńskich Esperantystów.

Kazimierz Krzyżak planuje przedstawić uczniom zainteresowanych szkół założenia swojego projektu w prezentacji multimedialnej pn. „Esperanto, łatwy, neutralny, międzynarodowy język przyjaźni i przyszłości”. Dzięki temu, uczniowie nie tylko dowiedzą się czym jest esperanto, ale także poznają możliwości jakie daje ten projekt. Dyrektorów gdyńskich szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zaciekawić swoich uczniów esperanto, prosimy o kontakt bezpośrednio z p. Kazimierzem Krzyżakiem : kawan1@interia.pl

Pliki do pobrania :

PROPEDEUTYCZNE WARTOŚCI ESPERANTA


Wróć do listy Następny wpis