Nowy projekt zawodowy #wGdyni

Już w najbliższy czwartek, 29 października o godz. 13:00 rozpocznie się telekonferencja inaugurująca projekt dla szkół zawodowych pod tytułem „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Projekt realizuje Wydział Edukacji, razem z zaproszonymi ekspertami i pracodawcami.

„Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” to projekt realizowany przez Wydział Edukacji we współpracy z ekspertami Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i pomorskimi pracodawcami. Czwartkowa konferencja rozpocznie priorytetowe działania w zakresie stałego podnoszenia jakości oraz dalszego dopasowywania kształcenia zawodowego w naszym mieście do zmieniających się potrzeb na rynku pracy.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów i nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz doradców z gdyńskich szkół, doradców zawodowych z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz tych zrzeszonych w ramach Gdyńskiej Sieci Doradców.

W programie pojawi się między innymi prezentacja głównych założeń i celów tego przedsięwzięcia, którą przedstawi Emilia Granda z Referatu Projektów Edukacyjnych w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, a jednocześnie koordynator „Gdyńskich zawodowców…”. W czasie telekonferencji odbędzie się również wykład specjalny Owidiusza Moski z Akademickiego Biura Karier Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, o roli doradztwa zawodowego w rozwoju młodzieży.

Wśród prelegentów zobaczymy i usłyszymy: dr hab. Jerzego Kojkoła – dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, dr hab. Astrid Męczkowską-Christiansen – kierownika Katedry Studiów Edukacyjnych oraz mgr Łukasza Wyszyńskiego – zastępcę kierownika Katedry Studiów Międzynarodowych AMW.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestrowania się na telekonferencję za pośrednictwem formularza, który znajduje się poniżej:

Projekt „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Edukacja.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Program współfinansowany w ramach Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.